Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Johdatus Viron kielen tutkimukseen: Who is who Viron kielitieteessä Martin Ehala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Johdatus Viron kielen tutkimukseen: Who is who Viron kielitieteessä Martin Ehala."— Esityksen transkriptio:

1 Johdatus Viron kielen tutkimukseen: Who is who Viron kielitieteessä Martin Ehala

2 Luentojen aiheet 1.Who is who Viron kielitieteessä I 2.Who is who Viron kielitieteessä II 3.viron kielen nykytilanne ja murteet 4.viron kielen sijainti sm kielikunnassa ja alkuhistoria 5.viron kirjakielen kehittyminen 6.viron äännesysteemi ja astevaihtelu 7.viron morfologia ja sanajärjestö

3 Kurssin sisältö Nykyajan viron kielen tutkimuskeskukset ja tutkijat Viron kielen nykytilanne (puhujat, monikielisyys, kielipolitiikka, kieliekologia) Viron murteet Viron kielen sijainti suomalais-ugrilaisessa kielikunnassa ja alkuhistoria. Viron kirjakielen synty (vanha kirjoitustapa) Yhtenäisin viron kirjakielen kehittyminen pohjois- ja etelä-viron kirjakielen pohjalla Uuden kirjoitustavan kehittyminen 19. vuosisataan alussa. Mihkel Weske ja viron äännesysteemin tutkimuksen alku Johannes Aavik ja kielenuudistus Viron äännesysteemin peruspiirteet (äänteet, palatalisaatio, paino, kvantiteeti) Viron astevaihtelun peruspiirteet (laatuvaihtelu ja kestovaihtelu) Viron morfologian peruspiirteet (sijamuotot, komparaatio, verbien taivutus) Sanajärjestyksen peruspiirteet

4 Kirjallisuutta 1.Urmas Sutrop (2010) Viron kieli. Eesti Instituut. http://www.digar.ee/arhiiv/et/download/112861 http://www.digar.ee/arhiiv/et/download/112861 2.Reet Kasik (2001) Johdatus Viron kielen tutkimukseen. Castrenianumin toimitteita 55. Helsinki. (s 5-49, 78-82, 97-109). 3.Hannu Remes (2015) Viron kielioppi. Finn Lectura. (s 11-64, 69-81, 118-122, 151-170, 350-351) 4.Martin Ehala (2014) Shaping language ecology in education: the Estonian case. https://www.academia.edu/14981523/Shaping_language_ecology_ in_education_The_Estonian_case https://www.academia.edu/14981523/Shaping_language_ecology_ in_education_The_Estonian_case 5.Martin Ehala (2014) Sustainability of the Estonian language. Human Development Report. http://ekkam.ut.ee/et/data/uploads/martini- artiklid/sustest2014eng.pdfhttp://ekkam.ut.ee/et/data/uploads/martini- artiklid/sustest2014eng.pdf

5 Viron kielen tutkimuskeskukset Tarton Yliopiston Eestin ja yleisen kielitieteen instituutti Viron Kielen Instituutti Tallinnan Yliopiston Humanististen tieteiden instituutti Võro Instituutti Tallinnan Teknillisen Yliopiston fonetiikan ja puheteknologian laboratorio Tarton Yliopiston Narvav oppilaitoksen Viron kielen lehtoraatti

6 Viron kielen laitos Viro vieraana kielenä laitos Suomalais- ugrilainen laitos Yleisen kielitieteen laitos Suullisen ja tietokoneviestinnän laboratorio Fonetiikan laboratorio Etelä-Viron kielen ja kulttuurin tutkintokeskus Paul Ariste sm-ugrilaisten alkuperäiskansojen keskus Käytännöllisen viestinnän keskus Eesti ja üldkeeleteaduse instituut keel.ut.eekeel.ut.ee

7 Viron kielen erikoisalat Tarton Yliopistolla BA: Viron kieli Laskennallinen kielitiede Yleinen kielitiede ja fonetiikka Sm ugrilaiset kielet (suomi ja unkari) Viron kieli monikielisessä yhteiskunnassa MA: Viron ja sm ugrilainen kielitiede Viron kielen ja kirjallisuuden opettaja Sociolinguistics and Multilingualism PhD: Viron ja sm ugrilainen kielitiede

8 www.eki.ee Kieliresurssien ja kieliteknologian osasto Puhetutkinnan ja -teknologian osasto Viron kielen historian, murteiden ja sm- ugrilaisten kielten osasto Terminologian osasto Sanakirjojen osasto Kielenhuollon osasto www.eki.ee/keeleabi/ portaal.eki.ee/kalender.html

9 Viron kielen ja kulttuurin laitos Tiedekielen keskusViron kirjallisuuden ja kulttuuritutkintojen keskus Äidinkielenopettajien tietokeskus Humanitaarteaduste instituut www.tlu.ee/et/Humanitaarteaduste-instituut www.tlu.ee/et/Humanitaarteaduste-instituut

10 Viron kielen erikoisalat Tallinnan Yliopistolla BA: Viron kieli ja kirjallisuus Viron kieli vieraana kielenä ja viron kulttuuri Referentti-toimittaja MA: Viron kielen ja kirjallisuuden opettaja Kielitiede ja kielitoimittaja Tulkinta ja kääntäminen PhD: Lingvistiikka

11 Tutkimus- ja kehitysosasto Vanha-Võronmaan museot Foneetika ja kõnetehnoloogia labor www.phon.ioc.ee Võro Instituut www.wi.ee

