Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiivistetäänkö peruskoulun ”perälautaa ” - Sivistystoimensuunnittelija Lea Goyal Keski-Suomen ELY-keskus 14.11 2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiivistetäänkö peruskoulun ”perälautaa ” - Sivistystoimensuunnittelija Lea Goyal Keski-Suomen ELY-keskus 14.11 2015."— Esityksen transkriptio:

1 Tiivistetäänkö peruskoulun ”perälautaa ” - Sivistystoimensuunnittelija Lea Goyal Keski-Suomen ELY-keskus 14.11 2015

2 KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015 – 2016 1. Opiskelu- ja työkuntoisuuden turvaaminen 2. Perusteltuihin ja mielekkäisiin valintoihin ohjauksen toimijoiden ohjausotetta vahvistamalla 3. Hanketoimijoiden verkottaminen synergiaetujen lisäämiseksi ohjauksessa

3  Opiskelu- ja työkuntoisuuden turvaaminen Jatketaan viime vuonna aloitettua työtä Kaikilla kouluasteilla Oppilaitoksen yhteistyö perhe- nuoriso- ja sosiaalityön kanssa tarpeen Jokainen toimija on osa elinikäistä ohjausta, jolloin myös tulosten arviointi on tehtävä muiden elinikäisen ohjauksen toimijoiden näkökulmasta Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen riittävyys ? Oppimisvaikeuksiin apua mahdollisimman varhain Päide- ja peliriippuvuuksiin apua Päättöluokan arvosanat vastattava osaamista Jatko-opintovalmiuksien varmistaminen Työelämävalmiuksien varmistaminen

4 Nuorten perusosaaminen PISA 2012 tutkimus 15-vuotiaista 11% :lla eli 6800:lla lukutaito ontuu, Tytöistä 5% ja pojista 18% lukutaito oli riittämätön Sukupuoli selittää vahvasti, maahan muuttaja nuoristakin tytöillä keskimäärin riittävä lukutaito; pojilla vanhempien ammattiaseman mukaan suuria eroja riittämättömän lukutaidon omaavien osuus on kasvanut vuodesta 2006, jolloin se oli 7% Työpoliittinen aikakausikirja 3/2015 40% nuorista 16-29 vuotiaista, joiden luku- ja numerotaito ei ole riittävä (taso alle 2) päivittäisiin perustehtäviin, eivät ole koulutuksessa tai työssä. OPH Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2013 Opiskelija-aineksen heikentymiseen ei ole osattu reagoida riittävän nopeasti

5 Hyvinvointi koulussa Lapsiasiain valtuutetun vuosikirja 2014 Koulukiusaaminen ei ole vähentynyt: edelleen 7% yläkoululaisista joutuu viikoittain koulukiusatuksi, määrä on sama kuin v 2000 2/3 sta koulukiusaanistilanteessa osallisena olleista yläkoululaisesta kertoo, etteivät koulussa aikuiset puutu kiusaamiseen Terveyden ja hyvinvointilaitoksen Kouluterveyskysely 2013 20% 8-9 luokkalaisista tytöistä on kokenut seksuaalista väkivaltaa (koskettelu, pakottaminen, lahjonta) Suomessa nuorista 16-29 vuotiaista on 11% koulutuksen, työn tai valmennuksen ulkopuolella Näistä nuorista merkittävä osa on koulukiusattuja Koulukiusaamisen taustalla on usein oppimisvaikeudet, joihin ei ole saatu apua (Helsingin Diagonissalaitoksen haastatelut)

6

7 Keski-Suomen elinikäisen ohjauksen kehittämistyöstä Elinikäisen ohjauksen kehittämistyön lähtökohdat: http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely Elinikäisen ohjauksen strategia ja seuranta: http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/eloks http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/eloks Elinikäisen ohjauksen kehittämishankkeiden ”hankekartta” http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/eloks


Lataa ppt "Tiivistetäänkö peruskoulun ”perälautaa ” - Sivistystoimensuunnittelija Lea Goyal Keski-Suomen ELY-keskus 14.11 2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google