Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VARDA-tietovirrat: Varhaiskasvatuksen tietojen siirtyminen tiedon tuottajilta tiedon hyödyntäjille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VARDA-tietovirrat: Varhaiskasvatuksen tietojen siirtyminen tiedon tuottajilta tiedon hyödyntäjille."— Esityksen transkriptio:

1 VARDA-tietovirrat: Varhaiskasvatuksen tietojen siirtyminen tiedon tuottajilta tiedon hyödyntäjille

2

3 Rekisterin ylläpitäjät
Varda-mallissa tarkoituksena on hyödyntää tietoa, jota kuntien tietojärjestelmiin (Effica, ProConsona, Abilita) kirjataan päivittäin / viikottain. Tarkoituksena ei ole toteuttaa uudenlaista raportointityökalua, joka tulee em. järjestelmien lisäksi. Esimerkki: Kun toimipaikan yhteystiedot ovat kirjattuna varhaiskasvatuksen tietojärjestelmään, Varda-tietovaranto noutaa järjestelmään kirjatut tiedot sillä tiheydellä ja tavalla, josta sovitaan kunnan ja tietojärjestelmätoimittajan kanssa. Kun tieto muuttuu lähdejärjestelmässä, muuttuu tieto myös Varda-tietovarantoon.

4 Rekisterin ylläpitäjät
Tietojen noutaminen useasta eri järjestelmästä edellyttää tietojen yhteentoimivuutta, tulee huolehtia että kirjattu tietosisältö on saman sisällön osalta samankaltaista kaikissa eri järjestelmissä. Esimerkiksi: Kun kirjataan lapsen läsnäoloa, kirjataanko kellonajoittain, kytkin-tyyppisesti läsnä/ei-läsnä vai jollain muulla tavalla. Tulee sopia yhteisestä tavasta kirjata tietyt asiasisällöt -> tietomallityö Varda ei kuitenkaan tarkoita muutosta kaikkiin tietosisältöhin, joita kunta, kaupunki tai yksityinen toimija kirjaa järjestelmiin.

5

6 Varda - tietovaranto Hankkeen aikana luodaan kytkös Varda-tietovarannon sekä niiden varhaiskasvatuksen tietojärjestelmien välille, joihin kirjataan Varhaiskasvatuksen tietomallin mukaisia tietoja. Tietojen siirtyminen tietojärjestelmän ja Vardan välillä on automaattista. Tiedon tuottaja ei joudu ”kirjaamaan tietoja” Vardaan mutta vastuu tietojen sisällöstä säilyy lähdejärjestelmän ylläpitäjällä. Valtakunnallinen tietovaranto, koskee kuntia ja yksityisiä palveluntarjoajia

7 Varda - tietovaranto Kun tiedot siirtyvät lähdejärjestelmästä (esim. kunnan Effica) Varda-tietovarantoon, luodaan OPH:n taustajärjestelmistä OID-pohjainen oppijanumero lapsen tiedolle sekä oma toimipaikoille. Jatkossa sama oppijanumero on käytössä muilla koulutusasteilla yksilön tietoja käsitellessä, mm. Koski-tietovarannossa. Lopputuloksena Varda pitää sisällään valtakunnallisesti tietoja varhaiskasvatuksen toimipaikoista, lapsista ja henkilökunnasta. Tiedot yhteismitallisia, vertailukelpoisia ja helpommin koostettavissa.

8

9 Varda – tietojen luovutus
Viranomaisella lakiperusteinen tietotarve, tietojen siirtyminen Vardasta viranomaiselle tapahtuu joko noutamalla tarpeen mukaan tai automatisoiduilla tiedonsiirroilla. (Tietotarve esim. yksilöihin kohdistuva) Yksityiskohtaisesta datasta muodostetaan tilastotietoa tai esimerkiksi pseudonymisoitua datamassaa tutkimuskäyttöön. Mahdollisuus tarkastella omien lasten tietoja Vardasta selvitetään. Toimintatietojen yhdistäminen taloustietoihin, vaatii määrittely-yhteistyötä

10

11 Varda – toiminnan pohja
Varhaiskasvatuslaki sekä viranomaisten muu lakiperusta tiedon keruulle. Sanasto – tietomalli – rajapintojen sekä tietovarannon tekninen toteutus . Sopimukset tietovarannon ylläpidosta ja yhteisestä kehittämisestä hankkeen jälkeen.

12 Varda – tietovarannon ylläpito
Tietovarannolle määritellään tekninen ylläpitäjä, joka vastaa tietovarannon ylläpidosta ja kehittämisestä hankkeen loppumisen jälkeen. Tekninen ylläpitäjä vastaa lisäksi vuosittaisesta tietomallin päivittämisestä sekä muutosten toteuttamisesta Varda-tietomalliin sekä koordinoi muutosten toteuttamista lähdejärjestelmiin. OKM:n ja OPH:n yhteistyö Vipusen osalta jatkossa myös varhaiskasvatuksen tietosisältöjen osalta.


Lataa ppt "VARDA-tietovirrat: Varhaiskasvatuksen tietojen siirtyminen tiedon tuottajilta tiedon hyödyntäjille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google