Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattiosaajan työkykypassi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattiosaajan työkykypassi"— Esityksen transkriptio:

1 Ammattiosaajan työkykypassi
Kun ammattitaito on muutakin kuin ammatillista osaamista Sari Mantila-Savolainen Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry MORO!

2 Ammattiosaajan työkykypassi – miksi?
ammattiin opiskelevien terveyskäyttäytyminen ei tue hyvinvointia liikuntatottumukset, ravinto ja ylipainoisuus, levon määrä, päihteiden ja tupakan käyttö jne. OPISKELIJAT EIVÄT JAKSA TEHDÄ TYÖTÄ! opetusministeriö ja Opetushallitus käynnistivät keväällä 2006 työkykypassin kehitystyön. Passia on kehitetty SAKU ry:n koordinoimissa projekteissa ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Työkykypassin käyttöönotto käynnistyi ammatillisessa koulutuksessa syksyllä 2008.

3 Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteet
motivoida ja ohjata opiskelija omaehtoiseen ja säännölliseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen tukea ammatillista kasvua ja kehittymistä työkykyapua opiskelijalle, henkilöstölle sekä oppilaitokselle => hyvinvoiva oppimisympäristö! työkykyisyys kaikkien asiaksi AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN TAVOITE: AMMATTIIN OPISKELEVAT JAKSAVAT TEHDÄ TYÖTÄ JA VIETTÄÄ VAPAA-AIKAA!

4 Ammattiosaaja

5 Ammattiosaajan työkykypassi - kenelle
Ammattiin opiskelevalle, joka haluaa huolehtia omasta toiminta- ja työkyvystään jo opintojen aikana sekä työelämään siirryttäessä. Miten eritasoiset opiskelijat hyötyvät passista? Kaikki opiskelijat: opetussuunnitelmat ja teemahetket Aktiivit: oppilaitoksen harrastustoiminnan kehittäminen Hyperaktiivit: oppilaitoksen ulkopuolisen harrastustoiminnan hyödyntäminen HYVINVOINTIA PINNALLE, VALMIUKSIA TULEVAISUUTEEN JA ETUA TYÖNHAKUUN!

6 Miten liikkeelle? liikkeelle olemassa olevien mahdollisuuksien kartoituksella sekä tarvittavien kokonaisuuksien kehittämisellä ja muokkaamisella toiminnan koordinointiin vastuuhenkilön/ryhmän valitseminen ammattiosaajan työkykypassin sisältöjen ja toteuttamisen kirjaaminen osaksi opintosuunnitelmaa alussa muutama pilottiryhmä aloilta, joissa on hyvät yhteyshenkilöt tai kaikki aloittavat samalta osa-alueelta (esim. liikunta): Kartoitetaan ja testataan oman oppilaitoksen toimintamallit. Suunnitellaan muiden osa-alueiden ja kokonaisuuden suorittamista useita toteutustapoja samanaikaisesti

7 Ammattiosaajan työkykypassin sisältö
5 x 40 tunnin opintosuoritukset (lähiopetustuntimäärä + sovittu, itsenäinen työ) toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta terveysosaaminen ammatin työkykyvalmiudet harrastuneisuus ja yhteistyötaidot työkykyvalmiuksien vahvistaminen suorituksia sekä opinnoista että vapaa-ajalta opintojen suoritusjärjestys ja aikataulutus vapaa työkykypassin suorittamisesta merkintä tulee merkintä päättötodistukseen ja työnhakuun avuksi myönnetään todistus

8 Ammattiosaajan työkykypassi
Esimerkki työkykypassin toteuttamisesta: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta pakollinen liikunnan opintokokonaisuus (lähiopetustuntimäärä + itsenäinen työ) liikunta osana ammattiin kasvamista ja ammatin työkykyhaasteet huomioiden kartoitetaan fyysinen kunto; motivaation lisääminen, vertaaminen omaan tulokseen, seuranta ohjaaminen toiminta- ja työkykyä edistävään liikuntaan opiskelija suorittaa vähintään 40 tuntia ja täyttää osa-alueelle määritetyn tavoitteen liikunnanopettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

9 Ammattiosaajan työkykypassi
2. Terveysosaaminen pakollinen terveystiedon opintokokonaisuus (lähiopetustuntimäärä + itsenäinen työ) terveystieto ammattiin kasvamisen tukena ja omakohtaisena kartoitetaan terveyskäyttäytymistä, valitun osa-alueen seuranta ohjaaminen terveyttä edistävään käyttäytymiseen => tieto käytäntöön vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen terveystiedon opettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

10 Ammattiosaajan työkykypassi
3. Ammatin työkykyvalmiudet ammattiopinnoissa (lähiopetustuntimäärä + itsenäinen työ) työturvallisuus, ergonomia, mahdollisesti joku erityiskurssi (esim. ensiapu) oman toiminnan seuranta ja arvioiminen (työturvallisuuden ja työkykyyn vaikuttavan terveyskäyttäytymisen) ohjaaminen turvalliseen työskentelyyn vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen ammattiaineenopettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

11 Ammattiosaajan työkykypassi
4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot opiskelijaliikuntatutorkoulutukset ja –toiminta, oppilaskuntatoiminta, oppilaitoksen harrastuskerhoihin osallistuminen tai niissä ohjaaminen, muiden opiskelijoiden osallistaminen, oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva harrastustoiminta aktiivisuus, sitoutuminen, pitkäjänteisyys ja yhteistyötaidot vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen opiskelijatutortoiminnasta vastaava merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

