Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

11. Islam – usko yhteen Jumalaan

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "11. Islam – usko yhteen Jumalaan"— Esityksen transkriptio:

1 11. Islam – usko yhteen Jumalaan
Oppikirjan tehtävien vastaukset

2 1. Tee aikajana Muhammadin elämästä
Syntyi n. 570 jKr. Jäi varhain orvoksi, arvostettuun heimoon kuuluva setä kasvatti. 25-vuotiaana avioitui varakkaan lesken Khadijan kanssa. Vetäytyi vuorille mietiskelemään. 40-vuotiaana sai ensimmäiset näkynsä enkeli Gabrienlin välityksellä. Lähti saarnaamaan Mekan kaduille, mutta joutui vaikeuksiin mekkalaisten kanssa. 622 muutti kaupunkiin, jota alettiin kutsua Medinaksi ja sovitteli kaupungin heimojen riitoja. Alkoi muotoilla uskonnollisia ohjeita, välirikko juutalaisten kanssa. 624 vaihtoi rukoussuunnan Jerusalemista Mekkaan ja laati muslimien paastokuukauden säännöt. Mekan ja Medinan asukkaiden väliset sodat päättyivät Mekan antautumiseen 630 ja Muhammad asettui sinne kannattajineen. Muhammadista tuli sekä uskonnollinen että poliittinen johtaja. Kuoli n. 632 jKr.

3 2. Miksi seuraavat paikat ovat pyhiä muslimeille?
Mekka: Muhammadin alkuperäinen kotikaupunki. Monien vaiheiden jälkeen Muhammad kohosi kaupungin johtoon ja muotoili islamin uskon perusteet. Nykyisinkin muslimien rukoussuntana on Mekka ja sinne tehdään mielellään vähintään kerran elämässä pyhiinvellus. Mekassa on erityinen pyhä alue, jonka keskipisteenä on Kaaban kivi. Medina: Kaupunkia, johon Muhammad muutti v. 622, alettiin kutsua profeetan kaupungiksi. Tästä tapahtumasta alkaa islamilainen ajanlasku. Muslimien pyhiinvaellukseen kuuluu myös käynti Medinassa profeetta Muhammadin haudalla. Jerusalem: Muhammad kehoitti aluksi kannattajiaan ottamaan rukoussunnaksi juutalaisten ja kristittyjen pyhän kaupungin Jerusalemin. Islamilaisen perinteen mukaan Muhammad teki Jerusalemiin ns. yöllisen matkan. Muhammadin taivaaseennousemisen muistoksi rakennettiin Jerusalemin Kalliomoskeija.

4 3. Määrittele käsitteet Koraani: Islamin pyhä kirja
moskeija: muslimien rukoushuone minareetti: moskeijan yhteydessä oleva torni, josta lauletaan rukouskutsu imaami: muslimien rukoushetken johtaja tai shiialaisille islamilaisen yhteisön johtaja

5 4. Mitkä ovat muslimin tärkeimmät uskonnolliset velvollisuudet
4. Mitkä ovat muslimin tärkeimmät uskonnolliset velvollisuudet? Miten ne ilmenevät arkielämässä? uskontunnustus: toistetaan päivittäin rukouskutsussa ja itse rukouksessa, lausutaan ääneen muslimiksi ”palattaessa” (käännyttäessä), kirjoitetaan usein muslimin hautakiveen rituaalinen rukous: viisi kertaa päivässä, valmistaudutaan peseytymällä, perjantaisin mielellään moskeijassa almuvero: vuosittainen maksu omaisuudesta, harkinnan mukaan, kohdistetaan esim. köyhille ja muille vaikeuksissa oleville paasto: vuosittain ramadan-kuukauden ajan, säännöt koskevat auringon nousun ja laskun välistä aikaa, terveet aikuiset noudattavat, päättyy juhlaan pyhiinvaellus Mekkaan: mahdollisuuksien mukaan kerran elämässä, kierretään Muhammadin elämään liittyvillä paikoilla, kohokohtana Kaaban kiertäminen pyhällä alueella, korostaa muslimimaailman yhteisyyttä

6 5. a) Mitä tarkoitetaan islamilaisella lailla?
Kutsutaan shariaksi eli tieksi, jota kulkemalla voi saavuttaa pelastuksen. Laki ohjaa yksittäisiä muslimeja ja muslimiyhteisöjen elämää, jotta se on Jumalan tahdon mukaista. Laki jaetaan kahteen osaan: 1) uskonnolliset velvollisuudet + islamilaisen elämäntavan ohjeet 2) lainopilliset ja poliittiset määräykset sekä rikosasiat ja vierasuskoisten aseman määrittely.

