Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuinka toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuinka toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia?"— Esityksen transkriptio:

1 Kuinka toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia?
KansainväliSYYSpäivät Seinäjoki Tiina Sarisalmi

2 Eheyttäminen auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään omia kokemuksia mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Niiden toteuttamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

3 Oppimisen eheyttäminen
Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

4 Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

5 Viestintä, media, nuoriso Terveys, ruoka, liikunta
Oppimisen eheyttäminen KV-HANKE JA VIERAS KIELI Luonto ja ym-päristö Viestintä, media, nuoriso Kulttuuri-perintö Terveys, ruoka, liikunta Koulu ja yhteis-kunta Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

6 Oppimisen eheyttäminen Fysiikka Kemia Luonto ja ym-päristö
KV-HANKE JA VIERAS KIELI Luonto ja ym-päristö Viestintä,media ja nuoriso-kulttuuri Kulttuuri-perintö Terveys, ruoka, liikunta Koulu ja yhteis-kunta Biologia Maantieto Yhteis-kuntaoppi Äidinkieli Musiikki Historia Kuvataide Terveys-tieto Musiikki Käsityö Historia Liikunta Kotitalous Kuvataide Uskonto Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

7 Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat projektit auttavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

8 SDG 2030 Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

9 Projektioppimisen teemoja
Globaalikasvatuksen osa-alueet Kehitysyhteistyö Ihmisoikeudet Kestävä kehitys Rauhankasvatus ja konfliktien ehkäisy Monikulttuurisuus ja interkulttuurinen osaaminen Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

10 Koko koulu kansainvälistyy
TYÖPAJAVIIKOT Monikulttuurinen koulumme/Suomi Eurooppa-viikko 19 (Eurooppa päivä 9.5.) Euroopan kielten viikko (Euroopan kielten päivä 26.9.) Maailman kulttuuriperintöviikko Rasismin vastainen viikko 12 (Rasismin vastainen päivä 21.3.) Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti -viikko PAINOTUSKUUKAUSI Kansainvälisyyden monet kasvot Kestävä elämäntapa ja kehitys Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

11 Oppimisen eheyttäminen
TOIMINTAKULTTUURI Tutki miten oma koulusi kierrättää Ehdota parannuksia ÄIDINKIELI ja KUVATAIDE Suunnittele ja toteuta juliste KESTÄVÄ KEHITYS ILMASTON MUUTOS KIERRÄ-TYS VESIEN SUOJELU ENERGIAN SÄÄSTÄ-MINEN KESTÄVÄ KULUTUS BIOLOGIA Opi ja tutki: kompostointi KÄSITYÖ Tuunaa vaate LIIKUNTA ja TVT Etsi rastit ja avaa QR-koodit: vastaa kysymyksiin Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

12 Näkökulma oppimisen eheyttämiseen ja maailmankansalaisuuteen
Laaja-alaiset ja maailmankansalaisen taidot Maailman ilmiöt moninaisuudessaan Halu jakaa tietoa, toimia yhdessä ja parantaa maailmaa Eettinen elämänasenne, globaali vastuu Empatia, moninaisuuden kunnioitus Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät

13 Monialainen oppimiskokonaisuus prosessina
Teeman valinta Opetussuunnitelman paikalliset painotukset Oppilaiden osallistaminen: ideointi ja keskustelut Käytännön järjestelyt Milloin: muun opetuksen lomassa vai esim. kahden viikon teemallinen kokonaisuus Koko koulun yhteinen teema vai luokkatasoittain – ryhmien muodostaminen – opettajien yhteissuunnittelu Sisällön suunnittelu Integrointi opetussuunnitelmaan: oppiaineitten tavoitteiden (T ja L) ja sisältöjen (S) kirjaaminen Erilaisten aktiviteettien suunnittelu yhdessä oppilaitten kanssa Toteutta-minen Eri aktiviteettien toteuttaminen sekä oppiaineittain että eheyttävinä kokonaisuuksina Prosessina vai eri näkökulmien kautta edeten Opettaja ohjaajana Arviointi Ohjaava palaute Itsearviointi (T ja L) ja vertaisarviointi (prosessi/projekti/ryhmätyöt) Arviointi oppiaineitten arviointiin sisältyen Tiina Sarisalmi Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät


Lataa ppt "Kuinka toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google