Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AIKUISOPISTO KEUDA 1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AIKUISOPISTO KEUDA 1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi."— Esityksen transkriptio:

1 AIKUISOPISTO KEUDA 1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi

2 AIKUISOPISTO KEUDA 2 Kuntoutumisen tukemisen TutkintotilaisuusINFO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

3 AIKUISOPISTO KEUDA 3 Tutkinnon pakolliset osat Hakeutuminen Henkilökohtaistaminen Kasvun tukeminen ja ohjaus valmistava koulutus Kasvun tukeminen ja ohjaus valmistava koulutus Hoito ja huolenpito valmistava koulutus Hoito ja huolenpito valmistava koulutus Kuntoutumisen tukeminen valmistava koulutus Kuntoutumisen tukeminen valmistava koulutus Tutkintotilaisuus ja sen arviointi Katu tutkinnon osa on valmis Tutkintotilaisuus ja sen arviointi Hohu tutkinnon osa on valmis Tutkintotilaisuus ja sen arviointi Kutu tutkinnon osa on valmis Siirrytään osaamisalaan

4 AIKUISOPISTO KEUDA 4

5 AIKUISOPISTO KEUDA 5  …osoitetaan toimimalla kuntoutumisen tukemisen eri toimintaympäristöissä  ….osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa:  Suunnitelmallinen työskentely, terveyttä edistävä taloudellinen ja laadukas toimiminen, ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä, toimintakykyä ja kuntoutusta edistävän työotteen käyttäminen, päivittäisten toimintojen apuvälineiden ja teknologian käytössä ohjaaminen  Lisäksi hallittava kuntoutumisen tukemiseen liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaito

6 AIKUISOPISTO KEUDA 6 Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodeissa, palvelukeskuksissa, hoitokodeissa, vammaisten toimintayksiköissä, mt- ja päihdeyksiköissä, kotihoidossa, lastensuojeluyksiköissä, erityispäiväkodeissa ja kouluissa

7 AIKUISOPISTO KEUDA 7 Opetusalan arvioijat Opetusalan arvioija on kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alan kouluttaja, joka on näyttötutkintomestari ja suorittanut pedagogiset opinnot Opetusalan arvioijien nimet ja yhteystiedot löydät Moodlesta ryhmän omalta alustalta

8 AIKUISOPISTO KEUDA 8 Työelämän arvioijat Työnantaja-arvioija: Tuntee näyttötutkintojärjestelmän ja lähihoitajan tutkinnon perusteet Työntekijäarvioija: Arviointitehtävään motivoitunut, ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut, ammattitaidon arviointiin perehtynyt ja sosiaali- ja terveysalalta riittävän työkokemuksen omaava

9 AIKUISOPISTO KEUDA 9 Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen Ilmoittautumislomake täytetään ja palautetaan viimeistään 4 viikkoa ennen tutkintotilaisuuden opetusalan arvioijalle Tutkintotilaisuuteen ilmoittautumislomakkeen löydät: https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423 https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423

10 AIKUISOPISTO KEUDA 10 Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma Ota yhteys opetusalan arvioijaasi 4 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta ja sovi aika ohjauskeskusteluun Ohjauskeskustelu pidetään noin 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuuden alkua Lähetä tutkintosuunnitelma ennen tapaamista opetusalan arvioijalle sähköpostilla Suunnitelmapohjan löydät Moodlesta: https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423

11 AIKUISOPISTO KEUDA 11 Tutkintosuunnitelma Suunnitelmapohjassa sivulla 3 kuvataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet ovat ammattitaitovaatimuksia, ei arviointikriteereitä Suunnitelman pituus on max. 10 sivua

12 AIKUISOPISTO KEUDA 12 Jatkoa.. Tutkinnon suorittaja kirjoittaa oikeanpuoleiseen sarakkeeseen ne työtehtävät, joiden kautta hän osoittaa ammattitaitovaatimukset Arviointikriteereissä on kuvattu työtehtävät, joissa osaaminen on mahdollista osoittaa Tutkintotilaisuuden suunnitelmaa ei arvioida Suunnitelman tehtävänä on kertoa, miten tutkinnon suorittaja aikoo osoittaa osaamista tutkintotilaisuudessa

13 AIKUISOPISTO KEUDA 13 Ohjauskeskustelu tutkintosuunnitelmasta Ohjauskeskustelu henkilökohtaisesta tutkintosuunnitelmasta käydään ennen tutkintotilaisuutta oppilaitoksella Ota ohjauskeskusteluun mukaan suoritustosite maksetusta tutkintomaksusta Ohjauskeskusteluun voit käyttää 2 tuntia työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikaa Opetusalan arvioija hyväksyy tutkintotilaisuuden suunnitelman allekirjoituksellaan tai pyytää täydennystä

14 AIKUISOPISTO KEUDA 14 Ohjauskeskustelun jälkeen Täydennetty tutkintosuunnitelma lähetetään opetusalan arvioijalle viimeistään viikkoa ennen tutkintotilaisuutta Opetusalan arvioija hyväksyy suunnitelman sähköpostitse ja allekirjoittaa hyväksytyn suunnitelman arviointikeskustelussa Hyväksynnän jälkeen voit esitellä tutkintosuunnitelmasi työelämän arvioijille viimeistään tutkintotilaisuutta edeltävällä viikolla Myös työelämän arvioijat saattavat pyytää muutoksia/täydennystä Hyväksytyn suunnitelman jälkeen voit aloittaa tutkintotilaisuuden

15 AIKUISOPISTO KEUDA 15 Tutkintotilaisuus Koostuu pääsääntöisesti viidestä työvuorosta (työehtosopimuksen mukaiset työajat) Mielellään viisi peräkkäistä päivää Ammattitaito osoitetaan työelämän todellisissa työtehtävissä

