Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Y56 Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Y56 Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat"— Esityksen transkriptio:

1 Y56 Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat
Varian 2006 luku 26

2 Mitä ovat tuotannontekijämarkkinat?
Markkinat, joilla myydään tuotannontekijöitä, siis tuotannon panoksia Työvoima Koneet Lannoitteet Puu jne. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta  TYÖMARKKINOIDEN toiminta on keskeisessä asemassa tulonjaon ja työllisyyden suhteen. Myös muut tuotannontekijämarkkinat voivat olla tärkeitä, esim. Suomessa RAAKAPUUMARKKINAT.  Tuotannontekijämarkkinoihin sovelletaan samaa analyysia kuin muihinkin markkinoihin

3 Kilpailulliset tuotannontekijämarkkinat
Täydellistä kilpailua tarkastellessamme (luku 19), johdimme, että yrityksen voitonmaksimoiva optimi on Sama ehto voidaan ilmaista vielä tuotantofunktion avulla, jossa x on panos: Yritys siis kysyy panosta 1 siihen pisteeseen asti, jossa panoksen tuottama rajatulo on yhtä suuri kuin panoksen rajakustannus Tämä ehto määrää suoraan panoksen 1 kysynnän kilpailullisilla markkinoilla

4 Aleneva rajatulo (koska rajatuottavuus MP on laskeva) & tässä vakioinen panoshinta

5 Nousu panoksen hinnassa vähentää panoksen kysyntää

6 Nousu yrityksen myymän tuotteen hinnassa lisää panoksen kysyntää (rajatulokäyrä liikkuu hinnan muutoksen verran)

7 Käytämme täydellisen kilpailun ehtoa vertailuun, kun alamme seuraavaksi katsoa epätäydellisiä panosmarkkinoita Epätäydellisen kilpailun perusmuotoja Varianin kirjassa ovat Monopoli hyödykemarkkinoilla, joka kysyy panoksia (tarkastelu jätetty kiinnostuneille läpikäytäväksi) Monopoli panosmarkkinoilla eli vain yksi ostaja eli MONOPSONI (keskitymme tähän!) On myös olemassa myös muita epätäydellisen kilpailun asetelmia Kahden osapuolen neuvottelumallit, ns. ammattiliittomallit, joissa neuvotellaan palkasta ja työllisyydestä. Voidaan soveltaa myös esim. raakapuumarkkinoihin tai elintarviketeollisuuteen.

8 Monopsoni eli ainoa ostaja tuotannontekijämarkkinoilla
Monopsoniksi kutsutaan tuotannontekijämarkkinoiden ainoaa ostajaa Esimerkki: monet sellutehtaat Suomessa ovat paikallisia monopsoneja Useimmiten monopsoni toimii kilpailullisilla hyödykemarkkinoilla lopputuotettaan myydessään monopsoni kohtaa panoksen nousevan tarjontakäyrän monopsoni ottaa kuitenkin lopputuotteensa hinnan annettuna

9 Monopsonille panoksen tarjontakäyrä on nouseva
Koska monopsoni on markkinoilla tuotannontekijän ainoa ostaja, se kohtaa oikealle ja ylös nousevan tarjontakäyrän Tarjonta riippuu tuotannontekijälle maksettavasta korvauksesta w (siis hinnasta/palkasta) Täydellisen kilpailun tuotannontekijämarkkinoilla yksittäinen yritys kohtaa horisontaalisen tarjonnan w. Ja kaikki yritykset yhdessä siis oikealle nousevan tarjontakäyrän panokselle. Huomaa siis analogia monopoliin lopputuotemarkkinoilla!

10 Panoksen x tarjonta Merkitään monopsonin kohtaamaa tarjontakäyrää seuraavasti Eli panoksen hinta w on riippuvainen monopsonin ostamasta määrästä x Tarjonnalle pätee Monopsoni siis tietää, että kysyessään panosta lisää, se joutuu maksamaan suuremman korvauksen (aivan kuten monopoli lopputuotemarkkinoilla tietää, että myydäkseen lisää se joutuu alentamaan hintaa)

11 Monopsoni maksimoi voittojaan valitessaan panoksen x kysyntänsä
FOC Tulkinta: Monopsoni käyttää panosta siihen asti, kunnes panoksen rajatuotoksen arvo (siis rajatulo) vastaa rajakustannusta panoksen hankinnasta Huomaa ero täydelliseen Kilpailuun !

12 Voimme nyt verrata tilanteita, jossa panosmarkkinoilla on yksi ostaja (monopsoni) tai täydellinen kilpailu Piirretään kuvio 26.5 Monopsoni kysyy panosta vähemmän ja maksaa alhaisempaa korvausta kuin täydellisen kilpailun yritykset. Monopsonin panoskysyntä on tehotonta ja sen toiminta tuottaa samalla tavalla yhteiskunnassa tehokkuustappion kuin monopolin toiminta hyödykemarkkinoilla. Monopsonivoiman (eli monopsonin saaman voiton) suuruus riippuu panoksen tarjonnan joustavuudesta (ks. Kuva

13 Aktivoiva tehtävä 26.1: Monopsonin optimi
Monopsoni tuottaa hyödykettä y kilpailullisille markkinoille käyttäen panoksena työvoimaa tuotantofunktion y = f(L) = (15 – 0,05L)L mukaisesti. Hyödykkeen y hinta on p = 2 ja työvoiman tarjontakäyrän määrittää yhtälö w(L) = 3 + 0,1L Ratkaise monopsonin tarjoama palkka w ja työvoiman kysyntä L ja vertaa sitä täydellisen kilpailun mukaiseen ratkaisuun (w*, L*). Havainnollista ratkaisusi kuvaajalla.

14

15 Aktivoiva tehtävä 26.2: Monopsonin aiheuttama tehokkuustappio
Laske edellisen tehtävänannon tehokkuustappio.

16

17 Yhteenveto luvun keskeisistä tuloksista
Tuotannontekijämarkkinoita tarkastellaan kuten mitä tahansa markkinoita Täydellisen kilpailun panosmarkkinoilla panoksen kysyntä määräytyy ehdosta, jossa panoksen rajatuottavuuden arvo vastaa panoksen rajakustannusta Epätäydellisillä panosmarkkinoilla yhtä ostajaa kutsutaan monopsoniksi Monopsonin kysymä panosmäärä on alhaisempi ja maksama hinta alhaisempi Monopsonin ostovoima aiheuttaa tehokkuustappion yhteiskunnassa Analyysi on hyvin samanlainen kuin tilanne, jossa lopputuotemarkkinoilla on yksi myyjä


Lataa ppt "Y56 Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google