Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maaseutuohjelman yritystuki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maaseutuohjelman yritystuki"— Esityksen transkriptio:

1 Maaseutuohjelman yritystuki
Landsbygdens företagsstöd Smeds Matias

2 Maaseudun yritystuki Maaseudun yritystukien tavoitteena monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä - maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen. Alueellisen maaseutustrategian toimintasuunnitelma ohjaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen kohdentamista Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan maakunnan maaseutustrategiassa määritellyt painopisteet: - Maatalous - Elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka - Uusiutuva energia ja energiatehokkuus - Metsä- ja puuala - Yrittäjyyden kehittäminen - Väestön hyvinvointi - Luonnon ja ympäristön hyvinvointi

3 Kenelle? Maaseutualueella toimiville Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita edistäville pienille (alle 50 hlöä) yrityksille. Tukialuetta eivät ole Vaasan ja Kokkolan keskustaajama-alueet Koko maakunnan alueella niille pk-yrityksille (alle 250 hlöä), joiden toiminta perustuu maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen Maatiloille yritystoiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle

4 Maaseudun yritystuki Tuettava yritys:
Sijaitsee maaseudulla, omaa edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Omaa riittävän ammattitaidon. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon. Tukea kohdennetaan ensisijaisesti päätoimiseen ja ammattimaiseen yritystoimintaan. Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.   Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen. Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Perustamistuki voi olla euroa) Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea (20-35 %) muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen, rakentamiseen tai koneiden hankintaan. Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun (40-50%) Lisää tietoa maaseudun yritystuesta:

5 Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Seuraavat maaseutuohjelman toimenpiteet tukevat vähähiilistä kehitystä: -M02 Neuvonta -M04 Investoinnit fyysiseen omaisuuteen, maatalousinvestoinnit ml uusiutuva energia maatiloilla ja maataloustuotteiden jalostus (maaseudun yritystuki) -M06 Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen, maaseudun alle 50 henkilön pienten yritysten investoinnit ml uusiutuva energiaa (maaseudun yritystuki) M10 ympäristökorvaukset joidenkin toimien osalta

6 Maaseudun yritystuki Ilmasto, ympäristö ja innovaatiot läpileikkaavia teemoja maaseudun yritystukien myöntämisessä. Kiertotalous, vähähiilisyys, biomassojen uudet käyttötavat, resurssitehokkuus ja kierrätys keskeisiä tavoitteita Energieffektivitet= Som en följd av en förbättrade energieffektivitet kan energi sparas Cleantech: ren teknologi: produkter, tjänster och processer som bidrar till hållbar utveckling och minskar processernas negativa effekterna på miljön. Bioekonomi, digitalisering, cleantech och cirkulär ekonomi är teman som är starkt anknutna till varandra Digitalisering: minskar användninge nav resurser (material och resande). 3D-printning, robotisering, digitala lösningar, Industriell Internet Vähähiilisyys Maaseutuohjelmassa Lea Gynther Motiva


Lataa ppt "Maaseutuohjelman yritystuki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google