Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psyykkisen kehityksen keskeiset tekijät ja uhkat eri ikäkausina

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psyykkisen kehityksen keskeiset tekijät ja uhkat eri ikäkausina"— Esityksen transkriptio:

1 Psyykkisen kehityksen keskeiset tekijät ja uhkat eri ikäkausina
Aikuisuus ja vanhuus Mervi Ropponen HTM, psyk sh.

2 Ohjelma Minun tarinani kokemusasiantuntija Ihmisen psyykkinen kehitys ja elämänkaari Mervi Ropponen Kahvi Ryhmäkeskustelu Keskustelu aiheista / ryhmät

3 Lyhyt johdanto Ei enää normatiivisia tai ikätasoon sidottuja kehitystehtäviä? Ihmisten erilaiset elämänpolut ja urat Nyt saa olla impulsiivinen? Entä "mulle, kaikki, heti, tässä ja nyt" Psyykkinen kehitys jatkuu läpi elämän

4 Turvattomissa oloissa lapsen kasvatuksesta puuttuu johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys (rutiinit), minkä vuoksi kehitykselle välttämätön kiinnittyminen aikuiseen jää huteraksi Kiintymyssuhteen häiriöillä voi olla suuri merkitys vauvan koko myöhempään elämään, koska perusturvallisuus ja luottamus ovat yksi tärkeimmistä terveen persoonallisuuden osatekijöistä

5 Syntymätemperamentti
Syntymätemperamentti. Temperamentti on synnynnäinen ominaisuus, joka perustuu yksilön biologiseen ja geneettiseen rakenteeseen Temperamentti on pysyvä ominaisuus ja taipumus esimerkiksi ärtymykseen säilyy läpi elämän

6 Lapsuudessa koetut traumat vääristävät lapsen minä - ja ruumiinkuvaa, jolloin lapsi kokee olevansa arvoton, paha, epämuodostunut, epäonnistunut, virheellinen ja poikkeava. Lapsen itsekunnioitus ei kehity normaalisti, kun lapsen omia rajoja loukataan, lapsi ei myöskään opi kunnioittamaan toisten ihmisten rajoja. Alkoholistiperheen lapsi on oppinut odottamaan ja mukautumaan katastrofeihin; kriisistä toiseen menemistä - "normaali tila"

7 Kokemus "minä olen huono" tulisi muuntua kokemukseksi "minua on kohdeltu huonosti"
Arvokkuus tulee suoriutumisesta

8 Aikuisuus Parisuhde ja perheen perustaminen ovat aikuistumiseen liittyviä keskeisiä haasteita Pysyvä parisuhde on yksi kehitystehtävä, jota useimmat aikuiset pyrkivät toteuttamaan Parisuhteen turvallisuus korvaa lapsuuskodin vanhempien antaman turvallisuudentunteen Äidin ja isän roolit ovat monipuolistuneet

9 Aikuisuuden kehityksen yleisiä linjoja
kohti syvempää itsetuntemusta, minuutta ja yksilöllisyyttä kohti suurempaa yhteisöllisyyttä ja juurtumista yhteiskuntaan aikuistumisen haaste - suhde omaan menneisyyteen

10 ”Aikuisuuden portti” n. 30-vuotiaana
 tunneirtautuminen kotoa  luovuttava nuoren aikuisen identiteetistä  oman tunne- ja ajatusmaailman pohdintaa (vrt. masennus)  arvomaailman pohdintaa  juurtumista yhteiskuntaan yhä enemmän

11 Keski-iän kehitystehtävät
Suhde aikaan Suhde omaan kehoon Suhde omien lasten elämään Suhde omaan puolisoon (”tyhjä pesä”) Suhde vanheneviin vanhempiin

12 Vanhuuden uhkia Vanhenemisen ja fyysisten vaurioiden pelko (yhteys kehonkuvaan) Yllättävä eläkkeelle jääminen tai sairastuminen Ympäristön muuttuminen (koti) Tarpeettomuuden kokeminen Kuolemanpelko Yksinäisyys tai eristäytyminen Vanhuuden ”kokoamistyön” vaikeutuminen


Lataa ppt "Psyykkisen kehityksen keskeiset tekijät ja uhkat eri ikäkausina"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google