Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimiskäsitys- työpaja Aija Rinkinen Opetushallitus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimiskäsitys- työpaja Aija Rinkinen Opetushallitus."— Esityksen transkriptio:

1 Oppimiskäsitys- työpaja Aija Rinkinen Opetushallitus

2

3 Keskeiset elementit uudessa opetussuunnitelmassa 3 Pedagogiset linjaukset Perusopetuksen arvopohja ja tehtävä Oppimiskäsitys Toimintakulttuurin kehittäminen, oppimisympäristöt ja työtavat Oppimisen arviointi Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppilashuolto 7 Laaja-alaisen osaamisen aluetta Määritellään yleisinä tavoitteina sekä jokaiseen vuosiluokkakokonaisuuteen sisältyvinä tavoitteina Sisällytetty myös oppiaineiden tavoitteisiin Vuosiluokka- kokonaisuus 1-2 Laaja-alainen osaaminen Oppiaineet (tavoitteet, sisältöalueet, pedagogiset linjaukset, arviointikriteerit) Vuosiluokka- kokonaisuus 3-6 Laaja-alainen osaaminen Oppiaineet (tavoitteet, sisältöalueet, pedagogiset linjaukset, arviointikriteerit) Monialaiset oppimis- kokonaisuudet Jokaisen oppilaan opintoihin yksi oppimiskokonaisuus lukuvuodessa Vuosiluokka- kokonaisuus 7-9 Laaja-alainen osaaminen Oppiaineet (tavoitteet, sisältöalueet, pedagogiset linjaukset, arviointikriteerit)

4 Oppimiskäsitys opetussuunnitelman perusteissa

5 Oppilas - aktiivinen toimija asettaa itselleen tavoitteita ratkaisee ongelmia työskentelee sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa oppii uutta reflektoi oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan saa myönteisiä kokemuksia kokee oppimisen iloa innostuu oman osaamisensa kehittämisestä

6 Toiset oppilaat Yhteisöt Oppimis- ympäristöt Muut aikuiset Opettajat Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa

7 Oppiminen on … tekemistä ajattelemista suunnittelua tutkimista arvioimista

8 Oppiminen on … tavoitteellista monimuotoista sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan elinikäistä

9 Huomioidaan oppilaan … käsitykset itsestä oppijana kiinnostuksen kohteet työskentelytavat kokemukset tunteet

10 Kuva itsestä oppijana Oppilaan minäkuvalla ja pystyvyyden tunteella vaikutus oppimiseen Rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen

11 Opittavien asioiden liittäminen aikaisemmin opittuun

12 Laaja-alainen osaaminen Tavoitteena tukea ihmisenä kasvamista Edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista Oppilaat tunnistavat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa Tiedot ja taidot Tahto Arvot Asenteet

13 Laaja-alainen osaaminen opetus- suunnitelman perusteissa

14

15 Esimerkkejä laaja-alaisen osaamisen kehittämisestä

16 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppimaan oppiminen sopivan opiskelutekniikan löytäminen vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot tiedonhakutaitojen kehittyminen osaaminen eri oppiaineissa oppimisen itsesäätelytaidot itsearviointitaidot kriittinen ajattelu

17 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osallistuminen ja vaikuttaminen omien tavoitteiden asettaminen ja itsearviointi osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet yhteisöllisyys ja yhteistoimintataidot oppilaslähtöiset toimintatavat osallistuminen suunnitteluun oppimisen omistajuus oppilaskuntatoiminta aktiivinen toimijuus toiminnallisuus

18 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sähköiset oppimisympäristöt ja sähköinen oppimateriaali oppilaiden tvt-taitotason määrittely teknologiaoppimisen lisääminen oppilaiden omat mobiililaitteet laitteiden vastuullinen käyttö teknologian hyödyntäminen tvt-taitojen kehittäminen somen hyödyntäminen tvt ja motivaatio

19 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Projektista projektioppimiseen


Lataa ppt "Oppimiskäsitys- työpaja Aija Rinkinen Opetushallitus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google