16 AIKUISOPISTO KEUDA 16 Oman osaamisen osoittaminen Henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman avulla TOIMINNALLA työpaikalla Keskustelemalla arvioijien kanssa tutkintotilaisuuden aikana Dokumenteilla

17 AIKUISOPISTO KEUDA 17 Tutkintotilaisuuden jälkeen Sovi aika tutkintotilaisuuden arviointikeskusteluun kolmikanta-arvioijien kanssa ennen tutkintotilaisuutta tai sen aikana sähköpostitse Arviointikeskustelu pidetään 3 viikon kuluessa tutkintotilaisuuden päätyttyä Arviointikeskustelu ei voi olla tutkintotilaisuuden päättymispäivänä – Tutkinnon suorittaja ja työelämän arvioijat ehtivät tehdä kirjallisen arvioinnin

18 AIKUISOPISTO KEUDA 18 Miten valmistaudut arviointikeskusteluun? Täytä arviointilomake kuulakärkikynällä tai sähköisesti ennen arviointikeskustelua Muista, että kirjallinen itsearviointi on osa tutkintotilaisuutta Valmistaudu perustelemaan omaa ammattitaitoasi arviointikeskustelussa

19 AIKUISOPISTO KEUDA 19 Arviointikeskustelussa Käydään läpi kaikki arvioinnin kohteet Pidetään työpaikalla ja kestää n. 1- 1,5 tuntia Osallistujat: 1) tutkinnon suorittaja, 2) työntekijäarvioija, 3) opetusalan arvioija ja 4) työnantaja-arvioija

20 AIKUISOPISTO KEUDA 20 Arviointikokous Arviointikeskustelun jälkeen tutkinnon suorittaja poistuu paikalta kolmikannan arviointikokouksen ajaksi Arviointikokouksessa ovat läsnä työntekijäarvioija, työnantaja-arvioija ja opetusalan arvioija – Myös työnantaja-arvioijan tulee olla arviointikokouksessa mukana! Arviointikokouksessa kolmikanta tekee arviointipäätöksen – Päättää arvosanasta ja kirjoittaa pöytäkirjaan perustelut arvioinnin kohteittain

21 AIKUISOPISTO KEUDA 21 Arviointipäätös Arviointikokouksen jälkeen kolmikanta kutsuu tutkinnon suorittajan kuulemaan arviointipäätöksen Kaikki allekirjoittavat pöytäkirjan – Tutkinnon osan suorittaja tiedoksi saaneena

22 AIKUISOPISTO KEUDA 22 Arviointipäätöksen jälkeen Tutkinnon suorittajalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö 14 vrk:n kuluessa siitä, kun hän on saanut arviointipäätöksen tiedoksi Oikaisupyyntö osoitetaan kolmikannalle Kolmikannan tekemään oikaisupyyntöpäätökseen voi hakea oikaisua tutkintotoimikunnalta

23 AIKUISOPISTO KEUDA 23 Oikaisupyyntö Jos harkitset oikaisupyyntöä, ota yhteys tutkinnon osasta vastaavaan kouluttajaan, jotta saat ohjeistusta oikaisupyynnön tekemiseen Oikaisupyyntö tehdään valmiille lomakkeelle, jonka tutkinnon suorittaja lähettää kolmikannalle

24 AIKUISOPISTO KEUDA 24 Hylätty tutkintotilaisuus Tutkintosuoritus päätetään hylätyksi, jos joku tai jotkin ammattitaitovaatimukset eivät täyty Tutkintotilaisuus keskeytetään, kun – potilas- tai asiakasturvallisuus vaarantuu – tutkinnon suorittajan toimista on syntynyt sellainen tilanne, että asiakasturvallisuus olisi voinut vaarantua – työturvallisuus vaarantuu Näissä tilanteissa työelämän arvioijan tai tutkinnon suorittajan tulee ottaa heti yhteyttä opetusalan arvioijaan

25 AIKUISOPISTO KEUDA 25 Hylätty tutkintotilaisuus Arviointikeskustelu pidetään työpaikalla sovitusti Kolmikanta kirjaa arviointikokouksessa pöytäkirjaan – tutkinnon suorittajan osoittaman osaamisen – tilanteen, jonka vuoksi tutkintotilaisuus keskeytettiin – hylätyn arvosanan – jatkosuunnitelman Jatkosuunnitelma sisältää suunnitelman osaamisen hankkimisesta valmistavassa koulutuksessa ja uudesta tutkintotilaisuudesta

26 AIKUISOPISTO KEUDA 26 Asiakirjojen säilytys Tutkinnon suorittaja säilyttää allekirjoitetun tutkintosuunnitelman itsellään koko tutkinnon suorittamisen ajan Tutkintotilaisuuden arviointilomakkeet säilytetään oppilaitoksessa puoli vuotta tutkintotodistuksen päiväyksestä

27 AIKUISOPISTO KEUDA 27 Tutkintotilaisuuden materiaali Yleisohje (1 kpl koko tutkinnon suorittamisen ajan) Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen –lomake Tutkintosuunnitelmalomake Perehdytyskirje työpaikalle (sisältää laskutusohjeen) Arviointilomakkeet 2 kpl – tutkinnon suorittajalle itsearviointiin – työelämän arvioijille

28 AIKUISOPISTO KEUDA 28 Lisätietoa ja materiaalia aiheesta: Moodle -> Hyvinvointiala (aik) -> 2015 tutkinnon perusteet. Lähihoitaja, Näyttötutkinnon ohjeistus Suora linkki Moodleen: https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423


Lataa ppt "AIKUISOPISTO KEUDA 1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google