Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RAAKAÖLJY JA SEN JALOSTUS Öljyn jalostus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RAAKAÖLJY JA SEN JALOSTUS Öljyn jalostus."— Esityksen transkriptio:

1 RAAKAÖLJY JA SEN JALOSTUS Öljyn jalostus

2 Raakaöljy Raakaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos. Se on muodostunut miljoonien vuosien saatossa maaperässä muinaisista kasveista ja eliöistä, jotka ovat hautautuneet sedimentin alle. Jäännökset ovat paineessa ja kuumuudessa muuttuneet nestemäisiksi ja kaasumaisiksi hiilivedyiksi jonka jälkeen se on kasautunut huokoisiin kiviin ja onkaloihin, joista se voidaan pumpata.

3 Öljyn jalostus Koska Suomessa ei ole raaka öljyvarantoja, sanotaan Suomessa öljynjalostuksen alkavan satamasta Öljynjalostus prosessi voidaan esittää yksinkertaistettuna kolmessa vaiheessa 1. Raakaöljy jaetaan tislaamalla jakeiksi, esim. bensiinit, petrolit, pohjaöljyt… 2. Erilaisten reaktioiden avulla jakeiden kemiallisia rakenteita ja jalostus arvoa muutetaan 3. Jakeiden käyttöominaisuuksia parannetaan eri jalostusprosesseissa mm. rikin poisto Lopputuotteet on taas jaettu ryhmiin (kevyimmästä raskaimpaan): jalostamokaasut (polttokaasut), Nestekaasut, Moottoribensiinit, Liuottimet, Petrolit, Dieselöljyt, polttoöljyt ja bitumituotteet

4

5 Suolanpoisto Suolanpoisto on ensimmäinen vaihe öljynjalostusprosessissa ja näin saadaan pois öljyn kiinteitä epäpuhtauksia ja suoloja Esilämmitettyyn raakaöljyyn lisätään voimakkaasti sekoittaen vettä, öljy ohjataan suolanpoistimen sähkökenttään. Vesi liuottaa suolat raakaöljystä ja. Sähkökentän vaikutuksesta vesi painuu pohjalle samoin kuin erilaiset kiinteät epäpuhtaudet. Liete poistuu veden mukana ja vesi johdetaan jäteveden käsittelyyn.

6 RAAKA ÖLJYN TISLAUS Tislaamalla jaotellaan öljy jatkoprosessointia varten Tislauskolonni on korkea lieriömäinen torni, jossa on useita kymmeniä päällekkäisiä välipohjia Öljy lämmitetään ensin öljynkuumennusuunissa ja ohjataan tislauskolonniin Höyrystyneempi osa kohoaa tornin ylä-osaa kohti ja nestemäinen osa valuu alas Kolonnissa on useita ulos otto putkia sijoitettuna eri kohtiin riippuen mitä tuotetta siitä tullaan muokkaamaan jatkossa Tislaus on vasta jalostamisen alkua, melkein kaikki tislaus tornista saadut aineet kulkevat vielä monen jatkojalostusyksikön läpi

7 Krakkaus Krakkaus voidaan suorittaa neljällä eri tavalla
Lämpökrakkauksena Lämpökrakkausyksikössä kuumennetaan tyhjötislausyksiköiden pohjaöljyä niin, että sen molekyylit pilkkoutuvat sopivasti ja öljyn viskositeetti alenee Leiju krakkauksena Tapahtuu reaktorissa n. 500 C kuumuudessa ja 1,5 bar paineessa Tuottaa nestemäisten ja kaasumaisten tuotteiden lisäksi koksia, joka hyödynnetään myöhemmin polttamalla Katalyyttisenä krakkauksena Regeneraattori ja reaktori ovat vierekkäin Käytetään katalyyttia ja lämpötila on n. 700 C Vetykrakkauksena Käytetään lämpö- tai katalyyttisessä krakkauksesta seuraavan olefiinin ehkäisyyn Poistaa tuotteesta rikin

8 Lämpö ja katalyyttinen krakkaus

9 Rikinpoisto Rikki poistetaan sillä se muodostaisi palaessaan rikkihappoa, mikä syövyttäisi kattiloita Rikinpoisto toteutetaan korkeassa vetypaineessa (30-100bar) tietyssä lämpötilassa Rikki yhdisteet muuttuvat tällöin rikkivedyksi ja samalla hiilivetyjen kaksoissidokset hydrautuvat kemiallisesti stabiileimmiksi Reaktio tuotteista erotetaan vielä jäännösvety ja rikkivety, jotka pestään, minkä jälkeen öljy voidaan tislata uudelleen

10 Lopputuotteet Öljyn tuotteet jaetaan kevyihin ja raskaisiin öljyntuotteisiin Kevyitä öljytuotteita ovat mm. bensiinit, petrolit, dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt Raskaita öljytuotteita, mm. raskaat polttoöljyt ja bitumit Yleiset jalostusprosessit eri tuotteille Bensiinit: rikinpoisto, reformointi, tislaus Dieselit: suoraan kaasuöljystä tai tislaamalla ja rikinpoistolla pohjaöljystä Petroli: Suoraan suoratislauksesta tai tislaamalla ja krakkaamalla pohjaöljyä Bitumi: suoraan pohja öljystä

11

12 http://media. zenfs. com/en- US/video/video. pd2upload. com/video


Lataa ppt "RAAKAÖLJY JA SEN JALOSTUS Öljyn jalostus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google