Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Strategian kansalaisosion toimeenpano Johtoryhmä 15.9.2015 Teemupekka Virtanen, STM Karri Vainio, Kuntaliitto/AKUSTI.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Strategian kansalaisosion toimeenpano Johtoryhmä 15.9.2015 Teemupekka Virtanen, STM Karri Vainio, Kuntaliitto/AKUSTI."— Esityksen transkriptio:

1 Strategian kansalaisosion toimeenpano Johtoryhmä 15.9.2015 Teemupekka Virtanen, STM Karri Vainio, Kuntaliitto/AKUSTI

2 Etunimi Sukunimi2 24.9.2016  korien priorisointi suhteessa hallitusohjelmaan ja kärkihankkeisiin  korien valmiusaste  mitkä korien hankkeet käynnistyneet ja kuinka yhteistyö rakennettu  avoimet asiat/kysymykset ja mahdolliset riskit, joihin kaivataan johtoryhmän tukea tai päätöksiä

3 Etunimi Sukunimi3 24.9.2016 Hallitusohjelman kärkihankkeet ja toimenpiteet + niiden vaikutus strategiatoimeenpanoon

4 Etunimi Sukunimi4 24.9.2016 Strategiakorin toimeenpanoon liittyvät Kärkihankkeet ja toimenpiteet 1/2  DIGITALISAATIO, KOKEILUT, NORMIEN PURKAMINEN –DIGITALISOIDAAN JULKISET PALVELUT  Toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut ka ̈ ytta ̈ ja ̈ la ̈ hto ̈ isiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi  Vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja pa ̈ a ̈ tta ̈ a ̈ itsea ̈ a ̈ n koskevien tietojen ka ̈ yto ̈ sta ̈ –Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympa ̈ risto ̈  Edesautetaan innovaatio- ja palvelualustojen syntya ̈ sektoreilla, joilla julkishallinnolla on rooli markkinoiden toimivuuden kannalta (esim. Terveydenhuolto)  Jatketaan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoituksen kohdentamista edista ̈ ma ̈ a ̈ n digitaalisten palveluiden kasvua  TERVEYS JA HYVINVOINTI –PALVELUT ASIAKASLÄHTÖISIKSI  Tehostetaan sähköisten palvelujen hyödyntämistä omahoidossa ja neuvonnassa  Hyödynnetään paremmin terveysteknologian mahdollisuuksia  Palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilu

5 Etunimi Sukunimi5 24.9.2016  RAKENNEPOLIITTISET UUDISTUKSET –SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUS  Valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistaminen –Kuntien kustannusten karsiminen  kuntakokeilulain mukaisen hyvinvoinnin integroidun toimintamallin sisa ̈ lta ̈ mien yksilo ̈ llisten palvelusuunnitelmien yhdista ̈ minen koskemaan kaikkia kuntia ja kaikkia yksilo ̈ llisia ̈ hoito- ja palvelusuunnitelmia  MUITA –Lopetetaan INKA-ohjelma Strategiakorin toimeenpanoon liittyvät Kärkihankkeet ja toimenpiteet 2/2

6 Etunimi Sukunimi6 24.9.2016  Palvelut ka ̈ ytta ̈ ja ̈ la ̈ hto ̈ isiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi  Kansalaisille oikeus päättää tietojen käytöstä  Edesautetaan innovaatio- ja palvelualustojen syntya ̈  Jatketaan rahoituksen kohdentamista edista ̈ ma ̈ a ̈ n digitaalisten palveluiden kasvua  Tehostetaan sähköisten palvelujen hyödyntämistä omahoidossa ja neuvonnassa  Hyödynnetään paremmin terveysteknologian mahdollisuuksia  Palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilu  Valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistuminen  yksilo ̈ llisten palvelusuunnitelmien yhdista ̈ minen  INKA-Ohjelman lakkauttaminen 6 1.Henkilökohtaisten hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta 2.Omahoidon ja sähköisen asioinnin palvelut 3.sovellusten, mobiiliratkaisuiden ja mittausteknologioiden kehittämisen tuki 4.Paljon palveluita käyttäville yhteinen ja moniammatillinen Asiakaskohtainen kokonaissuunnitelma 5.Tietopohjan ja sähköisten palvelujen kehittäminen asiakkaan valinnanvapauden tueksi

7 Etunimi Sukunimi7 24.9.2016 Keskeisimmät vaikutukset 1.Henkilökohtaisten hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta –Hallinta-alustan Rooli ja merkitys sote-palveluiden digitalisointia ja omahoidon lisäämistä koskevien tavoitteiden toteuttamisessa korostuu 2.Omahoidon ja sähköisen asioinnin palvelut –Suora ho kirjaus sähköisen omahoidon lisäämiseksi luo paineita strategian kärkitoimenpiteiden (/hankkeiden) vauhdittamiselle 3.sovellusten, mobiiliratkaisuiden ja mittausteknologioiden kehittämisen tuki –Innovaatioalustojen rooli kehittämistyön tukena pysyy keskeisenä –Tekesiä koskevien muutosten (mm. määrärahaleikkaukset) vaikutukset? 4.Paljon palveluita käyttäville yhteinen ja moniammatillinen Asiakaskohtainen kokonaissuunnitelma –Suora ho kirjaus toteutuksesta edellyttänee toimeenpanoaikataulun nopeuttamista 5.Tietopohjan ja sähköisten palvelujen kehittäminen asiakkaan valinnanvapauden tueksi –Edellytysten luomista tulee jatkaa, ratkaisuja laajasti käyttöön viimeistään Sote-uudistuksen ”kolmosportaalla”

8 Etunimi Sukunimi8 24.9.2016 Korin tilanne ja käynnissä olevat hankkeet Yleiskuva  Korin toimeenpanosuunnitelma viimeisteltävänä  Korin toimeenpanoryhmän jäsenistön päivitys valmisteilla (toimeenpanevien hankkeiden vastuuhenkilöt mukaan) Käynnissäolevat hankkeet  Omakanta-PHR: Kelan esiselvitys valmistunut, toteutushanke käynnistymässä  ODA-hanke: toteutusvaiheen käynnistyminen odottaa päätöstä ulkoisesta rahoituksesta – hanke tehnyt esityksen hallitusohjelman digitalisaatio-kärkihankkeeksi  SADe-ohjelma: –Palveluvaa’an (sis.palveluhakemisto) ja omahoitopolkujen SADe –palvelut avattu –Vastuunsiirto SADe ohjelman päättymiseen liittyen valmisteilla Ehdotettu käynnistettäväksi alkusyksystä  Innovaatioalustan/portaalin esiselvitys  Omahoitosovellusten arviointijärjestelmä ja sertifiointiselvitys


Lataa ppt "Strategian kansalaisosion toimeenpano Johtoryhmä 15.9.2015 Teemupekka Virtanen, STM Karri Vainio, Kuntaliitto/AKUSTI."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google