Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015-2018 – mistä oikein on kyse? Järjestötyöpaja I DIAK 18.8.2015 Jouni Tourunen 2015Jouni Tourunen1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015-2018 – mistä oikein on kyse? Järjestötyöpaja I DIAK 18.8.2015 Jouni Tourunen 2015Jouni Tourunen1."— Esityksen transkriptio:

1 MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015-2018 – mistä oikein on kyse? Järjestötyöpaja I DIAK 18.8.2015 Jouni Tourunen 2015Jouni Tourunen1

2 Hankkeen tavoitteena Parantaa järjestölähtöisen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä Toteuttaa tutkimusta yhteisesti ja mahdollisimman yhtenäisesti kaikissa mukana olevissa järjestöissä Kohdistaa tutkimusta yhteisiin päihde- ja mielenterveystyön rajapintoihin 2015Jouni Tourunen2

3 Tutkimusteemat 1.Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit ja toimintaedellytykset 2.Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnallaan tavoittamien kansalaisten elämäntilanne, hyvinvointi ja palvelutarpeet 3.Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa 2015Jouni Tourunen3

4 2015Jouni Tourunen4

5 Hankkeessa mukana olevat toimijat 2015Jouni Tourunen5

6 http://www.a- klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma MIPA Järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelma 2015 – 2018 (PMTO) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia- ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Hankkeessa toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, yhteisiä työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Näillä sivuilla julkaistaan ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja tuotoksista. 2015Sukunimi, Sukunimi, Sukunimi6

7 http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/etusivu Tietopuu Katsauksia ja näkökulmia 1/2015 Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan Pitkänen Tuuli & Tourunen Jouni, julkaistu 14.8.2015 Tiivistelmä Päihdehoitoon hakeutuneiden asiakkaiden palvelukokemuksista sekä elämäntilanteesta tarvitaan tietoa palvelujen kehittämiseksi sekä päätöksenteon tueksi. Päihdehoitoon hakeutuneiden näkemystä omasta elämäntilanteestaan kysyttiin A-klinikkasäätiön asiakaspalautekyselyn yhteydessä kahden viikon ajan keväällä 2015. Asiakaspalautetta antoi 1600 henkilöä, joista 1265 vastasi myös elämäntilannettaan koskeviin kysymyksiin. Päihdehoitoon hakeutuneet olivat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoidon aikana tapahtuneeseen myönteiseen muutokseen. Alkoholin käytön vuoksi hoitoon hakeutuneet olivat tyytyväisempiä palveluun ja elämäntilanteeseensa kuin huumeiden käyttäjät. Mielenterveysongelmat olivat yhteydessä heikompaan hyvinvoinnin kokemukseen useilla elämänalueilla 2015Sukunimi, Sukunimi, Sukunimi7


Lataa ppt "MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015-2018 – mistä oikein on kyse? Järjestötyöpaja I DIAK 18.8.2015 Jouni Tourunen 2015Jouni Tourunen1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google