Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KARTOITA JA SELVITÄ Työ tehdään osana kokonais- ja tietoarkkitehtuurityötä Määritä avaamisprosessin vastuut tarvittavan asiantuntemuksen ja osaamisen mukaan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KARTOITA JA SELVITÄ Työ tehdään osana kokonais- ja tietoarkkitehtuurityötä Määritä avaamisprosessin vastuut tarvittavan asiantuntemuksen ja osaamisen mukaan."— Esityksen transkriptio:

1 KARTOITA JA SELVITÄ Työ tehdään osana kokonais- ja tietoarkkitehtuurityötä Määritä avaamisprosessin vastuut tarvittavan asiantuntemuksen ja osaamisen mukaan Kartoita organisaatiosi tietojärjestelmät ja -varannot Selvitä onko tietovarannot jo kartoitettu osana kokonaisuusarkkitehtuuria, tietoturvallisuustyötä tai muita hankkeita Tarkista tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet Jos selosteet ovat puutteellisia tai vanhentuneita, täydennä tai päivitä ne Selvitä rajoitteet ja velvoitteet tietovarantojen avaamiselle Mm. julkisuus-, tietosuoja-, maksuperuste-, tekijänoikeus- ja kilpailulainsäädäntö, EU-direktiivit ja kansainväliset suositukset sekä toimialakohtaiset normit Maksullisuus Tekniset tai sisällölliset rajoitteet Selvitä, voiko rajoitetuista tai ei-avattavista johtaa avattavia tietotuotteita esimerkiksi karkeistamalla tietoja Luokittele tietovarannot avattavuuden perusteella Tietovarannot jotka voidaan avata sellaisinaan Tietovarannot joihin liittyy käyttörajoitteita Tietovarannot joita ei voida avata LOPPUTULOS Tietojärjestelmäluettelot Tietovarantoluettelot Selvitys siitä, minkä tietovarantojen käytölle on lainsäädännöllisiä tai muita rajoituksia VASTUUHENKILÖT Tietoturva-asiantuntija Tietohallintoasiantuntija Kokonaisarkkitehtuurista vastaava Tiedon omistaja Juristi ARVIOI JA VALITSE Arvioi avaamiseen liittyvät riskit Arvioi kuinka avaaminen vastaa organisaatiosi strategiaa tai tavoitteita Arvioi käyttäjätarpeet ja kysyntä Arvioi millä tiedolla on kysyntää (mitä kansalaiset, yritykset, media + kehittäjäyhteisöt kysyvää, mistä keskustellaan esim. avoimen datan verkostoissa jne.) Arvioi avaamisen vaikuttavuus Yritysten liiketoimintamahdollisuudet Tutkimuksen edistäminen Hallinnon sisäisen toiminnan tehostaminen Yhteiskunnallinen merkitys: esim. hallinnon läpinäkyvyys ja kansalaisten osallistaminen Arvioi avaamisen kustannukset Rahoitus omasta budjetista Mahdollinen lisärahoitus Arvioi vaatimukset, jotka avaaminen asettaa organisaation sisäiselle prosessille Valitse avattavat tietovarannot Tee sisällölliset valinnat Määritä mitkä osat kustakin tietovarannosta avataan Määritä avaamisen tavoitteet seurantaa ja tiedon avaamisen kehittämistä varten LOPPUTULOS Käyttäjätarpeiden ja kysynnän kartoitus Suunnitelma tietovarantojen avaamisesta Suunnitelma tietovarantojen avaamisen kustannuksista kehysvalmistelua varten Määritelmä avaamisen tavoitteista VASTUUHENKILÖT Tiedon avaamisesta vastaava Tietohallintoasiantuntija Taloushallintoasiantuntija Juristi Viestintäasiantuntija Johto SEURAA JA KEHITÄ Kerää ja analysoi palautetta Mitä tietoa käyttäjät haluavat avattavan? Mitä kannattaa avata? Seuraa tilastoja tietoaineistojen käytöstä ja latauksista Seuraa vaikuttavuutta Esim. avattua tietovarantoa hyödyntävien sovellusten lukumäärä Korjaa mahdolliset virheet tietoaineistossa Puutu mahdollisiin väärinkäytöksiin Kehitä tiedon avaamisen prosessia palautteen, käytön ja vaikuttavuuden perusteella VALMISTELE JA AVAA Määritä tietovarannon avaamisen, päivittämisen ja seurannan vastuut sekä tiedon omistajuus Tee tekniset valinnat Määritä missä koneluettavassa tiedostomuodossa tai minkä rajapinnan yli tietovaranto avataan Varmista laatu Tarkista tietovaranto ja korjaa mahdolliset virheet Selvitä käyttöoikeudet Huomaa että saman tietovarannon tiedoissa voi olla useita lähteitä/omistajuuksia Valitse tai vaihda lisenssi Määritä lisenssi eri sisältötyypeille (esim. teksti, tilasto, kartta, valokuva) Laadi metatiedot Metatietojen on oltava kattavat, ajan tasalla ja mielellään yleisesti käytetyn standardin mukaiset Tee ylläpitosuunnitelma Määritä avattavan tietovarannon päivitystarpeet ja elinkaari Valitse julkaisu- ja jakelukanavat Oma verkkosivusto, Avoindata.fi, datakatalogit, muut kanavat Määrittele palautteen keräämisen menetelmät Ulkoinen palaute esim. sosiaalisen median ja työryhmien kautta, kysymällä avoimen tiedon verkkoyhteisöiltä Sisäinen palaute tiedon avaamisen prosessin kehittämisestä Avaa tietovaranto Julkaise tietovaranto koneluettavassa muodossa Tee avatusta tietovarannosta löydettävää Hakukoneoptimoi metatiedot, käytä koneluettavaa lisenssiä, julkaise useissa kanavissa, hyödynnä linkitettyä dataa Viesti avatusta tietovarannosta LOPPUTULOS Avattu tietoaineisto Avatun tietoaineiston ylläpitosuunnitelma Palautemenetelmät VASTUUHENKILÖT Tiedon omistaja Tietohallintoasiantuntija Juristi Tietojärjestelmätoimittaja Ulkopuolinen konsultti Viestintäasiantuntija TIEDON AVAAMISEN PROSESSI (24.4.2015) OHJEISTUKSEN ELEMENTTEJÄ Prosessin vaiheet Prosessin vaiheen lopputulos Työkalut, joilla lopputulos saavutetaan Säädökset, normit ja standardit Kansainväliset hyvät käytännöt Vaadittava asiantuntemus ja osaaminen LOPPUTULOS/TAVOITE Avoimen tiedon vuosikatsaus (osa tietotilinpäätöstä) VASTUUHENKILÖT Tiedon omistaja Tiedon käyttäjät Sidosryhmät


Lataa ppt "KARTOITA JA SELVITÄ Työ tehdään osana kokonais- ja tietoarkkitehtuurityötä Määritä avaamisprosessin vastuut tarvittavan asiantuntemuksen ja osaamisen mukaan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google