Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JOHTAMISEN OSA-ALUEET:  Strateginen johtaminen / johtoryhmä  Visio, missio ja strategia  Johtamismetodit / taktiikat  Tavoitejohtaminen, yrityksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JOHTAMISEN OSA-ALUEET:  Strateginen johtaminen / johtoryhmä  Visio, missio ja strategia  Johtamismetodit / taktiikat  Tavoitejohtaminen, yrityksen."— Esityksen transkriptio:

1 JOHTAMISEN OSA-ALUEET:  Strateginen johtaminen / johtoryhmä  Visio, missio ja strategia  Johtamismetodit / taktiikat  Tavoitejohtaminen, yrityksen arvot ja henkilöstön sitouttaminen  Mittaaminen ja palkitseminen sekä viestintä (alas-ylös) Odotukset: aseta mittarit oikein ja palkitse tasapuolisesti Vältä: kapea katseisuutta, kouluttamatonta esimiestä  Talouden johtaminen  Tavoitejohtaminen, kovat arvot  Vältä: liian kovat tavoitteet (pörssiyhtiöt), pelkästään numeroilla johtamista  Ihmisten johtaminen  Odotukset: arvojohtaminen, oikeudenmukainen, tasapuolinen ja hyvä ihmistuntemus, roolimalli ja oma esimerkki, palautteen antaminen ja saaminen  Organisaatiorakenne (tiimien johtaminen, ryhmädynamiikka, diversity)  Vältä: huonoa johtamista, huonoa viestintää (avoimuuden puute)  Osaaminen ja osaamisen kehittämien  Tavoitejohtaminen, viestintä, seuranta ja palkitseminen  Operatiivinen johtaminen  Tuotannon tehokkuus ja palvelun/tuotannon kustannusrakenne  Tavoitejohtaminen, tiimit, seuranta ja palvelu/tuotantopalkkiot Odotukset: tuki, strategian jalkauttaminen, tasapuolisuus ja tiimin hyvät sosiaaliset taidot Mestarit & Kisällit –ryhmä Ida, Mikko, Pekka ja Aila

2 Osaamiskortti / Tavoitejohtaminen 19.10.2016 / Aila Uskon, että  Uskon, että paremmalla tavoitejohtamisella ja tavoitteiden asetannalla ja mittaamisella yritys saavuttaa parempia tuloksia. Organisaatio tietää mitä heiltä odotetaan, tavoitteita seurataan systemaattisesti yhteisesti sovituilla tavoilla. Palkitseminen koskee kaikkia tavoitteiden toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä. Olen havainnut  Usein tavoitteet ovat liian utopistisia ja niitä on vaikea mitata. Tavoitteiden jalkauttamisessa on haasteita, kun niihin ei uskota tai vastuuhenkilöitä ei voida nimetä. Tavoitteiden jalkauttaminen ei onnistu, kun ihmiset eivät näe miten he voivat vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen tai mitä he saavat jos niihin päästään. Mitä tämä tavoite tarkoittaa minulle ?

3 Osaamiskortti / Tavoitejohtaminen 19.10.2016 / Aila Havainnoista oppineina  Tavoitteet pitää palastella isosta kokonaisuudesta pieniin ja kohdistaa koko organisaatioon. Henkilön pitää tietää, mitä häneltä odotetaan. Mittarit täytyy asettaa siten, että kaikki ymmärtävät oman roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa. Mittarit täytyy olla helposti ymmärrettäviä ja motivoivat tiimissä (osastoittain) saavuttamaan tavoitteet. Palkitseminen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja/tai tiimi/osasto/yrityskohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Päätökset ja toimenpiteet  Yrityksellä täytyy olla hyvä johtamismetodi(t) ja yrityksen esimiehet pitää kouluttaa niihin. Tavoitejohtaminen on hyvä työkalu oikein käytettynä, joten johtoryhmä saa strategialähtöisesti määritellä yrityksen tavoitteet vuodelle 2017 ja sieltä pallon ottaa seuraava organisaatiotaso ja määrittelee tavoitteet aina operatiiviseen tasoon asti. Viestintä tekee viestintäsuunnitelman tavoitteiden jalkauttamisesta organisaatioon. Mittarit määritellään eli mitä et voi mitata sitä et voi kehittää - periaatteella

4 Osaamiskortti / xxxxxxx pp.kk.vv tekijä Uskon, ettäOlen havainnut

5 Osaamiskortti / xxxxxxxxxxxxxxx pp.kk.vv / tekijä Havainnoista oppineinaPäätökset ja toimenpiteet


Lataa ppt "JOHTAMISEN OSA-ALUEET:  Strateginen johtaminen / johtoryhmä  Visio, missio ja strategia  Johtamismetodit / taktiikat  Tavoitejohtaminen, yrityksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google