Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOS)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOS)"— Esityksen transkriptio:

1 Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOS)
Mitä edellyttää HOS-ohjaajalta? tutkinnon perusteiden tuntemusta ohjausosaamista (KKK) valmentavalla työotteella toimimista yhteistyökykyisyyttä ohjaus- ja tukitoimien tuntemista Tutkinnon osien ja osa-alueiden valitseminen Tutkinnon osien ja osa-alueiden suorittamistapojen valitseminen (lähiopetus, top ja koulutussopimus, verkko) Ohjaus- ja tukitoimien määrittäminen Näyttöjen suunnitteleminen tutkinnonosittain Opintojen etenemisen seuranta – opiskelija ja HOS-ohjaaja / vastuuvalmentaja / poluttaja Tarkistuspisteet määritelty etukäteen Tavoitteiden asettaminen – mahdolliset polkuvalinnat: minun tavoitteeni suhteessa tutkinnon perusteisiin, oppimissopimuksen tekeminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen – mitä osaan ja mitä minulta puuttuu? Osaamiskartoitus apuna Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Koulutuksen valinta: tutkinto, tutkinnonosa, valmentava koulutus tai muu palvelu Huom! Ei koske yhteishaun kautta tulevia. Hakeutumis-vaiheen henkilökohtaistaminen Opintojen alkuvaiheen henkilökohtais-taminen Osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelu Osaamisen kehittymisen seuranta Miten toteutetaan? HOS-ohjaajat ja/tai vastuuvalmentajat/ poluttajat valmentavalla työotteella yksilö- ja ryhmävalmennuksena vähintään 2-4 kertaa kerran vuodessa sekä tarpeen mukaan yhteistyö erityisopettajien ja muiden opiskeluhuoltoon kuuluvien ammattilaisten kanssa yhteistyö ammatillisten ja yhteisten aineiden opettajien kanssa (integrointi) HOS Opiskelija puuttuu tai jää huomiotta Mitä edellyttää opiskelijalta? aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta tutkinnon perusteiden tuntemusta Oppisopimus?

2 Lähtökohdat Koulutuksen järjestäjän tehtävänä  on laatia yhdessä tutkinnon suorittajan tai opiskelijan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset a) osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, b) osaamisen hankkimista ja osoittamista sekä c) ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Huom! Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan sitä järjestäjää, joka on ottanut hakijan opiskelijaksi.

3 Lähtökohdat Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen
Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää ja tunnistaa hakijan aiemmin hankkima osaaminen tämän esittämien asiakirjojen ja muun selvityksen perusteella. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tunnustaa tutkinnon suorittajan tai opiskelijan aiemmin  hankkima osaaminen, joka vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.  Perusteluihin, että kattaa myös opintojen aikana hankitun osaamisen esim. toisessa oppilaitoksessa. Suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinta  Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on valita yhdessä hakijan kanssa tämän suoritettavaksi soveltuva tutkinto, tutkinnon osa tai valmentava koulutus ottaen huomioon 36 §:ssä tarkoitettu aiemmin hankittu osaaminen. Hakija voidaan ohjata myös 8 §:ssä tarkoitettuun muuhun ammatilliseen koulutukseen. (…) Jos valtakunnallisessa hakumenettelyssä opiskelijaksi otettu haluaa perustelluista syistä vaihtaa tutkintoa tai koulutusta, koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää yhdessä opiskelijan kanssa tälle soveltuvampi tutkinto tai valmentava koulutus.

4 Lähtökohdat Osaamisen hankkimisen suunnittelu
Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella yhdessä tutkinnon suorittajan tai opiskelijan kanssa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa edellytetyn ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen, jos tällä ei ole osaamisen osoittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua osaamista. Lisäksi koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella yhdessä tutkinnon suorittajan tai opiskelijan kanssa tämän tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet sekä tarvittaessa 55 §:ssä tarkoitetut opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, 56 §:ssä tarkoitettu erityinen tuki ja mukauttaminen sekä 57 §:ssä tarkoitettu poikkeaminen. Osaamisen osoittamisen suunnittelu Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella yhdessä tutkinnon suorittajan tai opiskelijan kanssa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa edellytetyn ammattitaidon tai osaamisen osoittaminen.

5


Lataa ppt "Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOS)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google