Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulupudokkuuden ennaltaehkäisemistä yrittäjyyskasvatuksen menetelmin Lehtisaaren koululla Akseli Hiltunen, Katja Kauttu, Anneli Qvintus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulupudokkuuden ennaltaehkäisemistä yrittäjyyskasvatuksen menetelmin Lehtisaaren koululla Akseli Hiltunen, Katja Kauttu, Anneli Qvintus"— Esityksen transkriptio:

1 Koulupudokkuuden ennaltaehkäisemistä yrittäjyyskasvatuksen menetelmin Lehtisaaren koululla Akseli Hiltunen, Katja Kauttu, Anneli Qvintus 18.11.2010

2 Mistä on kyse? Mahdollisten koulupudokkaiden aktivoiminen koulunkäyntiin Lehtisaaren koululla Yrittäjyyskasvatuksellinen näkökulma Toimiminen katalyyttinä ryhmän käynnistämiseksi

3 Taustaa Ongelmana aamu- ja iltapäivätuntien poissaolo Mitä koulu ennen teki  ”Nelosvaroitukset”, koulu umpikujassa: ”Mitä tehdään?” Koulupudokkaita 5 tyttöä Tavoitteena ja koulun toiveena se, että tytöt saisivat päättötodistuksen Koulu päättänyt aloittaa oman kerhon tytöille Sisältö kerholle avoin Mikä motivoisi tytöt käymään koulua?

4 Suunnittelu Suunnittelupalaveri rehtorin kanssa tilanteesta ja kerhon mahdollisesta sisällöstä Yrittäjyyskasvatuksellinen projekti-idea (motivointi) Rehtori järjesti resurssit kerholle ja innostui projekti- ideasta osana kerhon toimintaa ja oppiaineiden suorittamista Roolimme kerhon kännistäjinä selkiytyi  Ryhmäyttämis- ja projektin aloituspäivä

5 ”Kerho” Tytöille oma kerho Vastuuopettajat 5 kertaa viikossa aamu- ja iltapäivisin Osa tunneista tuettua opiskelua Osa projektin työstämistä - Innostus - Elämänhallinta - Vastuullisuus

6 Ryhmäyttämispäivä Tavoitteet: 1. Tyttöjen ja vastuuopettajien ryhmäyttäminen 2. Projektin ideoiminen 3. Kerhon käynnistäminen Mahdollisuus  sisäinen yrittäjyys  keksiminen  tavoite  luottamus onnistumiseen

7 Päivän kulku Kahvi ja tutustuminen Ryhmäytymisleikit Omien kiinnostuksen kohteiden ja unelmien pohtiminen Yhteisten intressien etsiminen Aivoriihi yhteiselle projektille Projektin toteuttamisen pääkohdat Ryhmän säännöt ja sitoutuminen projektiin Lopetus

8 Projekti Mahdollisuus suorittaa oppiaineita projektimuotoisesti Opettajat arvioivat yhteydet oppiaineisiin kunkin oppilaan kohdalla Tyttöjen oma juttu Osallistaminen Opettajat taustatukena Yhteisöpedagogiopiskelija projektin kummina

9 Muotinäytös ”Voisko se olla vaikka niinku espanjalaistyylinen muotinäytös, kun mä tykkään espanjasta ja haluun matkaoppaaks tai joksku?” KAKSIVAIHEINEN PROJEKTI 1. Muotinäytös tammikuussa 2011 (harjoitus, pienempi projekti) - esitellään samalla käsityötä valinnaisaineena - osa valinnaisaineiden esittelypäivää 2. Kevään muotinäytös toukokuussa 2011 Sisältää mahdollisesti myös iltadiskon

10 Arviointi osuudestamme Aktiivisille katalyyteille tarvetta Innostus Sitoutuminen Erilainen näkökulma opiskeluun ja sen istuttaminen kouluun Juurtuuko?

11 Yrittäjyyskasvatus ja koulupudokkuus Sisäisen yrittäjyyden painottaminen Oppiainerajojen ylittäminen ja perinteisten opetus- ja koulukäytänteiden muuttaminen (Ikonen 2006, 27) Mentorointia eli ohjausta perinteisen opettamisen sijaan: yhteisen kielen löytyminen (Kansikas 2007, 95- 96)

12 Yrittäjyyskasvatus ja koulupudokkuus jatkuu… Rohkaisee nuorten aloitekykyä ja luovuutta, sekä vahvistaa heidän itseluottamusta Halu osallistua koulutyöhön ja vaikuttaa oppimiseen Tiimiytyminen Vastuun ottaminen omasta oppimisesta Projektioppiminen, vuorovaikutustaidot (Kansikas 2007, 13, 17)

13 Yrittäjyyskasvatus ja koulupudokkuus jatkuu… Henkinen kasvu yrittäjyyteen – luovuus, vastuullisuus ja ideointiin kannustava opetus Yrittäjyyskasvatus voi tukea nuoren tulevaa menestystä - sekä jatko-opinnoissa että työelämässä ” Aktiivisen, osallistuvan ja kehittyvän sekä itsensä peliin laittavan opiskelijan voidaan katsoa olevan yrittäjyyskasvatuksen onnistunut tulos” (Kansikas 2007, 36)

14 Lähteet Ikonen, R. 2006. Yrittäjyyskasvatus kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä. Kopijyvä Oy, Jyväskylä. Kansikas, J. 2007. Kasva yrittäjyyteen. Gummerrus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. www.minedu.fi/OPM/julkaisut/2009/yrittäjyyskasvat uksen_suuntaviivat.html Seikkula-Leino, J. 2007. Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Pro gradu – tutkielma.


Lataa ppt "Koulupudokkuuden ennaltaehkäisemistä yrittäjyyskasvatuksen menetelmin Lehtisaaren koululla Akseli Hiltunen, Katja Kauttu, Anneli Qvintus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google