Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seinäjoki Ihmisoikeudet, demokratia ja sovittelu opetussuunnitelmissa ja käytännössä Satu Elo, OPH.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seinäjoki Ihmisoikeudet, demokratia ja sovittelu opetussuunnitelmissa ja käytännössä Satu Elo, OPH."— Esityksen transkriptio:

1 Seinäjoki 2.11.2016 Ihmisoikeudet, demokratia ja sovittelu opetussuunnitelmissa ja käytännössä Satu Elo, OPH

2 Perusopetuksen arvoperusta: Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden puolustamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Perusopetus edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. Opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.

3 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.

4 Esimerkkinä VERSO pelisäännöt: puolueettomuus, vapaaehtoisuus, ratkaisuja - ei rangaistuksia, vaitiolo * selkeä toimintatapa ratkaista ristiriitoja koulun arkipäivässä * auttaa osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa * osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja * edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan

5 OPS Toimintakulttuurin kehittäminen Osallisuus ja demokraattinen toiminta Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. - suunnittelu, kehittäminen, arviointi - oppilaskunta, tukioppilaat, kummitoiminta, kestävä kehitys jne. - yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa - globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja

6 Taidot - itsenäiset oppimistaidot - analyyttinen ja kriittinen ajattelu - kuuntelu ja havainnointi - empatia - joustavuus ja sopeutuvuus - kieli- ja kommunikaatio, monikielisyys - yhteistyö - konfliktinratkaisu Tiedot ja kriittinen ymmärrys - itsestä - kielestä ja kommunikaatiosta - maailmasta: politiikka, lait, ihmisoikeudet, kulttuuri ja kulttuurit, uskonnot, historia, media, talous, ympäristö, kestävä kehitys Asenteet - avoimuus kulttuurista erilaisuutta ja erilaisia uskomuksia, maailmankatsomuksia ja tapoja kohtaan - kunnioitus - kansalaismielisyys - vastuu - pystyvyys - epävarmuuden sietokyky Arvot - ihmisarvo ja ihmisoikeudet - kulttuurinen moninaisuus - demokratia, oikeudenmukaisuus, reiluus, tasa-arvo ja oikeusvaltio Demokratiakompetenssit (Euroopan neuvosto)

7 OPS Toimintakulttuurin kehittäminen Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo …kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta … Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista… luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle. Tasa-arvosuunnitelma Yhdenvertaisuussuunnitelma


Lataa ppt "Seinäjoki Ihmisoikeudet, demokratia ja sovittelu opetussuunnitelmissa ja käytännössä Satu Elo, OPH."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google