Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SATAKUNNAN TALOUS 9 ● kesäkuu 2007 Nykytila ja lähiajan näkymät 7.6.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SATAKUNNAN TALOUS 9 ● kesäkuu 2007 Nykytila ja lähiajan näkymät 7.6.2007."— Esityksen transkriptio:

1 SATAKUNNAN TALOUS 9 ● kesäkuu 2007 Nykytila ja lähiajan näkymät 7.6.2007

2 2 Satakunnan talouskehitys heinä-joulukuu 2006 LIIKEVAIHTO Liikevaihto kasvoi yhteensä 14,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talouskehitykseen on sekä Satakunnassa että koko maassa vaikuttanut metalliteollisuuden myönteinen liikevaihdon kehitys, johon on vaikuttanut sekä värimetallien ennätyskorkea hintataso että vilkas tuotantotoiminta. Erityisesti metallien jalostus on ollut hintatason nousun myötä voimak- kaassa kasvussa. Myös kemianteollisuuden liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Rakennusalakin jatkoi kasvu-uralla. Kasvua kaikilla päätoimialoilla elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistusta lukuun ottamatta Palvelusektorilla erityisesti liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu kiihtyi mm. rakennusteknisten suunnittelupalveluiden ansiosta VIENTI Teollisuuden viennin arvo kasvoi yhteensä 29,7 %. Metalliteollisuuden viennin arvo kasvoi nopeasti (36,3 %). Metsäteollisuuden viennin arvon kasvu tasaantui 3,7 %:iin.

3 3 Satakunnan talouskehitys heinä-joulukuu 2006 PALKKASUMMA JA TYÖLLISYYS Palkkasumman kasvu pysyi lähes ennallaan (4,1 %). Palkkasumman kasvu oli voimakasta telakoilla, nopeaa rakentamisessa, liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Palkkasumma laski edelleen metallien jalostuksessa, kemianteollisuudessa sekä elektroniikkateollisuudessa. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi 1,0 % loppuvuonna 2006 vuoden 2005 vastaavasta ajasta. Teollisuudessa kasvua kirjattiin 1,1 %, rakentamisessa 4 % ja palveluissa 2,6 %. Työttömyys on vähentynyt voimakkaasti, taustalla on mm. telakoiden, rakentamisen ja palveluiden hyvä työtilanne. Myönteisen työllisyyden kehityksen odotetaan edelleen jatkuvan.

4 4 Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa KASVU NOPEAMPAA KUIN KOKO MAASSA KESKIMÄÄRIN HEINÄ-JOULUKUUSSA: Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta 14,2 % / Koko maa 10 %) Koko teollisuus yhteensä (Satakunta 19,8 % / Koko maa 13,3 %) Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta 9,4 % / Koko maa 7,7 %) Teknologiateollisuus pl. telakat (Satakunta 28 % / Koko maa 14,8 %)  Metallien jalostus (Satakunta 43,2 % / Koko maa 41,9 %)  Metallituotteiden valmistus (Satakunta 15,8 % / Koko maa 10,1 %)  Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta 13,4 % / Koko maa 12,2 %)  Telakat/muu kulkuneuvojen valmistus (Satakunta 20,1 % / Koko maa 12,5 %, palkkasumman kasvu) Liike-elämän palvelut (Satakunta 13,8 % / Koko maa 10,7 %)

5 5 Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa KASVU HITAAMPAA KUIN KOKO MAASSA KESKIMÄÄRIN HEINÄ- JOULUKUUSSA: Elintarviketeollisuus (Satakunta 4,4 % / Koko maa 5,3 %) Puu- ja paperiteollisuus (Satakunta 6,4 % / Koko maa 10 %) Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta -5,6 % / Koko maa 9,8 %) Rakentaminen (Satakunta 8,1 % / Koko maa 10,4 %) Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta 3,9 % / Koko maa 8,3 %) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta 4,1 % / Koko maa 7,5 %) Sosiaali- ja terveyspalvelut (Satakunta 3,5 % / Koko maa 6 %, palkkasumman kasvu)

6 6 Satakunnan talouden lähiajan näkymät Talouskasvu hidastumassa teollisuusmaissa  Maailmantalouden kasvu on ripeää (n. 5 %), kasvun painopiste on kuitenkin edelleen kehittyvillä alueilla mm. Aasiassa ja Itä-Euroopassa.  Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan hidastunutta kasvua (n. 2 %)  Tänä ja ensi vuonna Suomen talouden odotetaan kasvavan noin kolme prosenttia. Kasvu on euroalueen keskiarvoa, reilua kahta prosenttia, nopeampaa. Satakunnan yritysten lähiajan näkymät edelleen suotuisat  Suomen yrittäjien ja Finnveran tuoreimman pk-yritysbarometrin mukaan suhdanneodotukset ovat Satakunnassa myönteiset, mutta koko maata hieman heikommat, ja ovat kohentuneet viime syksystä. Suhdanteiden paranemiseen uskoo 39 % ja heikkenemiseen 7 % pk- yrityksistä. Näkymät ovat koko maata valoisampia mm. investoinneissa, viennin arvossa, vakavaraisuudessa ja tuotekehityspanostuksissa. Henkilökunnan määrässä, liikevaihdossa ja kannattavuudessa odotukset ovat keskivertoa heikommat, mutta kuitenkin positiiviset.  EK:n mukaan Lounais-Suomen alueella teollisuuden ja rakentamisen kehitys on ollut suotuisaa ja lähiajan näkymät ovat edelleen myönteisiä. Palveluissa suhdannetilanne on tavanomaista parempi ja suhdanteiden arvioidaan pysyvän ennallaan, joskin odotukset ovat maan keskiarvoa varovaisempia. Työllisyystilanne kohenee edelleen  Alueen yritykset odottavat henkilöstömääriensä kasvun jatkuvan. EK:n barometrin mukaan Lounais-Suomen yritysten työllisyysnäkymät ovat pysyneet hyvinä ja ovat kutakuinkin maan keskimääräisellä tasolla. Palveluyritysten näkymät ovat barometrin mukaan kohentuneet. Myös Suomen yrittäjien ja Finnveran pk-yritysbarometri ennakoi henkilöstömäärien suotuisan kehityksen jatkumista Satakunnassa.  Eri barometrit ja selvitykset antavat ristiriitaisen kuvan siitä, riittääkö maakunnassa työvoimaa yritysten tarpeisiin


Lataa ppt "SATAKUNNAN TALOUS 9 ● kesäkuu 2007 Nykytila ja lähiajan näkymät 7.6.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google