Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Yhdessä voimistuen – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille - Sodankylään perustettu sosiaalityön kehittämisyksikkö Kehittämisen painopiste.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Yhdessä voimistuen – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille - Sodankylään perustettu sosiaalityön kehittämisyksikkö Kehittämisen painopiste."— Esityksen transkriptio:

1 1 Yhdessä voimistuen – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille - Sodankylään perustettu sosiaalityön kehittämisyksikkö 1.10.2004 - Kehittämisen painopiste käytännössä (20 -50 %:n työpanokset) - Kehitetään perussosiaalityön (lastensuojelu ja aikuissosiaalityö)  Asiakaslähtöisyyttä  Suunnitelmallisuutta  Vaikuttavuutta - Vahvistetaan sosiaalityön osaamista Pohjois- ja Itä-Lapin seutukunnissa ja koko Lapin läänissä

2 2 SOSIAALITYÖN ASIAKASLÄHTÖISYYDEN KEHITTÄMINEN Asiakkaat sosiaalityön kehittäjinä  valintakriteerit  Lähtökohta: asiakkailla parasta tietoa siitä, miten palvelujärjestelmää tulee kehittää  Menetelmät  Asiakkaiden ryhmähaastattelu – sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelu ja arvio siitä, mitä asiakkaiden toivomukset merkitsevät kehittämiselle – tieto hallintojohdolle ja poliittisille päättäjille  Asiakasprosessien avaaminen  Kirjalliset asiakaspalautteet (ks. Liitelomake)

3 3 Asiakastyytyväisyyskysely Toukokuussa 2005 Sodankylän sosiaalitoimiston sosiaalityön asiakkaille Vastaajia 60 Aiheena asiakastyytyväisyys ennen vastaanottotoimintojen kehittämistä Seurantakysely marraskuussa 2005 Päätulokset 5/05: yli 70 % asiakkaista hyvin tai erittäin tyytyväisiä sosiaalityön vastaanottotoimintoihin Tyytyväisimpiä sosiaalityön sisältöön (mitä stt:n vastaanotolla tapahtui ja miten stt ymmärsi asiakkaan tilanteen) Kriittisyys puhelintuntikäytäntöä kohtaan

4 4 Toimeentulotukiasiakas palveluiden kehittäjänä Asiakasryhmä kokoontunut noin 10 kertaa Asiakasryhmä antanut palautetta sosiaalityön vastaanottotoimintojen kehittämiseen (opasteet, tilat, lomakkeet, ajanvaraus, sähköiset palvelut) Mitä toimeentulotuen asiakas arvostaa?  Sosiaalityöntekijän ammattitaitoa  Sosiaalityön sisältöä  Suhdetta omaan sosiaalityöntekijään  Tasavertaista kohtelua

5 5 Sosiaalityön päivystys virka- aikana Lähtökohta: asiakkaiden tyytymättömyys sos.työn palveluiden saatavuuteen/ sos.työntekijöiden tyytymättömyys työajan käyttöön Pilotointijakso 5.9.-25.11.05 Tavoitteena: suunnitelmallinen ja asiakaslähtöinen sos.työ, sos.työntekijän tavoitettavuus paranee, sos.työntekijän työajan suunnitelmallinen käyttö Ks. Viikkotyöjärjestys Ideana asiakkaiden ohjaaminen sos.työn ammatillisen arvion kautta oikealle palvelupolulle  Ajanvaraus, kiireelliset sos.työn asiat

6 6 Eronneet lapsilähtöisen sosiaalityön kehittäjinä Lähtökohtana palvelujärjestelmän kehittäminen, seudullisen lapsilähtöisen sosiaalityön mallin kehittäminen erotilanteisiin Tavoitteena ehkäistä jumiutuneita erotilanteita Painopiste huonoiten voivissa lapsissa Useita eronneiden asiakasryhmiä Sodankylässä ja Inarissa; kriteerit Teemat: Lapsi sosiaalityön asiakkaana erotilanteessa, vanhempi lapsilähtöisen sosiaalityön asiakkaana erotilanteessa, sosiaalityö erotilanteen jälkeen

7 7 Minkälaista on hyvä lapsilähtöinen sosiaalityö erotilanteissa? Suunnitelmallista ja asiakkaan tarpeista lähtevää Asiakas haluaa tietoa vaihtoehdoista Vanhempaa arvostavaa Vanhemmalla oikeus valita sosiaalityöntekijä (myös naapurikunnasta) Sovittelu ja tunnetyötä lapsen näkökulmasta Lapsen tarpeita esiin nostavaa Luottamuksellisuus (vrt. lapsen mukanaolo)

8 8 Lapsilähtöisyys erotilanteissa Lapsi puheen keskiössä Lapsen arjen esiin nostamista Lapsen kanssa työskentely tietyissä tilanteissa Lapsen paikka työprosessissa suunnitelmallinen Lapsen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen keskittyvää

9 9 Lapsen kanssa työskentelyn tavoitteet Lapsen kokemusten kuuleminen Tiedon keruu lapsen tarpeista ja voimavaroista Lapsen eheyttäminen, ”otetaan lapselta taakka” Tukitoimien kartoitus Tilanteen normalisointi Ei mielipiteen kysymistä

10 10 Tulevia asiakasryhmien teemoja -asiakkaan näkökulma kuntouttavassa työtoiminnassa -asiakkaan näkökulma työmarkkinatukiuudistukseen -sosiaalityöntekijän rooli asiakkaiden aktivoijana -maaseutumaisen lastensuojelun kehittäminen (suunnitelmallisen lastensuojelun työvälineiden kehittäminen asiakaslähtöisesti)


Lataa ppt "1 Yhdessä voimistuen – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille - Sodankylään perustettu sosiaalityön kehittämisyksikkö Kehittämisen painopiste."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google