Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Väkivaltatyö Etelä-Pohjanmaalla 1) Väestötaso 2) Ammattilaiset 3) Päättäjät Kehittämissuunnittelija Veli-Matti Saarinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Väkivaltatyö Etelä-Pohjanmaalla 1) Väestötaso 2) Ammattilaiset 3) Päättäjät Kehittämissuunnittelija Veli-Matti Saarinen."— Esityksen transkriptio:

1

2 Väkivaltatyö Etelä-Pohjanmaalla 1) Väestötaso 2) Ammattilaiset 3) Päättäjät Kehittämissuunnittelija Veli-Matti Saarinen

3 Ammattilaisten prosessikoulutus / kouluttautumisesta saatavan tiedon juurruttaminen  34 sosiaali- ja terveysalan sekä seurakunnan koulutettavaa (E-P, Vaasa ja Kokkola)  Kahdeksan koulutuspäivää (yhteensä 60 h)  Luento-opetus, yhteistoiminnallinen oppiminen, harjoitukset, roolileikit ja ryhmäkeskustelu. Kokemusasiantuntijoiden käyttö  Kouluttajat: TtT:t Aune Flinck ja Tuija Leppäkoski, kehittämissuunnittelija Veli-Matti Saarinen ja ulkopuoliset luennoitsijat  Koulutuksen tavoitteet –lisätä tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ilmiönä –kehittää tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia väkivallan ennaltaehkäisy varhainen reagoiminen väkivaltaa kokeneiden, väkivaltaa käyttäneiden ja heidän läheistensä ammatillinen kohtaaminen ja auttaminen

4 Sisältö  Väkivaltatyön eettiset, ammatilliset ja lainsäädännölliset perusteet  Dialogisuus työmenetelmänä asiakas- ja verkostotyössä  Perhe- ja lähisuhdeväkivalta eri ilmenemismuotoineen, väkivallan selitysmallit, ilmiön tunnistaminen, väkivallan puheeksi ottaminen, väkivaltaa kokeneen, sitä käyttäneen ja heidän läheistensä auttaminen, väkivallan vaikutukset yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla  Lasten kaltoinkohtelu eri muotoineen, tunnistaminen, puuttuminen sekä lapsen ja perheen auttaminen  Vammaisiin, kehitysvammaisiin ja vanhuksiin kohdistuva väkivalta  Samaa sukupuolta olevien suhteissa ilmenevä väkivalta, tunnistaminen, puuttuminen ja auttaminen  Väkivaltatyön toimintamallit ja niiden merkitys moniammatillisessa yhteistyössä  Väkivalta ja vastatunteet  Väkivaltatyössä jaksaminen

5 Sisältö  Koulutuksen aikana osallistujat laativat omaan organisaatioonsa/työyksikköönsä soveltuvan ja paikalliseen auttamisverkostoon integroituvan perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen toimintamallin.  Lisäksi osallistujat ovat sitoutuneet välittämään koulutuksessa saamaansa tietoa oman työyhteisönsä käyttöön.

6 Palaute  Väkivallan monimuotoisuus yllätti  Väkivallan tunnistamisen esteet tulivat näkyviksi  Oman toimintayksikön toimintamallien laatiminen ei ollut helppoa –ensimmäisen kerran koko työyhteisössä jouduttiin analysoimaan, miten työssä suhtaudutaan väkivaltaan  Tieto ja rohkeus lisääntyivät > rohkeus reagoida  Väkivallan kokijan ja tekijän auttaminen on meidän vastuullamme  Tukea on tarjottava riittävän pitkään ja riittävän intensiivisesti  Jos eivät omat taidot tai aika riitä on ohjattava kädestä pitäen muun avun piiriin  Yliarvosana koulutuksesta asteikolla 1-5, oli 4½

7 JOHTOPÄÄTÖKSET  Työyksiköiden tai yksittäisen työntekijän osaamisen kehittäminen tai uusien toimintamallien käyttöönotto vaatii syvällistä pohtimista.  Työyhteisön arvot ja asenteet tulee ottaa koko työyhteisön sisäiseen keskusteluun  Tulee miettiä, miten omassa työyhteisössä asioihin reagoidaan ja mitä tulisi jatkossa tehdä, jotta asiakkaiden tarpeet tulisivat huomatuiksi  Koulutusprosessi on ollut erittäin antoisa ja vahvistanut käsitystä siitä, että toimintakulttuurin kehittymiseksi tarvitaan tietoa, taitoa ja pitkäjänteisyyttä

8 JOHTOPÄÄTÖKSET  Toiminnan vieminen käytännön tasolle on vaatinut ja vaatii jatkossakin perusteellista perehtymistä aiheeseen, omien vastatunteiden käsittelyä, oman työorganisaation tutkimista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintaohjeiden laatimista sekä väkivallan puheeksioton harjoittelua käytännössä.  Tarvitaan kunnallisten moniammatillisesti koottujen väkivalta- tai turvallisuustyöryhmien säännöllisiä kokoontumisia ja prosessiluonteista työskentelyä – väkivallan ehkäisyn toimintaohjelmien aikaansaamiseksi – väkivaltatyön saumattoman hoitoketjun varmistamiseksi.


Lataa ppt "Väkivaltatyö Etelä-Pohjanmaalla 1) Väestötaso 2) Ammattilaiset 3) Päättäjät Kehittämissuunnittelija Veli-Matti Saarinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google