Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvu, kehitys, oppiminen- Kasvatuspsykologian perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvu, kehitys, oppiminen- Kasvatuspsykologian perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 Kasvu, kehitys, oppiminen- Kasvatuspsykologian perusteet
Hannu Soini Kasvatuspsykologian tutkimusklinikka KASOPE, 2012

2 1. MITÄ ON KASVATUSPSYKOLOGIA
Psykologiaa vai kasvatustiedettä ? Kasvatuspsykologia psykologian osa-alueena Kasvatuspsykologian historia kytkeytyy vahvasti psykologiatieteen kehitykseen Kasvatuspsykologia sillanrakentajana

3 Kasvatuspsykologian määrittely
Kasvatuspsykologia tutkii ihmisen psyykkistä kehitystä ja kasvua sekä kasvun ohjauksen psykologisia ehtoja psykologia: miten ihmisen kasvu ja kehitys tapahtuu kasvatustiede: miten ihmisen kehitykseen ja kasvuun voidaan tietoisesti vaikuttaa Ks lisää määritelmiä :

4 1.2. Kasvatuspsykologian tehtäviä
Kasvatuspsykologia uuden tiedon tuottajana Kasvatuspsykologian soveltava tehtävä Kasvatuspsykologian kriittinen tehtävä

5 Kasvatuspsykologian tehtävästä
Kasvatuspsykologia tutkii ja selittää psyykkisten rakenteiden muodostumista ja lainalaisuuksia kasvatustapahtumassa. Kasvatuspsykologia määrittää ja rajaa laajentaa kasvatuksen mahdollisuuksia tarjoamalla tietoa psyykkisen kasvun lainalaisuuksista.

6 1.3. Kasvatuspsykologian tutkimusalueet
Oppiminen kasvatuspsykologian tärkein tutkimusalue Oppimisen motivationaalinen perusta oppimisen strategiat, -tyylit oppimisvaikeudet Oppimiskokemukset

7 Kasvatuspsykologian tutkimusalueita
Kehityspsykologinen tieto kasvatustyön perustana varhainen vuorovaikutus psyyken rakenteiden muovaajana Leikin ja oppimisen kehityspsykologinen merkitys Kehitysvaiheet eri ikäkausina

8 Kasvatuspsykologian tutkimusalueita
Kasvatuksen sosiaalipsykologiset kysymykset Yhteistoiminnallisuus oppimisen ja opetuksen teoreettisena perustana Ryhmädynamiikka ja organisaatiopsykologia Pedagogisen johtamisen psykologiset kysymykset

9 Kasvatuspsykologian tutkimusalueita
Neuropsykologisen tiedon kasvatuspsykologinen merkitys Aivotutkimuksen saavutukset ja niiden heijastuminen oppimiseen ja koulutukseen Havaintopsykologian merkitys kasvatustyössä Oppimisen ja oppimisvaikeuksien neuropsykologinen perusta


Lataa ppt "Kasvu, kehitys, oppiminen- Kasvatuspsykologian perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google