Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomalaisen maatiaiskanan tuotanto- ominaisuuksien ja höyhenpeitteen värin muutokset 2006-2013 sekä maatiaiskanarekisterin tietojen tutkimuskäytön arviointi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomalaisen maatiaiskanan tuotanto- ominaisuuksien ja höyhenpeitteen värin muutokset 2006-2013 sekä maatiaiskanarekisterin tietojen tutkimuskäytön arviointi."— Esityksen transkriptio:

1 Suomalaisen maatiaiskanan tuotanto- ominaisuuksien ja höyhenpeitteen värin muutokset 2006-2013 sekä maatiaiskanarekisterin tietojen tutkimuskäytön arviointi Sanna Markkanen Pro gradu –tutkielma Biotieteiden koulutusohjelma, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Soveltava eläintiede Itä-Suomen yliopisto 2016

2 Taustaa  Kesykana (Gallus gallus domesticus)  Domestikaatio:  6000 eKr (Oldenbroek ym. 2015)  Etelä-Aasia, Lounais-Kiina ja Kaakkois-Aasia (Miao ym. 2012)  Hybridi: punainen viidakkokana (Gallus gallus), harmaa viidakkokana (Gallus soneratii) (Eriksson ym. 2008)  Suomalainen maatiaiskana:  Pohjautuu eri puolelta Eurooppaa ja Välimeren alueelta tuotuihin kanarotuihin(Leppänen- Porttila 1999 Lilja ym. 2005 mukaan)  12 eri kantaa (Auvinen 2014)  Maatalouden nykyaikaistuminen ja tehostuminen (Leppänen-Porttila 1999 Lilja ym. 2005 mukaan)  Maatiaisrotujen syrjäytyminen

3 Taustaa  Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelma (Luke 2008)  1998 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)  2015 Luonnonvarakeskus (Luke)  Alkuperäisen ja uhanalaisen maatiaiskanan säilyminen rotupuhtaana myös tulevaisuudessa (Luke 2015)  Säilytysohjelman säännöt (Luke 2015)  ei esim. fenotyypin mukaista valintaa  Rekisteritiedot kanakannoittain  Pro gradu –tutkielma  Maatiaiskanojen säilyttäjien ja kanojen sekä kukkojen lukumäärät 1998-2013  Maatiaiskanan eräiden tuotanto-ominaisuuksien ja höyhenpeitteen värin ajalliset muutokset 2006-2013  Hypoteesi: muutoksia ei pitäisi olla (populaatioissa ei saa tehdä valintaa)  Säilytysohjelman toimivuus ja kehittäminen sekä tietojen tutkimuskäytön arviointi

4 Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto  MTT:n ja Luke:n ylläpitämä Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman rekisteri (1998  )  Rajattiin vuosiin 2006-2013 (eläinten ja säilyttäjien lkm. 1998  )  Rekisteri:  Säilyttäjätiedot : etu- ja sukunimi, osoite, sopimusnumero, muut yhteystiedot  Kanakanta : aikuiset kukot ja kanat, nuorikot, eläinmäärät yhteensä, untuvikot  Väritiedot

5 Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto  Tuotantotiedot  Luonnetiedot (1-5, 1=erinomainen, 5=erittäin huono)  Emo-ominaisuudet (1-3, 1=hyvä, 3=huono), hautominen (kanoja kpl/parvi)  Kanan paino (mitattu / arvioitu)  Muninnan alkamisikä (vko)  Munia / parvi / pv  Munia / aikuinen kana / pv (=munintaprosentti)  Munia / kaikki kanat / pv  Munien koko ja väritiedot (kpl & %)  Eläinten lisäys (haudonta / kone)

6 Aineisto ja menetelmät: Tulosten analysointi ja esittäminen  Säilytysohjelman vuosoraportit: Excel  Uusi Excel, tutkittavat muuttujat  Sarakkeet=muuttujat, rivit=kasvattaja  Koonti kaikilta vuosilta  SPSS  Aineisto hankala (monta vuotta, monta kanakantaa, paljon puuttuvia tietoja ja ristiriitaisia tietoja)  tilastolliset analyysit (lineaarinen sekamalli) Luke:n toimesta.  Luke esittää tulokset joskus tulevaisuudessa?

7 Aineisto ja menetelmät: Tulosten analysointi ja esittäminen  Kuvaajat: Excel  1998-2013:  säilyttäjien ja eläinten lkm. tiedot suoraan vuosiraporteista  viivakuvaajat  2006-2013:  Vuotuiset kantakohtaiset keskiarvot: muninnan alkamisikä, munintaprosentti, kukkojen ja kanojen luonne, kanojen emo-ominaisuudet, kanojen paino  viivakuvaaja  Vuotuiset prosenttiosuudet kannoittain: kanojen ja kukkojen väritiedot  aluekuvaaja  Prosenttiosuuksien vuotuiset keskiarvot kannoittain: munien kokojakauma  aluekuvaaja