7 b) Miten määritellään, mikä on islamilaisen lain mukaista?
Tärkein lähde on Koraani. Sunna eli Muhammadin elämäntapa antaa esimerkkiä. Tulkinnassa joudutaan käyttämään myös päättelyä eli etsitään Koraanista tai sunnasta vastaava tilanne, jota sovelletaan ongelmatapaukseen. Muslimien yksimielisyyttä pidetään myös takeena lain oikeasta tulkinnasta. Lainoppineet kehittelevät lakia kunakin elettävänä aikakautena  islamilainen lainopillinen kirjallisuus. Yksittäisissä kysymyksissä mufti antaa fatwan eli oman koulukuntansa periaatteiden mukaisen lausunnon.

8 c) Mihin viiteen luokkaan islamin oikeusoppineet jakavat ihmisen teot
c) Mihin viiteen luokkaan islamin oikeusoppineet jakavat ihmisen teot? Mihin tällaista jaottelua tarvitaan? Jumalan tahdon mukaiseen elämään kuuluvat velvollisuudet, esim. rukous, paasto, almut Jumalalle mieleiset suositeltavat teot, joita noudattamalla voi saada palkinnon paratiisissa, esim. anteliaisuus ja ylimääräiset almut Sallitut teot, joista ei palkita eikä rangaista, esim. arjen toiminta, harrastukset, opiskelu. Vältettävät teot, joista ei seuraa rangaistusta, mutta niitä ei suositella, esim. huono käytös, tuhlailevaisuus Kielletyt teot, rikotaan tietoisesti Jumalan tahtoa vastaan esim. aviorikos, alkoholin juominen  Jaottelu auttaa muslimia tietämään, kuinka hänen tulee toimia arjessa.

9 6. Tee käsitekartta islamin keskeisistä opeista.
Allah (Jumala arabiaksi) pyhä kuvakielto Nooa Mooses Adam Monoteismi Profeetat 99 nimeä Jeesus Muhammad sanansaattajana Islamin keskeisiä oppeja Muhammad pyhiinvaellus uskontunnustus Jinnit – ihmisenkaltaisia henkilolentoja, joko hyviä tai pahoja 5 pilaria paasto almut teot ratkaisevat Henkiolennot rukous Jihad Viimeinen tuomio Ihminen Enkelit – Jumalan apuna, tärkein Gabriel suuri: sisäinen kamppailu paratiisi: puutarha pieni: pyhä sota vastuullinen kyky hyvään ja pahaan helvetti: väliaikainen luotu

10 7. Missä uskonnoissa on tapana tehdä pyhiinvaelluksia
7. Missä uskonnoissa on tapana tehdä pyhiinvaelluksia? Miksi ihmiset haluavat pyhiinvaelluksille, vaikka niihin toisinaan liittyy monenlaisia riskejä? Hindulaisuus → Ganges-virta ja sen varrella olevat pyhät kaupungit, kuuluisat hindutemppelit jne. Buddhalaisuus → Buddhan elämänvaiheisiin liittyvät paikat Intiassa jne. Juutalaisuus → Jerusalem, keskitysleirit jne. Kristinusko → Jeesuksen elämään liittyvät paikat Jerusalemissa, Betlehemissä ja muissa raamatullisissa paikoissa, Rooma, Paavalin työhön liittyneet paikat esim. Turkin alueella, pyhimysten elämänvaiheisiin liittyvät paikat, kuuluisat kirkot tai luostarit jne. Islam → Mekka, Medina, Jerusalem, kuuluisat moskeijat eri elueilla jne. Pyhiinvaelluksille voidaan lähteä koska se on uskonnollinen velvollisuus tai henkilö on tehnyt esim. lupauksen lähtemisestä. Vaellukselta voidaan etsiä uskonnollisia kokemuksia ja syventää omaa hengellistä elämää. Tietenkin vaellus voidaan toteuttaa vain uteliaisuutta eli motiivina on saada uutta tietoa ja kokemuksia tai kokeilla omia rajoja esim. pitkällä patikkamatkalla. Pyhiinvellukset myös vahvistavat yhteisöllisyyttä.