12 Fonetiikka ja fonologia: Tartto Sm ugrilaisten kielten prosodia ja kontaktit 2013- 2018: Painopiste Itämerensuomalaisten kielten eteläryhmä, myös viron murteet Keskeiset teemat: 1) sanan painon ja rytmin akustiset korrelaatiot; 2) sanojen prosodinen rakenne; 3) prosodiset vaihtelut morfofonologiassa; 4) kontaktien aiheutumat prosodiset muutokset. Karl Pajusalu Tiit-Rein ViitsoEva-Liina Asu-Garcia Pärtel Lippus

13 Fonetiikka ja fonologia: EKI Meelis Mihkla Hille Pajupuu Rene Altrov Liisi Piits Puhetyylit, lauseprosodia ja fonologinen vaihtelu: deskriptio, teoria ja muotoilu 2015- 2020 Painopisteet: 1) puhetyylien omaisuudet, 2) lauseen tason prosodinen fraseeraus, 3) fonologiset vaihtelut. Soveltava tutkimus, tavoitteena luonnollinen puhesynteesi.

14 Puheteknologia: Tallinna Einar ja Lya Meister Tanel Arumäe Puheentunnistus 2011-2017 Puheentunnistus on tekniikka, joka automaattisesti etsii spontaanista puheesta sanoja ja lauseita. https://phon.ioc.ee/dokuwiki/doku.ph p?id=projects:tuvastus:veebituvastus.e t Puhesynteesi: http://heli.eki.ee/syntees/index.php http://heli.eki.ee/syntees/index.php Emootiot synteesipuheessa: https://www.eki.ee/heli/index.php?op tion=com_content&view=article&id=7 &Itemid=494

15 Kieliteknologia: Tartto Heiki-Jaan Kaalep Haldur Õim Erkki Luuk Mark Fišel Kadri Muischnek Viron kielen laskennalliset mallit 2014-2019 Perustutkimus syötteenä soveltaviin tutkimuksiin tekstipohjainen morfologinen täsmennys kielellisten mallien tunnistaminen semantiikan ja kieliopin yhdistäminen viron kielen konekäännöksen perusteet https://www.keeletehnoloogia.ee/et?set_languag e=et https://www.keeletehnoloogia.ee/et?set_languag e=et

16 Morfologia ja morfosyntaksi: Tartto Viron kielen morfosyntaktinen vaihtelu: korpustutkimus, kuinka kielikontaktit, standardointi vaikuttelee lausemalleja. Viron murteiden syntaksi: kuinka syntaktiset mallit vaihtelee, murteenkorpuksen tutkimus. Päämäärä: uusi murteenkartta. Helle Metslang Mati EreltLiina Lindström Külli Habicht Reet Kasik

17 Viron kirjakielen historia Viron vanhan kirjakielen korpus (Tartossa) Kulttuurin muutos Virossa 17. ja 18. vs. Kristiina Ross (EKI) Külli Habicht (TÜ) Sven-Erik Soosaar (EKI) Annika Viht (TLÜ) Heli Laanekask (TÜ) Jüri Viikberg (TLÜ)

18 Kielenhuolto: EKI Kielineuvot http://keeleabi.eki.eehttp://keeleabi.eki.ee Sanakirjat: http://portaal.eki.ee/keelekogud.html http://portaal.eki.ee/keelekogud.html Terminologia Wiedemannin kielipalkinto Maire Raadik Margit Langemets Tiiu Erelt Ene Vainik Peeter Päll Jüri Valge

19 Äidinkielenopetus Käytännöllinen lukutaito: kirjoittaminen, lukeminen, kuunteleminen, puhuminen Multi-lukutaito: perinteinen lukutaito, media- lukutaito, internetin lukutaito, semioottinen lukutaito Multi-lukutaito Krista Kerge Martin Ehala Magi Vija Kersti Lepajõe Viivi Maanso Helin Puksand

20 Suullinen viestinta Puhutun kielen korpuksen kehittäminen Vuoropuhelun tutkimus Ihmisen ja tietokoneen vuoropuhelun mallien kehittäminen Renate PajusaluOlga Gerassimenko Andriela Rääbis Tiit Hennoste

21 Kielikontaktit ja koodinvaihto Anastassia Zabrodskaja (TLÜ) Jüri Viikberg (TLÜ) Raili Pool (TÜ) Anna Verschik (TLÜ) Koodinvaihto on ilmiö, kun kielen käyttäjä käyttää kahta kieltä yhteen lauseeseen tai yhdessä keskustelussa. Tutkimusaiheet: viron ja venäjän koodinvaihto viron kielen vaikutelmat venäjään https://www.youtube.com/watch?v=5rJfmL3I8EI

22 Kielisosiologia: Tartto Viron kielen kestävyys avoimessa maailmassa (2014-2019). Tutkimuskysymykset: Minkälaiset ovat viron kielimaisemat. Kuinka kielimaisema vaikuttaa ihmisten asenteita viron ja muitten kielten suhteen. Miten kielimaisema vaikuttaa kielen valintaa. Miten kielimaisema vaikutta kielen siirtoa sukupolvelta toiselle. www.ekkam.ut.ee Martin Ehala Birute Klaas-Lang Kadri Koreinik Kristiina Praakli


Lataa ppt "Johdatus Viron kielen tutkimukseen: Who is who Viron kielitieteessä Martin Ehala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google