Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista työmarkkinoilta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista työmarkkinoilta"— Esityksen transkriptio:

1

2 Ajankohtaista työmarkkinoilta
Eeva Rantala

3 Työehtosopimukset Yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset
Työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloaikaa jatkettiin vuodella kilpailukykysopimuksen mukaisesti -> voimassa saakka Ei yleiskorotuksia jatketulla sopimuskaudella

4 Kilpailukykysopimus Työajan lisäys
Työaikaa lisätään kuudella (6) minuutilla vuorokaudessa tai 30 minuutilla viikossa työaikamuodot huomioon ottaen. Ylityörajoja muutetaan työajan lisäystä vastaavasti. Tuntipalkan jakajaa ei muuteta. Nämä muutokset toteutetaan alkaen. Työehtosopimuksen työaikapankkia koskevia sopimusmääräyksiä ei tässä yhteydessä muutettu. Ne ovat olleet olemassa vuodesta 2010 alkaen, mutta kovin vähäisellä käytöllä.

5 Kilpailukykysopimus Paikallinen sopiminen
Työehtosopimuksen vähimmäisehtojen alittamista koskeva paikallinen sopimus voidaan tehdä vain kiinteäksi vuoden määräajaksi, ei lyhyemmäksi tai pidemmäksi. Sopimusta voidaan sopia jatkettavan vuoden mittaisena jaksona. Sopimuksen voimassaoloaikana työnantaja ei saa irtisanoa taloudellisin perustein, eikä lomauttaa henkilöstöä. Muutokset tulevat voimaan

6 Palkkatilastot 2015 (yliopistot)
määrä STA k-a € % Kirjastonhoitaja € + 0,62 Tietoasiantuntija € + 1,36 Informaatikko € + 0,38 Kirjastoamanuenssi € + 0,99 Kirjastosihteeri € + 0,90

7 Rakenteellinen kehittäminen – kirjastohenkilöstö yliopistoissa
vuosi miehet naiset yhteensä Vähennystä ,5 % (133 henkilöä)

8 Rakenteellinen kehittäminen
Tampere 3 Lapin yo + amk:t Vaasa yo + amk:t LTY yo + amk JY yo + amk Oulu, innovaatioallianssi ISY, osaamiskeskittymät (mukana myös tutkimuslaitoksia) ÅA + Novia + muita kumppanuussopimuksia

9 Muuta ajankohtaista, HE 105/2016 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksen mukaan pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Lisäksi koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin kuuteen kuukauteen, ja työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Esityksessä ehdotetaan myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämistä neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta. Lisäksi ehdotetaan eräitä teknisluonteisia korjauksia.  Esityksen tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia, madaltaa työnantajan työllistämiskynnystä ja lisätä työnantajien kasvuhalukkuutta

10 Muuta ajankohtaista, työttömyysturvalain muutokset, 1.1.2017
omavastuuaika pitenee 5 päivästä 7 päivään korotettu ansio-osa alenee (maksetaan nyt pitkän työuran päätyttyä) ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenee jos työhistoriaa enintään 3 vuotta, enimmäiskesto 300 päivää jos työhistoriaa yli 3 vuotta ja henkilö alle 58-vuotias täyttäessään työssäoloehdon, enimmäiskesto 400 päivää Jos työhistoriaa yli 3 vuotta ja henkilö on täyttänyt 58 vuotta täyttäessään työssäoloehdon ja työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, enimmäiskesto 500 päivää Kolmen kuukauden ammattitaitosuojan päätyttyä velvollisuus työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä hakea ja ottaa vastaan myös sellaista kokoaikatyötä, josta maksettava palkka on työn vastaanottamisesta aiheutuneiden kustannusten jälkeen pienempi kuin hänelle maksettava työttömyysetuus


Lataa ppt "Ajankohtaista työmarkkinoilta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google