11 8. Vertaile juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin oppeja
a) Jumalasta Kaikki monoteistisia uskontoja, mutta kristinuskon kolminaisuusoppi kuvaa Jumalan olemusta aivan eri tavalla. Kaikissa uskonnoissa Jumala on luoja ja kaikkivaltias, joka päättää maailmanhistoriasta ja ihmisten kohtaloista. Juutalaisuudessa ja islamissa kuvakielto, kristinuskossa voidaan kuvata Jeesusta myös taiteen keinoin. Kaikissa uskonnoissa pidetään Jumalaa armollisena, mutta kristinuskon sovitusoppi ja Jeesuksen merkitys kuvaavat kristinuskon käsitystä armosta erityisellä tavalla. b) ihmisestä Juutalaisuudessa ihminen nähdään puoliksi hyvänä ja puoliksi pahana, joka voi tehdä itse vapaasti valintoja elämässään. Myös islamissa Jumalan luomalla ihmisellä on kyky sekä hyvään ja pahaan, ihmisen käytävä jatkuvaa sisäistä kamppailua, jihadia, islamin arvojen noudattamiseksi. Kristinuskossa korostetaan, kuinka Jumala loi ihmisen alunperin omaksi kuvakseen, mutta syntiinlankeemuksen jälkeen ns. perisynti vaikuttaa siihen, että synti hallitsee ihmisen elämää ja hän ei pääse siitä irti ilman Jumalan apua Jeesuksen sovituskuoleman kautta.

12 c) kuolemanjälkeisestä elämästä
Kaikissa kolmessa uskonnossa uskotaan maailmanloppuun ja viimeiseen tuomioon. Juutalaisuudessa odotetaan edelleen Messiasta, jonka tultua tuomiot pannaan täytäntöön ja Jumalan tahtoa noudattaneet pääsevät Jumalan luo. Muut joutuvat puhdistautumaan joksikin aikaa helvettiin, josta hekin siirtyvät Jumalan luo. Kristinuskossa uskotaan, että Jeesus tulee takaisin maan päälle ja silloin tapahtuu ruumiiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Kristukseen uskovat pääsevät taivaaseen, epäuskoiset joutuvat helvettiin. Näiden paikkojen tai tilojen olemuksesta samoin kuin kuoleman ja viimeisen tuomion välisestä ajasta on eri käsityksiä. Islamin mukaan kuolleet herätetään viimeisenä päivänä ja kaikki tuomitaan Jumalan edessä tekojensa mukaan: hyvistä teoista palkinto ja huonoista rangaistus. Kuoleman ja ylösnousemuksen välisen ajan vainaja on eräänlaisessa välitilassa ja saa jo silloin esimakua paratiisista tai helvetistä. Tuomion jälkeen uskovat pääsevät paratiisiin ja epäuskovat helvettiin, joka ei kestä kuitenkaan ikuisesti. Paratiisia kuvataan puutarhana.

13 9. Millaisia tietoja islamin opista ja käytänteistä tarvitaan
a) koulumaailmassa Siveellinen pukeutuminen (huivi, kasvojen peittäminen), ruokasäädökset (teurastustapa, sianliha ja verituotteet kiellettyjä), rukoushetket (ajankohdat, tavat), ramadan-kuukausi (paastoaminen päiväsaikaan), opiskeluun liittyvät rajoitukset (esim. kuvataiteessa ihmisen piirtäminen, liikuntatunnilla pukeutuminen), juhlat (esim. paaston päätösjuhla annetaan yleensä vapaaksi), sukupuolten välisiin eroihin suhtautuminen (esim. kättely yo-juhlissa), pyhät asiat (esim. Muhammadin kuvaaminen, Koraanin arvostus), oppilaita askarruttavat kysymykset sukupuolten tasa-arvosta jne. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä siitä, että muslimit ovat keskenään erilaisia ja noudattavat erilaisia tapoja.

14 b) terveydenhuollossa?
Sukupuolten väliset erot (samaa sukupuolta oleva lääkäri), terveydelliset seikat (esim. miesten ympärileikkaus, naisten ympärileikkaus joissain maissa), ehkäisy sallittu, raskauteen ja synnytykseen liittyvät perinteiset käytänteet, kuolema ja hautaaminen (pikainen hautaus, ei polttohautausta, samaa sukupuolta olevat sukulaiset pesevät ruumiin...) jne.

15 10. Pohdi, mikä hunnuttautumisen merkitys on musliminaiselle
10. Pohdi, mikä hunnuttautumisen merkitys on musliminaiselle. Onko se a) oikeus b) velvollisuus c) identiteetin rakentamisen valine? Perustele näkemyksesi.


Lataa ppt "11. Islam – usko yhteen Jumalaan"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google