Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TERVEYSKASVATUS * Valistus * Opetus * Neuvonta >< ei tavoita kaikkia >< opetus ei laadukasta, monipuolista, innostavaa >< kaikki eivät pääse terveysneuvontaan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TERVEYSKASVATUS * Valistus * Opetus * Neuvonta >< ei tavoita kaikkia >< opetus ei laadukasta, monipuolista, innostavaa >< kaikki eivät pääse terveysneuvontaan."— Esityksen transkriptio:

1 TERVEYSKASVATUS * Valistus * Opetus * Neuvonta >< ei tavoita kaikkia >< opetus ei laadukasta, monipuolista, innostavaa >< kaikki eivät pääse terveysneuvontaan >< koetaan holhoavana TERVEYS- OSAAMINEN * Tiedot * Taidot * Arvot ja asenteet >< omaksutut tiedot/taidot virheellisiä >< ei koeta tärkeäksi TERVEYS- KÄYTTÄYTYMINEN * Valinnat ja tottumukset * Tiedostettua ja tiedostamatonta >< kaikkea ei tiedosteta >< muut arvot koetaan tärkeämmäksi >< jos ei arvosta itseään, ei välitä ehkä terveydestäänkään HYVINVOINTI TURVALLISUUS TERVEYS * Monet itsestä riippumattomat tekijät vaikuttavat * Sairastuminen ei aina omien valintojen / elintapojen syytä

2 2. Taidot 3. Itsetuntemus * Minäkuva, arvot, asenteet 4. Kriittinen ajattelu * Vertailu, arviointi, johtopäätökset… 5. Eettinen vastuullisuus * Arvopohdinta, eettiset periaatteet, moraali… 1. Tiedot * Arkitieto * Tieteellinen tieto Terveys- osaamisen osa-alueet s. 28

3 MEDIA TERVEYS- KASVATTAJANA Kirja Tieto- tekniikka Radio Puhelin ja kännykkä Sanoma- ja aikakauslehdet Elektroniset pelit Kuva TV ElokuvaÄänitteet Mainokset

4 Mediakasvatus * Tutustutaan eri medioihin ja teknisiin välineisiin * Tulkitaan * Tehdään itse ja ilmaistaan  KRIITTINEN MEDIANLUKUTAITO Kasvatus - Kehityspsykologia - Menetelmät - Työtavat Media - Sisällöt - välineet

5 Terveystietomateriaali Internetissä - Tutkimukset, tilastot, rekisterit - Lehdet: uutiset, artikkelit - Tuotteet ja palvelut: yhteystiedot, sähköiset palvelut, mainonta - Valistus, kampanjat, opetus, neuvonta, ohjeet - Kuvat, videot - Vertaisryhmät, yhteisöt - Kokemustieto, keskustelut, blogit - Viihde, pelit, testit Etuja -24/7, helppo, nopea, tehokas, globaali -Tiedon määrä -Ajankohtaisuus -Monipuolisuus -Terveystietoisuus ja –osaaminen -Anonyymius, kasvottomuus > rohkeus -Jakaminen, avoimuus, yhteydenpito -Vertaistuki, kannustus -Rentouttava viihteellisyys -Palvelujen kirjo -Suojaukset – rekisteröityminen, salasanat Haittoja -Medianlukutaito, kriittisyys, kulttuurierot -Faktan ja huuhaan erotus -Päivittäminen? -Luotettavuus, puolueettomuus, lähdekritiikki: kuka – mitä – miksi? -Väärät diagnoosit, medikalisaatio -Huijarit -Yksityisyyden rajat, virtuaalikontaktit -Haitalliset sivustot, provosoivat yhteisöt -Riippuvuus, istuminen, valvominen, napostelu -Laillisuus? -Tietosuoja, tekninen toimivuus, käytettävyys

6 Luotettavuusarviot KATSE-kriteerit (Fimea) KIRJOITTAJA - Asiantuntijuus: nimi, ammattinimike, tausta - Ylläpitäjän yhteystiedot ”edu”; koulutuslaitos – ”gov”; viranomainen – ”org”; ei kaupallinen yhteisö – ”com”; kaupallinen toimija AJANKOHTAISUUS - Milloin tieto päivitetty? TAVOITE JA TARKOITUS - Tiedonvälitys, mainos, mielipide, provosointi…? SPONSOROINTI - Kuka rahoittaa? Näkökulma ja sidonnaisuudet EVIDENSSI - Faktat - virheet, kattavuus - rajoittuneisuus - Todistusvoima: tutkimus, objektiivisuus, lähteet

7 Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) Aikakauslehtien liitto Mainostajien liitto Markkinointiviestinnän toimistojen liitto, MTL Sanomalehtien liitto Suomen Televisioiden liitto Suomen Radioiden liitto, SRL ry. Suomen Suoramarkkinointiliitto ry. Suomen Ulkomainosliitto Lausuntoja eettisestä hyväksyttävyydestä (yritysten yhteiskuntavastuu >< lainvastaisuus)  lausunnot suosituksia Kirjallinen lausuntopyyntö: mainoksen yksilöinti > perusteet > yhteystiedot Vastine mainostajalta Käsittely Lausunto tiedoksi: a) lausunnon pyytäjälle b) mainostajalle c) medialle Kauppakamari.fi > Mainonnan eettinen neuvosto > Lausunnot Löydät lausuntoja eri vuosilta. Etsi mainos, josta on pyydetty lausuntoa. Selvitä, miksi lausuntoa pyydettiin ja mikä oli neuvoston kannanotto asiaan. Valmistaudu esittelemään esimerkki lyhyesti.


Lataa ppt "TERVEYSKASVATUS * Valistus * Opetus * Neuvonta >< ei tavoita kaikkia >< opetus ei laadukasta, monipuolista, innostavaa >< kaikki eivät pääse terveysneuvontaan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google