Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteinen kieli yhteentoimivuuden ja tietojohtamisen tueksi Tiedon hallinnan sanastoprojekti Anne Kauhanen-Simanainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteinen kieli yhteentoimivuuden ja tietojohtamisen tueksi Tiedon hallinnan sanastoprojekti Anne Kauhanen-Simanainen."— Esityksen transkriptio:

1 Yhteinen kieli yhteentoimivuuden ja tietojohtamisen tueksi Tiedon hallinnan sanastoprojekti 10.10.2016 Anne Kauhanen-Simanainen

2 Tiedon hallinnan sanastoprojektin esittely - ohjelma klo 10:00-12:00 Yhteinen termistö julkisen hallinnon suosituksissa (JHS) Pekka Niemi, JHS- projektipäällikkö,VM Tiedon hallinnan sanastoprojektin tausta ja tavoitteet Anne Kauhanen-Simanainen, VM Tiedon hallinnan sanasto tietojohtamisen tukena Pirjo Kainu, Tietojohtaminen ry:n puheenjohtaja Tiedon hallinnan sanaston kommentointi ja julkaiseminen, tuotanto- ja julkaisuympäristön esittely Riikka Heikkilä, Business Development Manager, Lingsoft Language Services Finton kehittäminen yhteisten sanastojen palveluna Matias Frostérus, projektipäällikkö, Kansalliskirjasto Keskustelu 2

3 Tiedon hallinnan sanastoprojektin tausta ja tavoitteet 10.10.2016 Anne Kauhanen-Simanainen

4 Yhteistä kieltä tarvitaan hallinnon ja yhteiskunnan muutoksen tukena ‒ Tieto on julkisen hallinnon ja koko nykyisen yhteiskunnan toiminnan perusta ‒ Tietoympäristö on jatkuvassa muutoksessa, digitalisaatio kiihdyttää muutosta ‒ Tieto (data – informaatio – tieto) on käsitteenä entistä monimuotoisempi ‒ Tiedon hyödyntämisen tavoite näkyy hallitusohjelmassa monessa yhteydessä, mm. avoimen datan hyödyntäminen, hallinnon julkisten palvelujen digitalisointi ja tiedon hallinnan lainsäädännön valmistelu ‒ Kokonaisvaltainen semanttinen yhteentoimivuus tietojärjestelmissä edellyttää yhteistä kieltä asiakkaiden, järjestelmien ja hallinnon kesken 4

5 5 Tiedon hallinnan sanaston tarve ‒ Viestintä, tietojohtaminen, tiedolla johtaminen, kommunikointi, moniammatillinen ja kansainvälinen yhteistyö ‒ Verkkopalvelut, sähköinen asiointi, kokonaisarkkitehtuuri, datavetoinen hallinto ja talous, sähköisen palvelut, sähköinen asiointi ‒ Suuret uudistukset: maakunta- ja sote-uudistus ‒ Tietoon liittyvän lainsäädännön kehittäminen ‒ Uuden teknologian käyttö ja ymmärrettäväksi tekeminen ‒ Tiedon lukutaito, digitaalinen lukutaito, avoin kehittämistyö

6 Suomessa ei ole ajantasaista tiedon hallinnan sanastoa ‒ Vuonna 1993 ilmestyi Tietohuollon sanasto (TSK 20), jonka laativat Tekniikan Sanastokeskus ry (nyk. Sanastokeskus TSK ry) ja Tietopalveluseura ry (nyk. Tietojohtaminen ry). ‒ Tiedon hallinnan sanastoa sisältyy eri sanastoihin, kuten JHS-suositusten termistöön, mutta kokoava nykyisiä tarpeita vastaava sanasto puuttuu. ‒ Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö ja rajat ylittävien palvelujen kehittäminen edellyttävät monikielisiä sanastoja 6

7 Tavoitteena tiedon hallinnan ja julkisen hallinnon suositusten käsitteistön ja termistön yhdenmukaistaminen ja yhteinen sanasto ‒ kokonais- ja tietoarkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden perustaksi ‒ tietojohtamisen tueksi ‒ tietopolitiikan ja tiedon hallinnan lainsäädännön valmisteluun ‒ tietojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen ‒ tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen ‒ uuden teknologian käyttöön ottoon ja ymmärrettäväksi tekemiseen 7

