Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rotarypiirin 1420 piiriapurahojen (Designated District Grants, DDG) hakeminen ja raportointi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rotarypiirin 1420 piiriapurahojen (Designated District Grants, DDG) hakeminen ja raportointi."— Esityksen transkriptio:

1 Rotarypiirin 1420 piiriapurahojen (Designated District Grants, DDG) hakeminen ja raportointi

2 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin hankkeisiin, joiden tarkoitus on: –parantaa terveydenhuoltoa –tukea koulutusta –tukea vähäosaisia tai nuorisotyötä tai ympäristönsuojelua edistäviin hankkeisiin.

3 Piiriapurahojen hakuprosessi Apurahojen hakuaika –Piirin rotarisäätiökomitea julistaa apurahat haettavaksi vuosittain tammikuussa. –Klubien on jätettävä apurahahakemukset 15.03. mennessä. –Hakemus voidaan jättää joko sähköpostitse tai postitse (lähetyksessä oltava 15.3. tai aikaisemman päivän postileima).

4 Piiriapurahahakemuksen sisältö Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää: Mitä tehdään ? Miksi tehdään ? Milloin tehdään ? Missä tehdään ? Miten tehdään ? Henkilöresurssit. Millä tehdään eli budjetti.  Tulot: klubin oma osuus, haettavan piiriapurahan osuus ja muu mahdollinen rahoitus.  Menot: yksityiskohtaisesti eriteltyinä

5 Hakijalle asetetut vaatimukset Hankkeen toteuttajan on kvalifioiduttava Memorandum of Understandingin (MoU) mukaisesti.  Hakemukseen on liitettävä klubin yhteistyösopimus (MoU) allekirjoitettuna.  Hakemuksessa tulee olla maininta onko klubi rekisteröitynyt. Vain rekisteröity yhdistys voi hakea yli 2000 euron apurahaa.  Apurahan saamisen edellytyksenä on, että klubi on tehnyt rahalahjoituksen Rotarysäätiön (TRF) vuosirahastoon vähintään kerran viimeisten kolmen vuoden aikana (esim. PDF). Hakemuksessa tulee olla maininta rahalahjoituksen tekemisestä, muussa tapauksessa apurahaa ei voida myöntää.  Hakemuksessa tulee olla se klubin nimi ja pankkitili, jolle mahdollinen apuraha maksetaan.

6 Piiriapurahahakemusten käsittely Piirin rotarysäätiökomitea tekee ehdotuk- sen apurahojen saajista. Rotarypiiri päättää ja julkistaa apurahojen saajat 15.04. mennessä. Rahat myönnetään rotarypiiriltä 1420 ja rotarysäätiöltä (The Rotary Foundation, TRF) saatujen varojen puitteissa. Piiriapurahat tilitetään klubeille sen jälkeen kun TRF on hyväksynyt piirin loppuraportin ja siirtänyt DDF-varat piirille.

7 Hankkeen loppuraportti Hankkeen toteuttamisesta tehdään raportti piirin rotary- säätiökomitealle:  Hankkeen loppuraportti on jätettävä viimeistään 12 kuu- kauden kuluessa apurahan myöntämisestä tai 2 kuukauden kuluessa siitä kun apuraha on käytetty.  Hankkeen loppuraportti tehdään englanninkielisenä Rotarysäätiön ”Individual project report” -lomakkeella (Google: District simplified grant report form).  Piirin rotarysäätiökomitea toimittaa raportin Rotarysäätiölle (The Rotary Foundation, TRF) Evanstoniin hyväksyttäväksi.  Loppuraportti sisältää kuvauksen hankkeen etenemisestä, sekä tiedot hankkeesta hyötyneistä tahoista, toteutukseen osallistuneista ja rahojen käytöstä.  Kuitit on säilytettävä klubissa mahdollista toiminnantarkas- tusta varten kuuden vuoden ajan projektin toteuttamisesta.  Raportin allekirjoittaa klubin presidentti.

8 Piiriapurahahakemusten ja loppuraportin lähettäminen Apurahahakemus ja loppuraportti lähetetään piirin rotarysäätiökomitealle mieluiten sähköpostitse osoitteeseen erkki.ilus@gmail.com tai postitse: Piirin 1420 Rotarysäätiökomitea Erkki Ilus Harakkamyllyntie 17 00920 Helsinki


Lataa ppt "Rotarypiirin 1420 piiriapurahojen (Designated District Grants, DDG) hakeminen ja raportointi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google