Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Y RITYSESITTELYT JA SUHDETOIMINTA Pertti Strandman ja Samuli Viitala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Y RITYSESITTELYT JA SUHDETOIMINTA Pertti Strandman ja Samuli Viitala."— Esityksen transkriptio:

1 Y RITYSESITTELYT JA SUHDETOIMINTA Pertti Strandman ja Samuli Viitala

2 T AUSTAA Tavoitteena edistää suhteita ja sen kautta myyntiä markkinointiviestinnän keinoin. Pyritään tuomaan esille yrityksen myönteisiä piirteitä. Suhteiden edistämiseen käytettäviä keinoja ovat: mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen, suhde- ja tiedotustoiminta sekä suoramarkkinointi

3 S UHDETOIMINTA Yrityksen suhdetoiminnan kohteita ovat yrityksen ulkoiset ja sisäiset kohderyhmät Suhdetoiminnan tehtäviä ovat mm. lehdistösuhteiden hoitaminen, tiedottaminen, ilmaisen julkisuuden saaminen ja lobbaus. Keskipisteessä oma yritys ja siihen liittyvät asiat

4 E SIMIESVIESTINTÄ Vaikuttamalla alaisiin mahdollistaa vaikuttamisen muihinkin sidosryhmiin. Tyytyväinen työmies on kuin kävelevä mainos. Suhteiden luominen on jatkuvaa toimintaa. Esimies voi edustaa firmaansa myös työajan ulkopuolella.

5 ”Viestintäkeinojen valinnassa tärkeintä on se, miten kyseinen keino kykenee välittämään yrityksen viestisisällön oikealle kohderyhmälle.” ( http://www2.edu.fi/etalukio/yrittajyysvayla/?page=303) http://www2.edu.fi/etalukio/yrittajyysvayla/?page=303

6 Yrityksen sisäinen suhdetoiminta Mitä esimiehen pitäisi huomioida? Alaisia kohtaan Omia esimiehiä kohtaan

7 LÄHTEET Markkinointiviestintä. Saatavissa: http://www.aedu.sakky.fi/opinnet/markkinointi/1mvie stin.htm Hakupäivä 21.9.2010. Kuluttajaviraston materiaali markkinointiviestinnästä. Saatavissa: http://www.kuluttajavirasto.fi/fi- FI/kuluttajakasvatus/mainonta-ja-kaupallinen- media/tietoa-mainonnasta/markkinointiviestinta Hakupäivä 21.9.2010. Etälukion materiaali markkinointiviestinnästä. Saatavissa: http://www2.edu.fi/etalukio/yrittajyysvayla/?page=30 3. Hakupäivä 21.9.2010.


Lataa ppt "Y RITYSESITTELYT JA SUHDETOIMINTA Pertti Strandman ja Samuli Viitala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google