Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vesihuoltorakenteet / viemäröinti Jätevesiviemärit  Mitoitus  Viettoviemärit / paineviemärit  Sijoittaminen Hulevesiviemärit  Mitoitus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vesihuoltorakenteet / viemäröinti Jätevesiviemärit  Mitoitus  Viettoviemärit / paineviemärit  Sijoittaminen Hulevesiviemärit  Mitoitus."— Esityksen transkriptio:

1 Vesihuoltorakenteet / viemäröinti 19.1. Jätevesiviemärit  Mitoitus  Viettoviemärit / paineviemärit  Sijoittaminen 26.1. Hulevesiviemärit  Mitoitus  Viettoviemärit / paineviemärit  Sijoittaminen 2.2. Pumppaamot  Linjapumppaamot  Kiinteistökohtaiset pumppaamot  Esittely / pumput

2 Vesihuoltorakenteet / viemäröinti 9.2. Verkoston suunnittelu  Linjaukset  Yleissuunnitelma / rakennussuunnitelma  Esittely / betonituotteet 16.2. Erikoiskohteet  Tien alitus  Vesistön alitus  Harjoitustyön palautus  Esittely / muovituotteet 23.2. Kertaus

3 Asumisjätevesi 80-90 % vesijohtovedestä päätyy viemäriin Teollisuusjätevesi PK-teollisuus ka 1,3 l/s/ha max 2,0 l/s/ha Vuotovesi noin 0,5 l/s/km Viemärivesimäärän arviointi Vedenkäyttäjien lukumäärä Vuorokausikäyttö- kerroin k d Alle 10 0001,8 … 1,5 10 000 … 30 0001,5 … 1,4 30 000 … 100 0001,4 … 1,3 Yli 100 0001,3 RIL 124-2-2004 Vedenkäyttäjien lukumäärä Tuntikäyttökerroin k h Alle 10 0002,4 … 2,0 10 000 … 30 0002,0 … 1,7 30 000 … 100 0001,7 … 1,6 Yli 100 0001,6 … 1,5

4 Viemärivesimäärän arviointi / pienet alueet

5 Kapasiteetti:  Mitoitus ohjevuoden huipputuntivirtaaman mukaan  Ohjevuosi viemärin teknisen käyttöiän mukaan (30-50 v)  Varottava ylimitoittamista Jätevesiviemärin mitoittaminen Mitoituksen tavoite:  Toimintavarmuus! Riittävä kapasiteetti Huuhtoutuminen  Kustannustehokas! Sopiva putkikoko Optimaalinen sijaint i Viemärin huuhtouduttava vähintään kerran päivässä! Nyrkkisääntö: v ~1 m/s Virtausnopeus vähintään 0,7 m/s Huuhtoutumisen tarkistaminen laskemalla:

6 Jätevesiviemärin mitoittaminen Virtausnopeuteen vaikuttaa  Virtaama  Putken kaltevuus  Putken koko Kaltevuuteen vaikuttaa  Maasto-olosuhteet / kadun tasaus  Liitospaikan korko Nyrkkisääntöjä  Minimikaltevuus 5 ‰  Maksimikaltevuus 12 % Putki- koko Pienin suositeltava kaltevuus ‰ Huuhtoutumis- ta vastaava vesimäärä (l/s) 2004.52.5 3003.06 4002.59 5002.014 6001.625 8001.335 >8001.0-

7 ► ►

8 Putkikoon valinta / viettoviemäri Vesimäärän ja kaltevuuden määrittämisen jälkeen valitaan putkikoko Hazen-Williams:  v = virtausnopeus (Q/A)  d = putken sisähalkaisija  I = hydraulinen gradientti  C = putken karkeuskerroin  h = vedenpinnan korkeus putkessa Putken yläosaan tulisi jäädä 1/3D ilmatilaa mitoitusvirtaamalla

9 Putkikoon valinta / viettoviemäri Käytännössä viettoviemärin putkikoko valitaan nomogrammeja apuna käyttäen Huomaa että eri putkilaaduille on omat nomogrammit!

10 Putkikoon valinta / paineviemäri Paineviemäriä ei saa ylimitoittaa! Voidaan valita laskennallisesti tai nomogrammeilla Huomioi virtausvastukset!  Putkivastus  Paikalliset vastukset Pumppaamon mitoitus käsikädessä paineviemärin mitoituksen kanssa Virtausvastusten laskemisesta tarkemmin pumppaamon suunnittelun yhteydessä

11 Painehäviön laskeminen Yleinen kitkahäviö: h f =kitkahäviö f= kitkakerroin L = putken pituus v=veden kesimääräinen nopeus d=putken halkaisija g = putoamiskiihtyvyys Kitkakertoimen määrittäminen: n = karkeuskerroin muoviputki 0,00015 betoniputki 0,001 R = hydraulinen säde veden täyttämässä putkessa d/4

12 Paikallishäviöiden laskeminen Lähtöhäviö0,5 Läppäventtiili 0,4 Kumiluisti0,2 Kulma 90°0,2 Kulma T2 Kulma 30°0,15 Vino-T1,1 Pyöristetty T-haara0,7 Purkautuminen1 Kokonaishäviö = putkihäviö + paikallishäviöt

