Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ  vammaisten toimintayksikkö  mielenterveys-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ  vammaisten toimintayksikkö  mielenterveys-"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ  vammaisten toimintayksikkö  mielenterveys- tai päihdeyksikkö  lastensuojelun toimintayksikkö  erityispäiväkoti tai -koulu  sairaalan kuntoutusosasto  vanhainkoti, palvelukeskus tai hoitokoti  kotihoito

2 Valmistautuminen  Tutustu työssäoppimiskansion sisältöön.  Ota yhteys työssäoppimispaikkaan noin kaksi viikkoa aikaisemmin ja varmista seuraavia asioita:  Osoite, yksikön nimi  Ohjaajan nimi ja yhteystiedot  Mihin aikaan menet töihin ensimmäisenä aamuna?  Onko jotain erityistä, mitä tulisi huomioida ensimmäisenä päivänä?  Allekirjoita salassapitolomake ja säilytä se to-kansiossasi.

3 Työasu  Varsinaisen suojavaatetuksen saa yleensä työssäoppimispaikasta.  Mikäli varsinaista suojavaatetta ei tarvitse, varaa itsellesi siistit, tarkoituksenmukaiset ja vain työssäoppimisessa käytettävät vaatteet jakson ajaksi.  Työasuun kuuluvat asianmukaiset työkengät, puhtaat, helposti pestävät sukat/sukkahousut ja nimineula. Toiminnan ja sään luonteen mukaisesti varaa mukaan myös lämmintä ulkovaatetusta sekä sopivat ulkojalkineet.

4 Ruokailu  Opiskelija voi ruokailla työyksikön työntekijöille järjestämässä paikassa tai syödä omia eväitä.  Oppilaitos maksaa opiskelijoille ateriakorvauksen 3€ jokaiselta toteutuneelta työssäoppimispäivältä.  Opiskelija anoo ruokarahan sähköisesti Wilman kautta.  Korvaus maksetaan opiskelijan tilille, joten lomakkeessa tulee näkyä opiskelijan oma tilinumero ja BIC-koodi asianmukaisesti kirjattuna.

5 Huomioi jakson aikana  Purukumia ei ole tarpeen syödä muuta kuin aterian jälkeen.  Tupakointia ei töihin tullessa eikä työpäivän aikana.  Huomioi työskennellessäsi huolellinen käsihygienia.  Säilytä kännykkäsi pukukaapissa äänettömällä työpäivän ajan.  Säilytä työssäoppimisjaksoa koskevat asiakirjat työssäoppimiskansiossasi jakson ajan. Kansio tulee olla työpaikalla saatavilla.  Tuo kansio ohjaavalle opettajalle jakson päätyttyä.  Vältä myös voimakkaitten hajusteiden käyttöä.

6 Salassapitovelvollisuus  Opiskelija ei saa kertoa työpaikan ulkopuolisille henkilöille (omat ystävät ja perheenjäsenet, facebook – kaverit) asiakkaiden/asukkaiden asioista.  Opiskelija on vaitiolovelvollinen myös henkilökuntaan liittyvissä asioissa.  Valokuvaaminen työpaikassa on kielletty.  Opiskelija sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen allekirjoittamalla salassapitolomakkeen.  Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työssäoppimisen jälkeen.

7 Hygieniakäytännöt  Pitkät hiukset kiinni.  Ei koruja, kelloja, kynsilakkaa.  Ei rakenne- tai akryylikynsiä tms.  Kasvojen alueen lävistykset tulee ottaa pois töihin mentäessä.  Uskonnollisista syistä huvin käyttö on sallittu (lue käyttö- ja pesuohjeet).  Rokotukset tulee olla voimassa, tarvittaessa myös hepatiitti –A.  Ulkomailla olevan opiskelijan tulee huolehtia ennen Suomessa työssäoppimisen aloittamista ns. resistenttien mikroobien kartoitusnäytteet kuntoon.  Resistenttien mikrobien kohdalla opiskelijat voivat osallistua potilaan hoitoon, mutta aseptiikan opetuksessa ja työssäoppimispaikalla perehdytyksessä on hyvä painottaa oikeaoppista eristyskäyttäytymistä. (http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/7364(http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/7364)

8 37,5 h /viikossa keskimääräinen työpäivä on 7,5 h työpäivät voivat olla eripituisia työvuorot laaditaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa Esim. hammaslääkärikäynnit eivät sisälly työaikaan ja niistä tulee neuvotella erikseen. Työvuorolomake Virallinen asiakirja Laadi työvuorot työpaikkaohjaajasi kanssa työvuorolomakkeelle kuivamustekynällä. Työpaikkaohjaaja vahvistaa allekirjoituksellaan jakson päätyttyä. Jos joudut muuttamaan työvuoroa, viivaa alkuperäinen yli ja kirjaa muutos alapuolelle. Liitä työvuorolomake työssäoppimiskansioon jakson päätyttyä. Työaika

9 Poissaolot  Ilmoita poissaoloista välittömästi työssäoppimispaikkaan ja ohjaavalle opettajallesi.  Merkitse S-kirjain työvuorolomakkeeseen poissaolon ajalta.  Ilmoita poissaolosi myös ryhmänohjaajalle.  Poissaolokorvaukset neuvotellaan työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa.

