Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2"— Esityksen transkriptio:

1 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
KOKOUSTOIMINTA TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kentän ääni kuuluviin ja toimiva linkki paikallisyhdistysten ja ysi-jaoston välille. Kokousajat tietoon ennakkoon yhdistyksissä. Jäsenten aktiivisuutta, asioita kokouksen valmistelijoille, esityslista on auki koko ajan. Luottamusmiesten aktivoimista ysin toimintaan. OK Jäsenten toivotaan tuovan asioita listalle Koulutuksen ja tiedon jakamisen tuominen lähelle koetaan hyväksi Ajankohtaisuus ja reagointi. Kuntien ongelmat jaoston tietoon. Ajankohtaisten edunvalvonnan ja koulutuspoliittisten asioiden välittäminen paikallisyhdistyksille.

2 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
KOKOUSTOIMINTA TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Seutukuntien aktivoiminen yhteistoimintaan ja edunvalvontaan, puheenjohtajien ja plm:n kouluttaminen. Seutukuntakohtaisten kokousten pitäminen ja tukeminen. Pääluottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla laajennetut kokoukset. Tietoiskuja ajankohtaisista virkaehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista. Ei ole toteutunut OK Kokouksiin osallistumisen kehittäminen. Sekä varsinainen että varajäsen mukana vähintään yhdessä kokouksessa Esityslistat ja pöytäkirjat myös varajäsenille

3 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
KOKOUKSET, TYÖVALIOKUNTA, JAOSTO AJANKOHTA ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA Työvaliokunta 14.1. Jaosto 27.1. Esityslista 1 Pöytäkirja 1 11.2. 24.2. Esityslista 2 Pöytäkirja 2 Jaosto + varajäsenet 20.4. Esityslista 3 Pöytäkirja 3 Jaosto + pj:t + plm:t 7.9. Esityslista 4 Pöytäkirja 4 19.10. Esityslista 5 Pöytäkirja 5 18.11. 1.12. Esityslista 6 Pöytäkirja 6

4 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
TYÖN TEON EDELLYTYKSET KUNTOON TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Ajankohtaista tietoa työelämää ja koulutusta koskevasta lainsäädännöstä ay-aktiiville ja jäsenistölle. Jaoston jäsenet keräävät koulutustarpeita omilla alueillaan ja paikallisyhdistyksistään. Jaosto järjestää/tukee koulutusta, jolla aktivoidaan jäsenistöä omaan edunvalvontaansa. Jatketaan vuonna 2016 Ajankohtaista tietoa ja ajatusten vaihtoa virkaehtosopimuksista, valtakunnallisesta ja paikallisesta neuvottelutoiminnasta. Jaoston jäsenet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat sekä pääluottamusmiehet kokoavat paikallisen neuvottelutoiminnan keskeiset asiat ysi-jaostolle Ysi-jaosto jaosto huolehtii ajankohtaista tiedotuksesta ja koulutuksesta (puheenjohtajat, plm:t, varaplm:t) OK

5 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
TYÖN TEON EDELLYTYKSET KUNTOON TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja pääluottamusmiesten aktiivinen yhteistoiminta ja ajankohtainen tieto. Ysi-jaosto järjestää yhteistä koulutusta paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja pääluottamusmiehille OK Työssä jaksamista edistävän koulutuksen järjestäminen/tukemi-nen. Järjestetään aktiiveille ja jäsenille työssä jaksamista edistävää koulutusta (MOP) yhteistyössä alueyhdistyksen kanssa. Tuodaan esille ay-toiminnan tavoitteita ja jäsenyyden etuja (MOP). Toteutunut mm. seutukuntakoulutuksissa

6 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
Koulutustilai-suudet ajankohta tilaisuus Ohjelma/tavoite osallistujat kustannusvastuu 21.1. Seutukuntakoulutus Kuopion seutu Ajankohtaiset edun-valvonta-, palkka- ja palvelussuhde-asiat -ohjelma Yhteysopettajat, plm:t, lm:t, pj:t, hallituksen jäsenet Alueyhdistys/ysi-jaosto Alueelliset lm-päivät Ajankohtaiset palkka- ja palvelussuhdeasiat Plm:t, lm:t, pj:t OAJ vastaa kustannuksista 7.9. ysi-jaoston kokouksen yhteydessä Laajennettu YSI-jaoston kokous Ajankohtaiset edunvalvontasiat, -kaksisuuntainen tiedon välitys YSI-jaoston jäsenet 25.9. Varkaus-Leppävirta Luottamusmiehet, hallituksen jäsenet, yhteysopettajat

7 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
Koulutustilai-suudet ajankohta tilaisuus Ohjelma/tavoite osallistujat kustannusvastuu Seutukuntakoulutus Ylä-Savo, Sisä-Savo Jäsenen oma rooli edunvalvonnassa -ajankohtaiset asiat -ohjelma Yhteysopettajat, plm:t, lm:t, pj:t, hallituksen jäsenet Alueyhdistys/ysi-jaosto 4.11. Palkkakuittikoulutus Suonenjoki-Rautalampi Palkka- ja palvelussuhdeasiat Plm:t, lm:t, pj:t, rivijäsenet

8 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
KOULUTUSPOLITIIKKAAN JA RESURSSEIHIN VAIKUTTAMINEN TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Virittää ja ylläpitää keskustelua yleissivistävän koulutuksen merkityksestä Suomelle ja suomalaisille. Jaosto varautuu järjestämään ajankohtaisia tilaisuuksia em. aiheista, tilaisuuksiin kutsutaan koulutuksen järjestäjien edustajia. Osallistutaan aktiivisesti Itä-Suomen opettajapäivien järjestämiseen Toteutui alueyhdistyksen toimesta ISO-päivät peruuntuivat Vaikuttaa yleissivistävän koulutuksen resursointiin ja toiminnan edellytyksiin Pohjois-Savon kunnissa. Jaosto tukee paikallisia toimijoita vaikuttamis- ja edunvalvontatyössä; tietoa, yhteisiä neuvottelutavoitteita, yhteydenpitoa. Jaosto aktivoi paikallisyhdistyksiä pitämään aktiivisesti yhteyttä paikallisiin päättäjiin. OK

9 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
KOULUTUSPOLITIIKKAAN JA RESURSSEIHIN VAIKUTTAMINEN TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Tuoda esiin työelämää ja koulutusta koskevien lakien sisältöä ja koulutuksen järjestäjiä velvoittavia määräyksiä. Jaosto järjestää ao. koulutusta jäsenistölle ja ay-aktiiveille. OK

10 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
Koulutustilai-suudet ajankohta tilaisuus Ohjelma/tavoite osallistujat kustannusvastuu 23.2. Lukiokoulutuksen järjestämisen ja rahoituksen muutossuunnitelmat Lukiokoulutuksessa tapahtuviin muutoksiin vaikuttaminen Plm:t, lm:t, pj:t Alueyhdistys/ysi-jaosto 21.10. Perusopetuslain muutosten arviointi muutosten arviointi, yt/ts-kurssin yhteydessä Plm:t, lm:t, pj:t, tsv:t, rehtorit, erit.op Alueyhdistys

11 YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V. 2015 TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2
Virkistys ajankohta tilaisuus Ohjelma/tavoite osallistujat kustannusvastuu YSI-jaoston jäsenten kokous ja virkistysmatka Tampereelle Kokous, yhdessä olo, toiminnan suunnittelu, virkistys YSI-jaoston jäsenet YSI-jaosto


Lataa ppt "YSI-JAOSTON TAVOITTEET JA TOIMINTA V TOIMINNAN ARVIOINTI 10. 2"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google