Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

9 Sosio-kognitiivinen persoonallisuusteoria korostaa tilanteiden tulkintaa Ydinsisältö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "9 Sosio-kognitiivinen persoonallisuusteoria korostaa tilanteiden tulkintaa Ydinsisältö."— Esityksen transkriptio:

1 9 Sosio-kognitiivinen persoonallisuusteoria korostaa tilanteiden tulkintaa
Ydinsisältö

2 Sosio-kognitiivisen suuntauksen taustaa
Tausta behaviorismissa, jossa ympäristön merkitys nähtiin keskeisenä Albert Bandura kehitti behaviorismiin pohjautuvan sosiaalisen oppimisen teoriansa, jota hän laajensi sosio-kognitiviiseksi teoriaksi

3 Tilanne vaikuttaa toimintaan
Sosio-kognitiivisen käsityksen peruslähtökohta on, että tilanteet ja aiemmin opitut asiat vaikuttavat ihmisen toimintaan (esim. kaksi opiskelijaa saa saman koenumeron, toinen riemastuu, toinen on harmissaan, riippuen siitä, mitä he ovat odottaneet) Ihminen nähdään aktiivisena omaa toimintaansa ohjaavana olentona Yksilö tulkitsee tilanteita skeemojensa pohjalta

4 Persoona ilmenee toiminnassa
Käyttäytymiseen vaikuttavat tavoitteet, selviytymisodotukset ja tilanteeseen liittyvät skeemat. Tavoitteet ovat useimmiten tietoisia. Tavoitteiden toteuttamiseen vaikuttavat selviytymisodotukset ja onnistumisen ennakointi. Persoonallisuus vaikuttaa siihen, mitä yksilö tavoittelee ja millaiset selviytymisodotukset hänellä on. Kontrollikäsityksellä (missä määrin kokee voivansa kontrolloida itselle tapahtuvia asioita) viitataan yksilön taipumukseen tulkita asiat joko - sisäisistä (esim. omat kyvyt) tai - ulkoisista (esim. onni) syistä johtuviksi.

5 Persoonallisuuden rakentuminen
George Kelly on tutkinut persoonallisuuden rakennelmia, joilla tarkoitetaan yksilön tapaa tulkita kokemuksiaan. Persoonallisuuden rakennelmiensa pohjalta yksilöt saattavat tehdä virheellisiä tulkintoja tilanteista. Näitä virheellisiä tulkintoja voidaan käsitellä esimerkiksi terapiassa. Sosio-kognitiivisen teorian vahvuutena on sen perustuminen empiiriseen tutkimukseen

6 Tilanne vaikuttaa käyttäytymiseen jopa enemmän kuin persoonallisuus
Samantyyppisissä tilanteissa persoonallisuuden ja käyttäytymisen väliset yhteydet ovat vahvempia kuin erityyppisten tilanteiden välillä (esim. Veikka on vuodesta toiseen sukujuhlissa hiljainen, mutta puhelias kaveriporukassa)

7 Sosio-kognitiivisen persoonallisuusteorian kritiikkiä
Perusajatus on, että ihminen voi itse ohjata toimintaansa -> sen kielteinen puoli on, että kaikki asiat eivät johdu omista ajatuksista tai yrittämisen määrästä Teorian käsitteitä on paikoin vaikea tutkia (esim. skeeman ja persoonallisuuden rakennelman käsite).


Lataa ppt "9 Sosio-kognitiivinen persoonallisuusteoria korostaa tilanteiden tulkintaa Ydinsisältö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google