Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektisuunnitelma vuodelle 2017

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektisuunnitelma vuodelle 2017"— Esityksen transkriptio:

1 Projektisuunnitelma vuodelle 2017

2 Valmistelun vaiheet TOIMINTA ALKAA 1.1.2019
ei vielä toiminnallisesti tai poliittisesti sitovia ratkaisuja ESIVALMISTELU VÄLIAIKAISHALLINTO n – n KÄYNNISTYMINEN n – Luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle, pohjustetaan väliaikaishallinnon työtä (tuotetaan luonnos väliaikaisen toimielimen työohjelmaksi) Hallinnollis- operatiiviset tehtävät Jatketaan maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelua, maakunta perustetaan per (y-tunnus ja nimenkirjoitusoikeus; väliaikainen toimielin ja sen esikunta, määräaikaiset palvelussuhteet ) Maakunnat perustetaan per Valmistelee maakuntavaltuuston ensimmäisen kokouksen ja kutsuu valtuuston ensimmäiseen kokoukseen ja valmistelee maakuntahallituksen ensimmäisen kokouksen. Toimielimen tehtävä loppuu siihen. Ensimmäisen maakuntavaalien tuloksen jälkeen, mv viipymättä järjestäydyttävä Henkilöstöpäätökset saakka, hankintojen + palvelusopimusten jatkaminen ilman määräaikoja Maakuntaliitot, erityishuoltopiirit ja sairaanhoitopiirit (kuntayhtymä) siirtyvät suoraan lain nojalla Sopia voi (voimaanpanolaissa ) mm. 20 § kunnan järjestämän … käytössä olevat toimitilat, jos ei muuta sovita Irtain omaisuus Osakkeet niissä Kuntaa sitovien sopimusten siirtäminen maakunnalle: siirtää sote ja pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset, poiketen: ei siirry toimitilat, jotka kunta sitoutunut lunastamaan sopimuksen jälkeen, ellei muuta sovita Hallintosääntö ja johtosäännöt, konserniohje, maakuntastrategia, palvelutuotantostrategia, talousarvio ja investointisuunnitelma jne. Maakuntavaltuusto ja sen alaiset toimielimet asetetaan, maakuntajohtaja ja konsernin muu virkamiesjohto valitaan, hallinto pystytetään (sis. tarvittavat henkilöstösiirrot ja rekrytoinnit) TOIMINTA ALKAA toteutetaan loput henkilöstösiirrot (palvelutuotanto), omistajavaihdokset, sopimusten siirrot jne.

3 Ohjausryhmien kokousaikataulu

4 Esivalmistelun tehtävät & aikataulu

5 Ryhmien karkea työnjako
Valmisteluryhmät Ohjausryhmät

6 Esivalmistelun keskeisiä työprosesseja
Nykytilakartoitukset Maakuntaan siirtyvien tehtävien/palveluiden ja resurssien nykytilanne Selvitys tehtävien ja palveluiden rajapinnoista ja toimintaprosesseista Kuvaus keskeisistä yhteistyösuhteista ja rajapinnoista kuntiin ja sidosryhmiin, kehittämistarpeiden tunnistaminen Järjestämisroolin ja maakuntakonsernin hallintamallin hahmottaminen Uudenmaan maakunnan järjestämisvastuun ja –tehtävien jäsentäminen, maakuntakonsernin ydintoimintojen ja toimintatapojen hahmottaminen

7 Maakuntakonsernin johtaminen ja hallintamalli?
Miten maakunnan toimintaa / maakuntakonsernia johdetaan (sis. palveluliikelaitos-liikelaitokset, palvelukeskukset)? Maakunnan tapa toimia ja toimintamalli valtion ja kuntakentän välissä? Maakunnan yhteiset asiat? Yhteistoiminta-alue-yhteistyö? Kuntayhteistyö? Neuvottelumenettelyt? Sote-järjestäminen Järjestäjän ja tuottajan roolit? Järjestämisen työkalut? Järjestäjän ja palveluntuottajan suhde? Järjestäjän ja palvelujen käyttäjän suhde? Governance ja sote-järjestäminen

8 Keskeisten työprosessien lisäksi esivalmistelussa käsitellään mm.
Väliaikaishallinnon viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä ja henkilöstön eduista Osaamis- ja henkilöstötarpeen ennakointi ja arviointi Väliaikaisen toimielimen asettaminen Valmistelun organisoiminen väliaikaishallinnossa

9 Esivalmistelun vuoropuhelua
Neuvottelu-kunta n Valmistelun etenemisen tarkistuspiste (check-point) Henkilöstö-foorumi 02-06/2017 Valmistelun henkilöstövaikutusten tarkastelu Neuvottelu-kunta n Palveluiden käyttäjien edustajien ja muiden sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmä-tilaisuus 13.2. Henkilöstön mahdollisuus kommentoida valmistelua (webropol) Henkilöstön kommentit 04/2017

10 Väliaikaisen toimielimen työohjelma (tarkentuu esivalmistelun edetessä)

11 Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö +358 40 631 5011 timo
Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö Maku-muutosjohtaja Markus Sovala


Lataa ppt "Projektisuunnitelma vuodelle 2017"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google