Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Innovatiivisen hankintaosaamisen seuraavat askeleet Juha Koivisto, THL

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Innovatiivisen hankintaosaamisen seuraavat askeleet Juha Koivisto, THL"— Esityksen transkriptio:

1 Innovatiivisen hankintaosaamisen seuraavat askeleet Juha Koivisto, THL 13.10.2015

2 Hankinnan suunnittelu ja valmistelu
Perinteinen näkemys julkisesta hankinnasta Lähde: Mikko Wennberg, Owalgroup Hankinnan suunnittelu ja valmistelu KILPAILUTUS Sopimuksenaikainen yhteistyö Kilpailutuskeskeinen näkemys Hankinnat = Kilpailutus (alkaa tarjouspyynnöstä päättyy sopimukseen) Hankintojen ydin on kilpailutusprosessin toteuttamisessa Hankintojen resurssit on keskitetty kilpailutuksen toteutukseen

3 Hankinnan suunnittelu ja valmistelu
Uusi näkemys julkisesta hankinnasta Lähde: Mikko Wennberg, Owalgroup Hankinnan suunnittelu ja valmistelu KILPAILUTUS Sopimuksenaikainen yhteistyö Yhteistyökeskeinen näkemys: hankinta osana toimitusketjun hallintaa Hankinnat on tilaajan ja toimittajien välistä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi Hankintojen ydin on toimittajasuhteen hallinnassa Hankintojen resurssit keskittyvät suunnitteluun ja toimittajasuhteen hallintaan

4 Uuden hankintakulttuurin keskeiset piirteet
Tarvelähtöisyys: Tunnista asiakkaan/loppukäyttäjän sekä muiden keskeisten toimijoiden tarpeet ja täsmennä tarve yhdessä hankinnan lähtökohdaksi. Tulosperustaisuus: Älä määrittele liian tarkkaa ratkaisua lähtökohtana olevaan tarpeeseen, vaan jätä toimittajille vapaus esittää innovatiivisia ratkaisuja. Muunna tarpeet tulostavoitteiksi määrittelemällä, millaista hyötyä ja tulosta hankittavalla ratkaisulla tulisi saada aikaan. Yhdessä kehittäminen: Suunnittele hankinta yhdessä potentiaalisten toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehitä hankittua ratkaisua aktiivisesti toimittajan kanssa myös sopimuskauden aikana. Osallista asiakkaat/loppukäyttäjät.

5 Tukea, seurantaa, porkkanaa…
Uuden hankintakulttuurin jalkauttaminen koko maahan edellyttää sille suotuisan ympäristön rakentamista: Laajoja ohjelmia ja hankekokonaisuuksia, jotka kokoavat hankintaorganisaatiot yhdessä harjoittelemaan uudenlaisia hankintakäytäntöjä Pajatoimintaa ja foorumeja, joissa hankkijat voivat vaihtaa kokemuksia ja oppia toisiltaan. Tukea, seurantaa, mukana kulkemista… Kannusteita ja palkkioita Innokylän hankintaympäristö työkaluksi, joka mahdollistaa avoimen vuoropuhelun ja yhdessä suunnittelun

6 Hankintaorganisaation 6 askelta innovatiiviseen hankintakulttuuriin
Kirjataan innovatiivisen hankintakulttuurin piirteet organisaation hankintastrategian pää- ja alatavoitteisiin. Päivitetään hankintaosaaminen ja -tietous organisaation kaikilla tasoilla. Kehitetään innovatiiviselle hankintakulttuurille myönteistä asenneilmapiiriä ja luodaan kannusteita tulospohjaisten hankintojen toteuttamiselle. Opitaan pois iankaikkisen vanhoista hankintakäytännöistä, jotka keskittyvät hankittavan ratkaisun tarkan toteutustavan määrittelyyn ja lakisääteiseen kilpailutusvaiheeseen. Tutustutaan ja opitaan muiden toimivista ja innovatiivisista hankintakäytännöistä. Otetaan hallittuja riskejä.

7 Innokylän jalkauttamisen lyhyen aikavälin tavoitteet
Innokylän perustajaorganisaatioiden hankintatoiminnasta vastaavat ja hankintoja tekevät ovat omaksuneet innovatiivisen hankintakulttuurin periaatteita ja ovat kokeilleet hankinnoissaan Innokylän hankintatyökaluja Innokylän hankintaympäristön kärkikäyttäjäkaupunkien ja - sairaanhoitopiirien hankintatoimesta vastaavat ja hyvinvointi- ja terveysalan hankintoja tekevät ovat omaksuneet innovatiivisen hankintakulttuurin periaatteita ja ovat kokeilleet hankinnoissaan Innokylän hankintatyökaluja. Tieto uudistuneesta Innokylästä ja sen hankintaympäristön olemassaolosta on levinnyt hyvinvointi- ja terveysalan kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin julkisiin organisaatioihin sekä järjestöihin ja yrityksiin.

8 Jalkauttamisen keinot
Monipuolinen viestintä Innokylän perustajaorganisaatioiden ja sidosorganisaatioiden kanavia hyödyntäen. Innovatiivisen hankintaosaamisen ja Innokylän hankintaympäristön valmennukset, koulutukset ja perehdytykset ─ Perehdytykset Innokylän perustajaorganisaatioissa ─ Perehdytykset Kuntahankinnat Oy:ssa ja Hansel Oy:ssa ─ Avoimet lyhytkoulutukset suurissa kaupungeissa ─ Hankintavalmennukset kaupungeissa/kunnissa ja sairaanhoitopiireissä (Tekes, Innokonseptit Oy, STM, Innokylä) ─ Massoja tavoittava virtuaalikoulutus (suunnitteilla; Tekes, STM, Innokylä) ─ Intensiivistä Innokylän käytön tukea kärkikäyttäjille


Lataa ppt "Innovatiivisen hankintaosaamisen seuraavat askeleet Juha Koivisto, THL"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google