Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

{ PARADIGMA Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työryhmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "{ PARADIGMA Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työryhmä."— Esityksen transkriptio:

1 { PARADIGMA Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työryhmä

2 ❧ Syksyllä 2014 Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan perustettiin uudenlainen työryhmä, jonka tavoitteena on työllistää tiedekunnan opiskelijoita, tehostaa tiedekunnan toimintaa ja kehittää yliopiston sisäistä aktiivisuutta. ❧ Uuden tutkintorakenteen myötä oikeustieteellinen tutkinto muuttuu aiemmasta ja tämä tuo mukanaan rakenteellisia muutoksia niin kurssien kuin käytännön opetuksenkin suhteen. Muutoksiin reagoimiseksi katsotaan, että tiedekunta tarvitsee kehittyäkseen myös uudenlaista osanottoa opiskelijoilta. ❧ Paradigma muodostaa tiedekuntaan uudenlaisen toiminnallisen kokonaisuuden ainejärjestö Artikla ry:n sekä ELSA Rovaniemen rinnalle. Työryhmä toimii yhteistyössä näiden organisaatioiden rinnalla ja edistää positiivista opiskeluympäristöä. Tausta

3 ❧ Pilottilukuvuoden 2014-2015 aikana saavutettiin vakaa pohja jatkuvuuden varmistamiseksi. Uusia projekteja suunnitellaan jatkuvasti. ❧ Paradigma organisoi oman toimintansa. ❧ Tukee tiedekunnan varsinaista henkilökuntaa suorittamalla opetukseen ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä (TKI-tukipalvelut). Toiminta

4 Paradigman tehtävät voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: 1) Tutkimuksellisten tehtävien avustaminen 2) Opetusta tukevat tehtävät 3) Projektiluonteisten tehtävien ja tapahtumien organisointi ja toteuttaminen Tehtävät

5 Esimerkkejä tehdyistä työtehtävistä: ❧ Englannin oikeuden sopimusoikeustehtävä ❧ Varallisuusoikeuden poolin ryhmätyöviikon ohjaaminen ❧ EU:n AIRBEAM-projekti ❧ Ympäristöoikeudellinen hanke ❧ Suomenkielisen artikkelin käännöstehtävä ❧ Kaamosluentotapauksen laatiminen ❧ Lähdeviitteiden tarkistaminen ❧ Työoikeudellisen selvityksen tekeminen ❧ Big Data -muistion tuottaminen ❧ Verkkokurssien tuutorointi ❧ Kurssien järjestäminen; suunnittelu ja toteutus ❧ Oikeudellisen aineiston haku- ja prosessointi Tehtävät

6 Organisaatio Commander / Assistant team : CAT TEAM 1 TEAM 2TEAM 3TEAM 4TEAM 5 O1 O2O3O4 O5 O6 O7O8 O9O10 Senior / Junior Commander Assistant TIEDEKUNTA

7 Osaston toiminta Commander / Assistant team : CAT CAT : Commander / Assistant Team Hallinnollinen & operatiivinen yksikkö Tehtävät: -Toimii osaston hallinnollisena yksikkönä -Toimii tiedekunnan yhteystahona ja raportoi säännöllisesti ryhmän toiminnasta -Ottaa vastaan ja koordinoi työtehtävät -Hoitaa osaston käytännön asiat (sijaisuus ym. järjestelyt) -Ohjaa osaston toimintaa sekä toimii tukena ja apuna suorittaville yksikölle -Tekee mahdollisuuksien puitteissa myös itse tiedekunnalta saatavia tehtäviä

8 Osaston toiminta TEAM X O1O2 Seniori / Juniori TEAM X : Operatiivinen / suorittava yksikkö -Koostuu kahdesta opiskelijasta -Hoitaa yksikölle annettuja tehtäviä sekä CAT:in määrittämiä osaston sisäisiä tehtäviä -Yksikkö jakaa tehtävät ja sopii keskenään tehtävien suorittamisesta -Kykenee itsenäiseen toimintaan. Vanhempi opiskelija toimii yksikön vastuuhenkilönä ja raportoi säännöllisesti CAT-yksikölle.

9 Rekrytointi syksy 2015 -Jäsenillä edellytetään olevan 90 suoritettua opintopistettä -HAKUAIKA 15.9.2015 – 30.9.2015 Valintaperusteina käytetään mm. seuraavia kriteerejä Kirjallinen vaihe 1.Kirjallinen hakemus 2.Aiempi työkokemus Haastatteluvaihe: 3.Hakijan esille tuoma yleistietämyksen taso 4.Hakijan esille tuoma erityistietämyksen taso 5.Hakijan motivaatio ja mahdollisuudet osallistua toimintaan -Palkkaus, koeaika ja työaika sovitaan erikseen rekrytoinnin yhteydessä -Työtä tehdään alustavasti noin 10 h/vko Käytännössä kuitenkin sen mukaan, miten tehtäviä tulee ja minkälaisia aikamääreitä ne asettavat.

10 Rekrytointi syksy 2015 1.Lähetetään kirjallinen hakemus ja ansioluettelo 30.9.2015 mennessä Mikko Lindroosille (mikko.lindroos@ulapland.fi) 2.Hakemusten perusteella valitaan jatkoon päässeet haastatteluun 3.Dekaani haastattelee haun toiseen vaiheeseen päässeet opiskelijat 4.Dekaani valitsee jäsenet ja ilmoittaa valituille opiskelijoille hyväksynnästä 1.HAKEMUSTEN LÄHETTÄMINEN 15.9.-30.9.2015 2.HAKEMUSTEN ARVIOINTI JA JATKOON VALINNAT 3.DEKAANIN HAASTATTELUT 4.LOPULLISET VALINNAT / HYVÄKSYNTIEN ILMOITTAMINEN KIRJALLINEN VAIHE HAASTATTELUT

11 Yhteystiedot Mikko Lindroos Amanuenssi (ma) Varallisuusoikeuden instituutti, OTK Lapin yliopisto 040-4844 030 mikko.lindroos@ulapland.fi www.paradigma.fi


Lataa ppt "{ PARADIGMA Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työryhmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google