Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käytännön juttuja yo-kokeeseen 8.30 paikalle ruokalaan + kunnon lyijykynät tai lyijytäytekynät, kumit Eväät niin, ettei rasioissa ja pulloissa lue mitään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käytännön juttuja yo-kokeeseen 8.30 paikalle ruokalaan + kunnon lyijykynät tai lyijytäytekynät, kumit Eväät niin, ettei rasioissa ja pulloissa lue mitään."— Esityksen transkriptio:

1 Käytännön juttuja yo-kokeeseen 8.30 paikalle ruokalaan + kunnon lyijykynät tai lyijytäytekynät, kumit Eväät niin, ettei rasioissa ja pulloissa lue mitään tai ne on peitetty Fiksuja eväitä eli riittävästi kunnon evästä (ruisleipää, hedelmiä, juureksia), jotta ajatus kulkee, villasukat jalkaan Puhelimet (kiinni!) + rahat: asianmukaisiin paikkoihin

2 Vain yksi tehtävä yhdelle paperille, ei samalle paperille kahden tehtävän vastauksia, suunnittelu eri paperille kuin tehtävä Pelkkä numero marginaaliin (tai esim. 4. jatkuu) Kaikki paperit lopuksi konseptin sisään numerojärjestykseen, rastit päälle suunnitteluihin Kaikilla 1 konsepti (konseptiin vain yksi tehtävä) + yksittäispapereita Viittaamalla saat apua Jaloittele eli käy WC:ssä = nousu seisomaan, peitä paperit) NUKU RIITTÄVÄSTI ENNEN KOETTA!

3 OHJEISTUSTA KIRJOITTAMISEEN Pidä kirjoitusjärjestys, vältä palaamasta jo aiemmin mainittuun asiaan Jos tehtävässä on aineisto, on se koko vastauksessa vastausta ohjaava ja suuntaviivoja antava Jos mainitset sanan esimerkiksi ergonomia, sitä pitää avata, ei vain mainita Vastaus tiiviimmäksi (kiire): lyhyempi aloitus (1 kappale), nopeammin asiaan, keskity tarkasti kysyttyyn asiaan ja pysy siinä koko vastauksen ajan. Vertailussa vertaile kappaleittain asia / aihe kerrallaan Terveysvaikutukset: F – ps – sos + hyödyt ja haitat Lopetus: lopeta viimeiseen asiaan. Jos kirjoitat niin sanotun lopetus- kappaleen, sen pitää kuvata jotain uutta tai esimerkiksi suunnata tulevaisuuteen

4 Yleisiä ohjeita 1. Muista lukea kysymys ja siihen liittyvä aineisto huolella. Mihin kysymyksiin halutaan vastaus? Pitääkö määritellä, kuvailla, vertailla, pohtia, ottaa kantaa väittämään, soveltaa, pohtia eettiseltä kannalta, liittyykö aiheeseen muiden oppiaineiden tietoja? Pysy aiheessa koko vastauksen ajan. 2. Ympyröi tehtävästä oleellisia sanoja ja voit myös kirjoittaa asioita muistiin tehtäväpaperiinkin. 3. Käytä aineistoa tehtävässä (luvut, sanat, asiat jne)

5 4. Suunnittele vastauksen kulku ja mieti, minkä näkökulman tai näkökulmia voisit käyttää. 5. Yhdistele rohkeasti terveystiedon eri aiheiden tietoja. 5. Muista riittävän lyhyet kappaleet. Sido kappaleita yhteen sidesanoilla. 6. Vältä kertaavaa loppukappaletta. 7. Muista paperien oikea käyttö. (konsepti ja yksöispaperit, iso rasti ei- korjattavien ja suunnitteluiden päälle)

6 Sisältöalueet Liikunta Mielenterveys ja jaksaminen Päihteet Ravitsemus Sairaudet ja niiden ehkäisy Seksuaaliterveys Terveydenhuolto ja terveyden edistäminen Terveyden tutkiminen Terveysviestintä Terveyden historia Terveys nykyaikana ja tulevaisuudessa: Terveyteen ja terveysongelmiin liittyvät ilmiöt ja terveysteknologia Turvallisuus ja ensiapu Ympäristö ja terveys

7 TEHTÄVÄTYYPIT: 1. Määritelmä / muistitehtävä 2. Otsikkotehtävä 3. Useampiosainen tehtävä 4. Väittämätehtävä 5. Vertailutehtävä 6. Kuvailu / tarkastelu / selvitystehtävä 7. Johdantotehtävä 8. Pohdintatehtävä 9. Soveltava tehtävä 10. Tutkimustehtävä 11. Aineistotehtävä 12. Oppiainerajat ylittävä tehtävä 13. Jokeritehtävä