10 Työssäoppimisen ohjaus ja näyttöön valmistautuminen  Ohjaava opettaja käy ensimmäisten viikkojen aikana työssäoppimispaikalla. Valmistaudu alkukeskusteluun kirjaamalla oma lähtötasosi ja tavoitteet omalle oppimisellesi.  Laadi näyttösuunnitelma ensimmäisten viikkojen aikana. Suunnitelmalla osoitat, miten aiot näyttää osaamisesi työssäoppimisjakson aikana.  Näyttöympäristössä toiminnan tulee perustua kuntoutujalle laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.  Tee myös toimintakyvyn tukemisen suunnitelma valmiiksi ensimmäisten viikkojen aikana.  Näyttö alkaa, kun ohjaaja on hyväksynyt sekä toimintakyvyn tukemisen suunnitelman että näyttösuunnitelman. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman allekirjoituksellaan.

11 Arviointi  Loppuarvioinnissa on mukana opiskelija, ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja.  Arvioinnin tulee olla tehty kirjallisesti arviointikeskusteluun mennessä.  Arvioinnin yhteenvetolomake täytetään yhdessä arviointikeskustelun aikana.  Hyväksytty näyttö arvioidaan T1-K3. Työssäoppimisen arviointi on hyväksytty/hylätty.  Opiskelijalla on mahdollisuus valittaa kirjallisesti arvioinnista koulutuspäällikölle 14 vrk sisällä.

12 Näytön arviointi o TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnitelmallinen työskentely Taloudellinen ja laadukas toimiminen o TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen Päivittäisten toimintojen ohjaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Apuvälineiden ja teknologian käytössä ohjaaminen o TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeva tiedon hallinta Ohjausprosessia koskeva tiedon hallinta o ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

13 Voit käyttää oheista lomaketta työssäoppimisen etenemisen havainnollistamiseksi. MaTiKeToPe 9.410.411.412.413.4 16.417.418.419.420.4 23.424.4 25.426.427.4 30.41.5 Vappu2.53.54.5 7.58.59.510.511.5 Työviikon pituus on 37,5 tuntia (- Vapunpäivä on 30 h). Punainen: opettaja käy alkukeskustelussa Musta: mahdolliset näyttöpäivät Vihreä: loppuarviointi

14 TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI Terveys ja hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja PL 955,Uudenmaantie 43 20101 Turku SAATEKIRJE TO-PAIKALLE (tulostettavaksi to-kansioon) KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. -. 2015 Työssäoppimisjakso on osa lähihoitajan tutkinnon pakollisia ammatillisia opintoja liittyen Kuntoutumisen tukeminen-kokonaisuuteen. Työssäoppimisen jakso on 7 osp (5 viikkoa, 25 päivää) Opiskelijan kokonaistyöviikko on 37,5 tuntia niin, että työskentely työpaikassa on keskimäärin 7,5 tuntia/päivä. Työpäivät voivat olla 7-8 tuntia. (Syys/hiihtolomaa vietämme xxxxxxxxx.) OPISKELIJOIDEN LÄHTÖTASO Opiskelijoiden pohjakoulutus on peruskoulu / ylioppilastutkinto. Lähihoitajakoulutuksen he ovat aloittaneet elokuussa /tammikuussa 20XX. Koulutus kestää kolme vuotta. Ryhmän tavoitteena on lähihoitaja-tutkinnon lisäksi suorittaa opintojen loppuvaiheessa ylioppilastutkinto. Tähän mennessä on opiskeltu yleisaineitten lisäksi esim. varhaiskasvatusta, perushoitotyötä, lääkehoitoa sekä asiakkaan kuntoutumisen tukemisen mahdollisuuksia fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen liittyvissä ammattiaineissa. TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tarkoitus on, että opiskelija osallistuu aktiivisesti ja tavoitteellisesti monipuoliseen asiakkaiden kuntoutumisen tukemiseen ammattihenkilön ohjauksessa. Opiskeluun kuuluu nuorten ammattiosaamisen näytön suorittaminen, ja siihen liittyy oman asiakkaan kanssa toimiminen ja hänestä laaditun toimintakyvyn tukemisen suunnitelman laatiminen. Opiskelija laatii näyttösuunnitelmaa ensimmäisten viikkojen aikana. Näyttösuunnitelman tulee olla valmis ja työpaikkaohjaajan hyväksymä viimeistään jakson puolessa välissä. Kun työssäoppimisen ohjaaja on hyväksynyt suunnitelman, näyttö voi alkaa. Näyttö on prosessiluonteinen ja sen kesto on yksilöllinen. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutumista tukevan työskentelyn ammattiosaamisen arviointi kattavasti. Työssäoppimisen ohjaajan ei tarvitse olla suorittanut näytön vastaanottajan tutkintoa, riittää, että hän on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon omaava ammattilainen. Työssäoppimisen ohjaava opettaja käy työssäoppimispaikassa keskimäärin kaksi kertaa tapaamassa opiskelijaa ja ohjaajaa. Ensimmäisen viikon aikana käydään alkukeskustelu ja viimeisen viikon aikana loppuarviointi. Työssäoppimisen arviointia opiskelija tekee päivittäin itseohjautuvasti ja yhdessä ohjaajansa kanssa. Jakson loppuarvioinnissa keskustellaan opiskelijan itsearvioinnista ja ohjaajan antamasta arvioinnista. Työssäoppimisjakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ammattiosaamisen näytöstä (asteikolla T1-K3) saatu arvosana integroidaan Kuntoutumisen tukemisen- tutkinnon osaan. Jakson päätyttyä opiskelija tuo työssäoppimiskansionsa ohjaavalle opettajalle. Tarvittaessa, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaan. TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAVAT OPETTAJAT: nimi: nimi: nimi: puh. puh: puh:


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ  vammaisten toimintayksikkö  mielenterveys-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google