Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arviointi Arviointiasteikko ja -merkinnät Tutkinnon osan arviointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arviointi Arviointiasteikko ja -merkinnät Tutkinnon osan arviointi"— Esityksen transkriptio:

1 Arviointi Arviointiasteikko ja -merkinnät Tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näytön arviointi Arvioinnin oikaisu Apua Neuvoja Tukea Vinkkejä Ohjausta Avustamista

2 Arviointiasteikko ja -merkinnät
Kaikki on kunnossa – kun olet saavuttanut osaamista tasolla 1-3 tai HYVÄKSYTTY / SUORITETTU Arviointiasteikko ja -merkinnät Kiitettävä 3 Hyvä Tyydyttävä 1 Täydennettävä T Jatkuu J Hyväksytty tai Suoritettu (S) T = Opettaja kirjoittaa Wilmaan, miten saat täydennettyä opintojaksosi tasolle T1-K3 J = Opintosuorituksesi on tähän saakka OK, tutkinnon osan opinnot kuitenkin jatkuvat edelleen

3 Ammatillisen tutkinnon osan tuottama osaaminen ja arviointi
Työprosessin hallinta • työn suunnitelmallinen tekeminen • työ-kokonaisuuden hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot • ammattietiikka • terveys, turvallisuus ja toimintakyky • oppiminen ja ongelmanratkaisu • vuorovaikutus ja yhteistyö

4 Ammattiosaamisen näytön arviointi
AMOS arvosana 1-3 = kyseisen tutkinnon osan arvosana Ammattiosaamisen näytön arviointi Työssäoppiminen (TOP) Opiskelija harjoittelee ja oppii arvioitavat työtehtävät Ammattiosaamisen näyttö (AMOS) Osaamisesta saadaan tietoa, jonka perusteella muodostetaan arvosana 1-3 Arviointikeskustelu Opiskelijan oma itsearviointi Työpaikka-ohjaajan arviointi osaamisesta Opettaja kokoaa arvioinnin Arvioija arvioi seuraamalla työskentelyä Opiskelija tekee itsearviointia

5 Ammattiosaamisen näytön arviointi 1-3
Kiitettävän (3) tason osaamisessa opiskelija arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään, ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden toimintaympäristön osana ja työskentelee työpaikan erityisvaatimusten mukaisesti siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen. etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä. valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta.

6 Ammattiosaamisen näytön arviointi 1-3
Hyvän (2) tason osaamisessa opiskelija ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden ja työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia ja etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen. tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti sekä hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti.

7 Ammattiosaamisen näytön arviointi 1-3
Tyydyttävä (1) tason osaamisessa opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tutuissa työtehtävissä, työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden mukaisesti. tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta. käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja ja tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. jokaisessa työssä on joitakin vaikeita kohtia, joista suoriutuakseen opiskelija tarvitsee ohjausta. tutkinnon suorittaja pystyy työllistymään alan perustehtäviin ja osaamisalansa työhön.

8 Osaamisesta annetun arvioinnin oikaisu
keskustele arvioinnin tehneen opettajan kanssa arvioinnista ennen kuin haet arvioinnin oikaisua. keskustelu voi johtaa siihen, että arvioinnin oikaisuprosessia ei tarvita. Olet tyytymätön saamaasi arviointiin Keskustele arvioijan kanssa Yhteisymmärrys arvioinnista

9 Osaamisesta annetun arvioinnin oikaisu V A I H E 1
Olet edelleen tyytymätön saamaasi arviointiin Tee arvioinnin oikaisupyyntö suullisena tai kirjallisena arvioinnin tehneelle opettajalle 14 vrk sisällä arvosanan saamisesta. Opettaja täyttää pyynnöstäsi arvioinnin oikaisupyyntölomakkeen. Opettajan päätös: Ei muutosta Uusi arviointikeskustelu

10 OSAAMISESTA ANNETUN ARVIOINNIN OIKAISU V A I H E 2
Opiskelija voi valittaa arviointipäätöksestä esittämällä kirjallisen oikaisupyynnön tutkintotoimikunnalle 14 vrk kuluessa päätöksestä Tutkintotoimikunta käsittelee oikaisupyynnön Päätös – joko; ei muutosta TAI uudelleen arviointi Päätös tiedotetaan opiskelijalle, arvioijalle sekä koulutusalajohtajalle, joka huolehtii mahdollisista jatkotoimista tutkintotoimikunnan päätöksen mukaisesti HUOMIO! Tutkinto-toimikunnan päätöksestä ei voi valittaa!


Lataa ppt "Arviointi Arviointiasteikko ja -merkinnät Tutkinnon osan arviointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google