Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Päivähoitoikäiset (10kk–6v) ikäryhmittäin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Päivähoitoikäiset (10kk–6v) ikäryhmittäin"— Esityksen transkriptio:

0 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009
Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna (päivitetty ) V V V V V V

1 Päivähoitoikäiset (10kk–6v) ikäryhmittäin 31. 12
Päivähoitoikäiset (10kk–6v) ikäryhmittäin Kuusikon kunnissa sekä muutos vuodesta 2013 Päivähoidon Kuusikko 2014

2 Päivähoitoikäisten (10kk–6v) lasten määrän muutos vuosina 2010–2014, kun vuosi 2010=1
Päivähoidon Kuusikko 2014

3 Päivähoitoikäisten lasten (10 kk–6v
Päivähoitoikäisten lasten (10 kk–6v.) osuus väestöstä vuosien 2010–2014 lopussa Päivähoidon Kuusikko 2014

4 0 – 7-vuotiaiden lasten määrä ikäluokittain 31.12.2014
Päivähoidon Kuusikko 2014

5 Päivähoitoikäisten kielitausta väestörekisteritietojen mukaan 31. 12
Päivähoidon Kuusikko 2014

6 Vieraskielisten* osuus (%) päivähoitoikäisistä väestörekisteritietojen mukaan vuosina 2010-2014
* Muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset Päivähoidon Kuusikko 2014

7 Vieraskielisten. päivähoitoikäisten (10kk–6v
Vieraskielisten* päivähoitoikäisten (10kk–6v.) lukumäärän muutos (%) vuosina 2010–2014, kun vuosi 2010=1 * Muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset Päivähoidon Kuusikko 2014

8 Vieraskielisten lasten lukumäärä ja osuus (%) kunnallisessa päivähoidossa olevista lapsista sekä vieraskielisten osuus (%) kaikista päivähoitoikäisistä vuonna 2014 Päivähoidon Kuusikko 2014

9 Päivähoitoikäisten (10kk–6v) lasten jakautuminen pienten lasten hoitojärjestelmään joulukuussa 2014
Päivähoidon Kuusikko 2014

10 Päivähoitoikäisten (10kk–6v) lasten jakautuminen varhaiskasvatuksen palveluihin joulukuussa 2014
Päivähoidon Kuusikko 2014

11 Pienten lasten hoitojärjestelmän kokonaiskustannukset 2014 sekä muutos vuodesta 2013
Päivähoidon Kuusikko 2014

12 Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosittaiset kustannukset päivähoitoikäistä (10kk– 6v) lasta kohden vuosina Päivähoidon Kuusikko 2014

13 Pienten lasten hoitojärjestelmän DEFLATOIDUT¹ vuosikustannukset päivähoitoikäistä (10kk–6v) lasta kohden vuosina ¹ Julkisten menojen hintaindeksi sosiaalitoimelle, Tilastokeskus 3/2015 (ennakkotieto) Päivähoidon Kuusikko 2014

14 Kunnan järjestämän ja tukeman päivähoidon sekä kotihoidon tuen osuudet (%) pienten lasten hoitojärjestelmän kokonaiskustannuksista vuonna 2013 Päivähoidon Kuusikko 2014

15 Lapsia kunnallisissa päiväkodeissa joulukuussa 2014 sekä muutos vuodesta 2013
Päivähoidon Kuusikko 2014

16 Alle 3-vuotiaiden lasten osuus (%) kunnallisen päiväkotihoidon lapsista vuosina 2010-2014
Päivähoidon Kuusikko 2014

17 Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset laskennallista lasta1) kohden sekä muutos vuodesta 2014
- 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2014 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2013 ja 2014 joulukuun keskiarvo Päivähoidon Kuusikko 2014

18 Kunnallisten päiväkotien kustannukset laskennallista lasta 1) kohden tarkemmalla erittelyllä
1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2014 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2013 ja 2014 joulukuun keskiarvo Päivähoidon Kuusikko 2014

19 Kustannukset menolajeittain kunnallisen päiväkotihoidon laskennallisen lapsen 1) vuosikustannuksista 2014 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2014 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2013 ja 2014 joulukuun keskiarvo. Päivähoidon Kuusikko 2014

20 Kunnallisen päiväkotihoidon ulkoisten tukipalvelujen kustannukset laskennallista lasta 1) kohden vuonna 2014 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2014 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2013 ja 2014 joulukuun keskiarvo Päivähoidon Kuusikko 2014

21 Lapsia ja henkilöstöä hoitajan kotona tapahtuvassa ja kolmiperhepäivähoidossa joulukuussa sekä muutos vuodesta 2013 Päivähoidon Kuusikko 2014

22 Hoitajan kotona tapahtuvan ja kolmiperhepäivähoidon sekä ryhmäperhepäivähoidon vuosikustannukset lasta¹ kohden 2014 sekä niiden muutos vuodesta 2013 1) Lasten määrä on vuosien 2013 ja 2014 joulukuun keskiarvo. Päivähoidon Kuusikko 2014

23 Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevien lasten osuus (%) kaikista kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevista lapsista Päivähoidon Kuusikko 2014

24 Lapsia kunnallisessa ympärivuorokautisessa ja iltahoidossa joulukuussa 2014 ja osuus % kunnallisen päivähoidon lapsista Päivähoidon Kuusikko 2014

25 Lapsia yksityisessä päivähoidossa joulukuussa 2014 sekä muutos vuodesta 2013
Päivähoidon Kuusikko 2014

26 Rakenteellisten tukitoimien kohdentuminen tukea saavien lasten määrän mukaan Kuusikon kunnissa joulukuussa 2014 Lisätään myöhemmin Päivähoidon Kuusikko 2014

27 Erityislastentarhanopettajien ja erityisen tuen avustavan henkilöstön määrä sekä laskennalliset vuosikustannukset 2014 Lisätään myöhemmin Päivähoidon Kuusikko 2014

28 Tukea tarvitsevien lasten osuus kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olleista lapsista joulukuussa 2014 Lisätään myöhemmin Päivähoidon Kuusikko 2014

29 Yksityisen hoidon tuen kunnalliset lisät joulukuussa 2014
Päivähoidon Kuusikko 2014

30 Lapsia yksityisen hoidon tuella joulukuussa 2014 sekä muutos vuodesta 2013
Päivähoidon Kuusikko 2014

31 Yksityisen hoidon tuen vuosikustannukset lasta1) kohden, muutos vuodesta 2014 sekä kunnallisen lisän osuus kustannuksista 1) Lasten määrä on vuosien 2013 ja 2014 joulukuun keskiarvo. Päivähoidon Kuusikko 2014

32 Kotihoidon tuella olevien lasten osuus (%) päivähoitoikäisistä lapsista joulukuussa 2010–2014
Päivähoidon Kuusikko 2014

33 Kotihoidon tuen vuosikustannukset (€) lasta1) kohden 2014, muutos vuodesta 2013 sekä kunnallisen lisän osuus kustannuksista 1) Lasten määrä on vuosien 2013 ja 2014 joulukuun keskiarvo. Päivähoidon Kuusikko 2014

34 Kunnalliseen kerhotoimintaan osallistuneiden lasten¹ lukumäärä vuonna 2014 sekä muutos edelliseen vuoteen ¹ Lapset, jotka ovat saaneet päätöksen kerhopaikasta Päivähoidon Kuusikko 2014


Lataa ppt "Päivähoitoikäiset (10kk–6v) ikäryhmittäin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google