13 Paineviemärin seinämävahvuudet PE80PN10PN6 sein.(mm)sisä-ø (mm)sein. (mm)sisä-ø (mm) 40x3,732,6 50x4,640,8 63x4,753,63,855,4 90x6,676,85,479,2 110x8,193,86,696,8 140x10,3119,48,3123,4 160x11,8136,49,5141,0 200x14,7170,611,9176,2 220x16,6186,813,4193,2 250x18,4213,214,8220,4 280x20,6238,816,6246,8 315x23,2268,618,7277,6 355x26,1302,821,1312,8 400x29,4341,223,7352,6

14 Putkityypin valinta Painejohdot: sisäinen ”kuorma”  PN6, PN10, PN16, PN20  Huomaa seinämävahvuuden ero PE80 / PE 100 Viettojohdot: ulkoinen kuorma Kestomuoviputkien jäykkyysluokan valinta / viettojohdot Alueen käyttötarkoitusPeitesyvyys (m) putken laesta Alkutäyttömateriaal i tiivistetty Hk, Sr, M Jäykkyysluokka Kevyen liikenteen väylät ja vastaavat, pihat 0,8 – 6,0 > 6,0 SN 4 SN 8 Kadut ja vastaavat, yleiset paikoitusalueet, tavaraliikenteen kentät 1,0 – 6,0 > 6,0 SN 8 SN 16 tai vastaava paineputki

15 Viemäreiden sijoittaminen Yleistä sijoittamisesta: Viemäri sijoitetaan yleiselle alueelle Viemärit samassa kaivannossa vesijohdon kanssa Sijainti niin syvällä että kiinteistöt voivat liittyä ilman pumppausta Liitoskohta tontin välittömässä läheisyydessä Sijoittamisessa huomioitava: Maaperä  Pehmeikkö  Kallio  Routiva maa Sivukalteva maasto Ojan pohjat Puistot yms. Muu rakennettu ympäristö

16 Infrarakentamisen verkostot Viemärin ja vesijohdon etäisyys suojaputkitetusta kaapelista ≥ 0,2m Vesihuoltoverkostojen tulee olla huollettavissa → ei sähkö- ja telekaapeleita yläpuolelle Nyrkkisääntöjä  Kaukolämpö ja vesihuolto eri puolille katua  Ei jakokaappeja, valaisimia tms. putkien päälle

17 Putkien sijoittaminen kaivantoon Kaivannon pohjan minimileveys 1,0 m Putken etäisyys kaivannon seinään min 400 mm Putkien välinen etäisyys min 200 mm, viettoviemäriputkilla min 300 mm Putken ja kaivon välinen etäisyys min 100 mm Putkien välinen pystysuora etäisyys min 100 mm Kaivannon pohjalle asennusalusta min 150 mm

18 Jätevesiviemärin korkeustaso Jätevesiviemäri pyritään sijoittamaan muita johtoja syvemmälle  Vesijohtoveden saastumisriski pienenee korjaustilanteissa Yleensä putkien keskinäinen korkeusasema vaihtelee Jos peitesyvyys pieni, käytetään lämpöeristystä  < 1,8 m → 50 mm EPS  < 1,5 m → 100 mm EPS  < 1,0 m → 100 mm EPS kotelona Käytännössä:  viettoviemäri pyritään sijoittamaan 1,8-2,3 m syvyyteen  Paineviemäri pyritään sijoittamaan 2,1-2,3 m syvyyteen

19 Tonttiliittymät Tonttiliittymä 2% kaltevuuteen (Suomen rakentamis- määräyskokoelma D2) Jätevesiviemärin tonttiliittymä / viettoviemäri  Pientalot Ø 110  Rivi- ja kerrostalot Ø 160 Paineviemärijärjestelmässä tonttiliittymä usein Ø 63 Käytännössä tonttiliittymistä johtuen runkoviemäri on  viettoviemäri ≥ 110  paineviemäri ≥ 63 Kiinteistön on pystyttävä liittymään viemäriin helposti On tarkistettava että viettoviemäri voidaan rakentaa 2% kaltevuudella liitospaikasta rakennuksen ohjeelliseen sijoituspaikkaan

20 Jätevesikaivot Jätevesikaivot esim:  M400  M560  B800 Jätevesikaivot sijoitetaan  Vaaka- ja pystytason taitekohtiin  n. 50 m välein Joissakin tilanteissa voidaan käyttää tarkastusputkia M200 Liittyminen kaivoon 90-270° Umpikansi  40 tn  25 tn

21

22 Jätevesikaivot PERIAATE: Viemärit liittyvät toisiinsa aina kaivon kautta KÄYTÄNTÖ: Nykyisillä kaava-alueilla usein pienet tontit  jätevesikaivot tulevat hyvin tiheään  voidaan sallia suoria putkiliitoksia Y-haaralla

23

24 Kaivokortti / muovikaivo

25 Kaivokortti / betonikaivo


Lataa ppt "Vesihuoltorakenteet / viemäröinti Jätevesiviemärit  Mitoitus  Viettoviemärit / paineviemärit  Sijoittaminen Hulevesiviemärit  Mitoitus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google