8 OPPIAINERAJAT YLITTÄVÄ TEHTÄVÄ Biologia: kaikki ihmisen fyysinen rakenne ja toiminta Psykologia: mm. mielenterveys, uni, tunnetaidot Maantieto: -terveyserot maailmalla: vesi, jätehuolto, tartuntataudit -Katastrofit -terveydenhuoltojärjestelmä, lääkkeet, laitteet -seksuaaliterveys -Huumekauppa, tupakkaviljelmät -kultturi, uskonto Yhteiskuntaoppi: mm. lainsäädäntö Äidinkieli: Mainoksen-tekstin-kuvan tulkinta, vaikuttamisen keinot Filosofia: eettinen pohdinta, mikä on oikein ja mikä väärin

9 JOKERITEHTÄVÄ +9 JA +10, PISTEYTYS 0-9p - Vastaa ehdottomasti jokereihin, koska niistä voi saada enemmän pisteitä - Vastaa 4 tavalliseen ja kahteen jokeriin = 6 vastausta -pisteytys: 1-3 kuten tavallisessa 4 ja 5 = 4p 6 ja 7 = 5 p 8 ja 9 = 6p tavallisesta vastauksesta

10 Näkökulmia !!! eli miltä kannalta tehtävän asiaa tarkastellaan, miten eri tehtäviin kannattaa vastata Fyysinen – psyykkinen - sosiaalinen Myönteinen - kielteinen (tai hyödyt - haitat / puolesta – vastaan, edistävä - heikentävä) Yksilö – parisuhde – perhe – muut yhteisöt - yhteiskunta Kansallinen – kansainvälinen (globaali) Syyt - seuraukset Oireet - syyt / riskit –yleisyys – hoito – ennaltaehkäisy (kansantaudit, eri sairaudet) Terveyden edistäminen eli promootio Sairauksien ehkäisy eli preventio: primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventio

11 WHO:n 5 terveyden edistämisen tapaa Tytöt – pojat, naiset – miehet lapset – nuoret – aikuiset – ikääntyvät Mennyt – nykyinen – tuleva Perimän – ympäristön – elintapojen - sattuman vaikutus asuinpaikka, sosioekonominen asema Eettinen, moraalinen Taloudellinen Media Turvallisuus Nykyaika ja terveys, uudet trendit ja ilmiöt Teknologia eri oppiaineet: ps, bi, ge, fil, hy, ai

12 Omat oivallukset ja pohdinta näkökulmina / tapoina käsitellä aihetta vastauksessa Esim. - Teknologinen kehitys ja terveys (tietokoneet, tabletit, älypuhelimet, hyvinvointiteknologia) - Median vaikutus terveyteen ja terveysilmiöihin - Nuoret ja terveys: Mitä nuoret tekevät, miten toimivat, mitä arvostavat? - Terveysilmiöt, mikä on ”pinnalla” nyt terveydessä

13 Pohdintatehtävä / Eettinen näkökulma Erittäin yleinen kysymystyyppi Tarkastele mahdollisimman monesta näkökulmasta huomioi mahdollisimman monia kohderyhmiä kyky tehdä päätelmiä ja yhdistellä asioita Arvioiva, perusteleva, kriittinen ja eettinen ote Faktatieto käsittelyn pohjana Mikä on oikein / väärin – KENEN MIELESTÄ? Suvaitsevaisuus? Erilaisuuden sietokyky?

14 Etiikan peruskysymyksiä Etiikan peruskysymyksiä (lähde: wikipedia) Kuinka meidän pitäisi elää? Kuinka muita yksilöitä tulisi kohdella? Mitä tulisi sisällyttää eettisen pohdinnan piiriin? Mikä tekee teosta oikean tai väärän? Mitä tarkoitamme, kun sanomme, että meidän pitäisi tehdä jotakin tai että emme saisi tehdä jotakin? Minkä periaatteen mukaan toimijan pitäisi valita, mitä tekoja hän tekee? Mitä eettisiä sääntöjä hänen tulisi noudattaa?

15 Etiikan lajeja: lähde http://fi.wikipedia.org/wiki/Etiikka http://fi.wikipedia.org/wiki/Etiikka NORMATIIVINEN ETIIKKA -velvollisuusetiikka -seurausetiikka -hyve-etiikka DESKRIPTIIVINEN ELI KUVAILEVA ETIIKKA SOVELTAVA ETIIKKA (erillinen tiedosto näistä myös te6-sivuilla)

16 PREVENTIO (sairauksien ehkäisy): 1.Primaaripreventio 2.Sekundaaripreventio 3.Tertiaaripreventio WHO:N 5 TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAPAA: (ilmiöt, uhkat, elintavat, riskit) 1. Yhteiskunta: laita, säädökset, kampanjat (terveyspolitiikka) 2. Yhteiskunta: terveellinen ja turvallinen ympäristö 3. Yhteisöjen toiminnan kehittäminen 4. Yksilöön vaikuttaminen: terveyskasvatus ja –valistus 5. Yksilöön ja yhteisöihinkin vaikuttaminen yhteiskunnan keinoin: terveyspalveluiden uudelleen suuntaaminen


Lataa ppt "Käytännön juttuja yo-kokeeseen 8.30 paikalle ruokalaan + kunnon lyijykynät tai lyijytäytekynät, kumit Eväät niin, ettei rasioissa ja pulloissa lue mitään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google