12 Ammattiosaajan työkykypassi
5. Työkykyvalmiuksien syventäminen Työssäoppimisjaksolla/jaksoilla opiskelija seuraa annettuja teemoja, ALPO.fi-hyvinvointiportaalia hyödyntäen miten oma toiminta vaikutti työssäjaksamiseen keskustelut työpaikkaohjaajan kanssa tai vapaasti valittavien tarjottimelta kurssi (esim. työkykyinen ammattiosaaja) opiskelijan ja ammattialan tarpeet huomioiden (lähiopetusmäärä + itsenäinen työ) vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen työssäoppimisen ohjaaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

13 Käyttöönoton mahdollisuuksia
yhteistyö eri toimijoiden kesken ryhmänohjaajat, opot, ammattiaineen opettajat, terveydenhoitajat jne. ammattikuntopiirit, taukojumpat yhteistyö passia toteuttavien ammattiopistojen välillä; liikuntaneuvojat, lähihoitajat, ravintola-alan opiskelijat jne. yhteistyö eri ammattialojen välillä opetussuunnitelmien perusteissa terveys, turvallisuus ja toimintakyky on yksi yhdestätoista elinikäisen oppimisen avaintaidoista, työkykypassi näkyville opetussuunnitelmissa omakohtaisuus, omaehtoisuus ja toiminnallisuus

14 Käyttöönoton muistilista
osa-alueiden suoritusjärjestyksen selvillä oloa missä aineissa ja miten passia suoritetaan mitä passiin hyväksytään ja miten se dokumentoidaan miten oppilaitoksen ulkopuolella kerätyt suoritukset dokumentoidaan ja hyväksytään työkykypassin kirjaaminen opetussuunnitelmaan tarvitaan kiinnostunut johto, henkilöstö ja opiskelijoita henkilöstön välistä yhteistyötä resursointia myönteisen suhtautumisen työkykyyn ja hyvinvointiin opiskelijoiden motivointia ja ohjausta vastuuhenkilöiden kouluttamista aikaa ja kärsivällisyyttä jatkuvaa tiedottamista, markkinointia ja tukea

15 Todistus työkykypassista
ammattiosaajan työkykypassin suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistuksen päättötodistusosaan Opintoihin sisältyvät kohdan alle opiskelijalle voidaan myöntää erillinen todistus työkykypassin suorittamisesta ALPO.fi-hyvinvointiportaaliin kautta kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa eikä työkykypassi sinällään edellytä numeraalista arvosanaa ammattiosaajan työkykypassiin sisällytetyt pakollisina tai valinnaisina tutkinnon osina suoritettavia osa-alueita arvioidaan asteikolla 1 – 3 ammatillisessa koulutuksessa annetun asetuksen mukaisesti

16 Ajankohtaista ensimmäisessä haussa tukea työkykypassin käyttöönottoon sai Opetushallitukselta 20 koulutuksen järjestäjää toisella avustuskierroksella tukea on myönnetty 25 koulutuksen järjestäjälle, joista uusia on 13 kolmas tukikausi alkoi syksyllä 2010: tukea 27 koulutuksen järjestäjälle, joista uusia on 13 neljäs tukikausi on nyt käynnistynyt: tukea 20 koulutuksen järjestäjälle, joista uusia on 10 uuden käyttöönotto vaatii suunnittelua, kokonaisuuksien päivittämistä ja rakentamista  käytäntöjen luomisessa apuna käyttöönoton tuki

17 ALPO.fi-hyvinvointiportaali
ammattiosaajan työkyvyn työkalu tietoa terveydestä, eri alojen työkyvyn haasteista ja työelämästä blogissa opiskelijoiden omia juttuja ammattiosaajan työkykypassin suoritusten sähköinen keräämispaikka harjoitus- ja harrastuspäiväkirja ammattiin opiskelevien fyysisten testien koontipaikka

18 Tulevia tukitoimia Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen –teemapäivä viikolla 40 nostaa hyvinvointia edistäviä asioita pinnalle toiminnallisten teemapisteiden avulla toimintapisteiden teemoina terveys, turvallisuus ja viihtyvyys. Mukana valtakunnallisessa teemapäivässä 52 oppilaitosta. Opiskelijoita kohdataan yli Käytkö kierroksilla –kiertue päättyy teemaviikolle. Kiertueella vierailut 20 ammatilliseen oppilaitokseen. Testauksessa opiskelijoiden kuormittuminen työssä.

19 Käyttöönoton vauhdittaminen
Opiskelijoita motivoi työelämän arvostus  Työelämän tuki taakse, kun passin suorittaneita opiskelijoita on riittävästi. verkostot työssäoppimispaikkoihin; esittelyt työpaikkaohjaajille, työelämän neuvottelukunnalle, linkitys työssäoppimiseen ja sen sopimuksiin ja tavoitteisiin jne. osaksi henkilöstön toimenkuvia: opetussuunnitelmat, vapaasti valittavat kurssit, sitoutumisen osoittaminen resursseina

20 HUOM! lokakuussa tulossa kysely ammattiosaajan työkykypassia suorittavien opiskelijoiden määrästä sekä passin suorittaneiden opiskelijoiden määrästä kaikille työkykypassin käyttöönottoon valtionavustusta saaneille koulutuksen järjestäjille! vastausten pohjalta määritetään tukitoimien tarve

21 KIITOS! Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry MORJES!


Lataa ppt "Ammattiosaajan työkykypassi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google