8 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen lkm. kannoittain

9

10 Tulokset ja niiden tarkastelu Säilyttäjien lkm. kannoittain

11

12 Tulokset ja niiden tarkastelu Säilyttäjien maantieteellinen sijainti

13 Tulokset ja niiden tarkastelu Muninnan alkamisikä

14 Tulokset ja niiden tarkastelu Munintatehokkuus suhdelukuna

15 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen luonne

16 Tulokset ja niiden tarkastelu Emo-ominaisuudet

17 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanan paino

18 Tulokset ja niiden tarkastelu Munien kokojakauma Kuva: Luken arkisto Kuva: Luken arkisto; Tapio Eerola

19 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen ja kukkojen väri Kuva: Luken arkisto

20 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen ja kukkojen väri Kana Kuva: Luken arkisto

21 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen ja kukkojen väri Kuva: Luken arkisto Kana Kukko

22 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen ja kukkojen väri Kuva: Luken arkisto; Mervi Honkatukia Kana

23 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen ja kukkojen väri KanaKukko Kuva: Luken arkisto

24 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen ja kukkojen väri Kana Kuva: Luken arkisto Kuva: Luken arkisto; Kristiina Salonen

25 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen ja kukkojen väri Kuva: Luken arkisto Kukko

26 Tulokset ja niiden tarkastelu Kanojen ja kukkojen väri Kuva: Luken arkisto; Titta Jönkkäri Kukko

27 Johtopäätökset  Tuotanto-ominaisuudet  Kantojen välillä ei juuri eroavaisuuksia  Emo-ominaisuudet  Munien kokojakauma  Kantojen koko ja säilyttäjien lkm. joilta tieto kerätty  tietojen luotettavuus?  Kantojen sisällä ei juuri muutoksia  Muninen kokojakauma  Kantojen koko ja säilyttäjien lkm. joilta tieto kerätty  tietojen luotettavuus?

28 Johtopäätökset  Väriominaisuudet  Kantojen välillä värieroja  Kuitenkin paljon pääväriltään mustia ja mustankirjavia kantoja  Kantojen sisällä ei juuri väriosuuksien muutoksia  Ilmajoenkanta  Kantojen koko ja säilyttäjien lkm. joilta tieto kerätty  tietojen luotettavuus?  Kanat ja kukot voivat olla kannan sisällä hyvin samanvärisiä tai sitten ei  Valintaa ei ole tapahtunut!  Kuitenkin huomioitava tietojen luotettavuus  Tietojen aukkoisuus  Virheelliset tiedot  Ohjeistus?

29 Lähteet  Auvinen K, 2014. Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman nykytila. Ohjelman kuvaus säilyttäjän silmin. Opinnäytetyö. 36 s. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Mustiala, Suomi.  Eriksson J, Larson G, Gunnarsson U, Bed’hom B, Tixier-Boichard M, Strömstedt L, Wright D, Jungerius A, Vereijken A, Randi E, Jensen P & Andersson L, 2008. Identification of the Yellow Skin gene reveals a hybrid origin of the domestic chicken. PLoS Genetics 4: 1-8.  Leppänen-Porttila M, 1999. Kanat, Suomen rodut. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.  Lilja K, Huhtama L, Michelson A & Valttinen L, 2005. Maatiaiskana. Verkkodokumentti. Päivitetty 7.5.2014. Saatavilla: https://sites.google.com/a/hamk.fi/maatiaiskanat/maatiaiskana. Viitattu 3.7.2015. https://sites.google.com/a/hamk.fi/maatiaiskanat/maatiaiskana. Viitattu 3.7.2015  Luonnonvarakeskus, 2008. Eläingeenivarat. Maatiaiskana. Verkkodokumentti. Saatavilla: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/Tietopaketit/Elaingeenivarat/sailytysohjelmat/maati aiskana. Viitattu 8.7.2015. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/Tietopaketit/Elaingeenivarat/sailytysohjelmat/maati aiskana  Luonnonvarakeskus, 2015. Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman säännöt. Moniste. 12 s. Kansallinen eläingeenivaraohjelma, Jokioinen.  Miao YW, Peng MS, Wu GS, Ouyang YN, Yang ZY, Yu N, Liang JP, Pianchou G, Beja-Pereira A, Mitra B, Palanichamy MG, Baing M, Chaudhuri TK, Shen YY, Kong QP, Murphy RW, Yao YG & Zhang YP, 2012. Chicken domestication: an updated perspective based on mitochondrial genomes. Heredity 110: 277-282.  Oldenbroek K & van der Waaij L, 2015. Textbook Animal Breeding and Genetics for BSc students. Centre for Genetic Resources The Netherlands and Animal Breeding and Genomics Centre. Groen Kennisnet

30 http://www.maatiainen.fi/tekstit/kana.htm http://www.maatiainen.fi/tekstit/kana.htm Hornionkanta


Lataa ppt "Suomalaisen maatiaiskanan tuotanto- ominaisuuksien ja höyhenpeitteen värin muutokset 2006-2013 sekä maatiaiskanarekisterin tietojen tutkimuskäytön arviointi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google