8 Laaja potentiaalinen käyttäjäkunta ‒ tiedonhallinnan ja tietohallinnon johtotehtävissä työskentelevät, asiantuntijat, tietoasiantuntijat, toiminta- ja tietoarkkitehdit, järjestelmäsuunnittelijat, analyytikot, tutkijat, visualisoijat, kouluttajat ja viestintätehtävissä työskentelevät ‒ JHS-suositusten laatijat, viranomaiset ja järjestelmien toimittajat. ‒ tarvitaan raportoinnissa, tilastoinnissa, laatuohjeistuksessa ja laatutyössä, valtion ja kuntien tieto- ja palveluhankkeissa ja lainvalmistelussa. ‒ käyttäjätahoja valtioneuvoston, eduskunnan, kuntien, yritysten ja yhteisöjen piirissä ‒ opiskelijat ja kansalaiset: ‒ Tiedon hallinta ei ole vain asiantuntijoiden asia 8

9 Tietojohtaminen Tietopääoma – inhimillinen, rakenteellinen, sosiaalinen, tilannekuva Tiedolla johtaminen, tietoperustainen johtaminen, tieto-osaaminen, tietopohja Tietopolitiikka, tietostrategia, tietoarkkitehtuuri, tietotilinpäätös, informaatiotehokkuus Tietoympäristö, tietokulttuuri, tietokäytännöt, tietovirrat, tietokuormitus Tietosisällöt Data, informaatio, tieto, tietämys, viisaus, ymmärrys, oivallus, ennakointi Tietovarannot, tietojärjestelmät, tietorekisterit, tietoaineistot, tietokoosteet, tietovirrat Avoin data, raakadata, metadata, ydindata, massadata, omadata Perustieto, paikkatieto, toimijatieto, hiljainen tieto, ilmaistu tieto, asiakirjatieto, tutkimustieto, tilastotieto, näkemystieto sanasto, luokitus, ontologia, taksonomia s Tietoprosessit Tiedon elinkaari, tiedon haku, hankinta, taltiointi, rakenteistaminen, analysointi, muokkaus, tuotanto, luominen, jakaminen, luovutus, välitys, tietopalvelu, tietohuolto, tietotuote, tietorakenne Käsitemalli, tietomalli, soveltamisprofiili, siirtoformaatti louhinta, jalostaminen, puhdistaminen, rikastaminen, yhdistely, arkistointi, säilytys, pysyvä säilytys, hävittäminen Tiedon hallinta, tiedon käyttö Saatavuus, saavutettavuus, tietosuoja, tietoturva Esteettömyys, käytettävyys Yhteentoimivuus, yhdisteltävyys, hyödynnettävyys Tietokäytännöt, tietoroolit, tietovastuut Tiedon jatkokäyttö, hyödyntäminen, soveltaminen Oikeus tietoon Tiedon hallinnan sanastoa Kokonais- arkkitehtuuri Tietohallinto Asiakirjahallinto Tieto- ja viestintä- tekniikka 23.3.2016 AK-S/VM JohtaminenHallinto

10 Tavoitteena laajaan käyttöön tuleva tiedon hallinnan sanasto (noin 200 termiä) ‒ Ajantasaisuus ‒ Monikielisyys (suomi, ruotsi, englanti) ‒ Sanaston hyvä saatavuus ja käytettävyys eri tarkoituksiin ‒ Yhteentoimivuus muiden sanastojen, ontologioiden ja järjestelmien kanssa ‒ Yhdistetään JHS-käsitteistöön (600 termiä) ‒ Sanastotyön uudet työtavat 10

11 Sanastoprojektin toteutus Projektin valmistelu osana julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurityötä, yhteydenpito mm. SFS:n Tietohuoltokomitean kanssa (otetaan huomioon kansainväliset standardit, kuten ISO 5127) VM kilpailutti v. 2015 sanastotyön toteutuksen Kielipalveluyritys Lingsoft toteuttaa sanaston yhdessä Tietojohtaminen ry:n kanssa VM:n kutsuma asiantuntijaryhmä kommentoi ehdotuksia (n. 25 henkilöä), kommentointi aloitetaan 10.10. 2016 projektiesittelyn jälkeen Sanastotyön uudenlainen toimintamallia verkkoympäristössä Aikataulu: Sanasto julkaistaan 2017

12 Pöytiin pohdittavaksi: Mitä on tiedon hallinta? Määritelkää, mitä teidän mielestänne on tiedon hallinta? Haluaisitteko kirjoittaa sen yhteen (tiedonhallinta) vai erikseen (tiedon hallinta)? Miten perustelette kirjoitusasun?


Lataa ppt "Yhteinen kieli yhteentoimivuuden ja tietojohtamisen tueksi Tiedon hallinnan sanastoprojekti Anne Kauhanen-Simanainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google