Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Biotalousoikeus – oikeudellisen sääntelyn rooli biotalouden edistämisessä ja sen rajoitteena Prof. Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto 19.11.2015, Helsink.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Biotalousoikeus – oikeudellisen sääntelyn rooli biotalouden edistämisessä ja sen rajoitteena Prof. Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto 19.11.2015, Helsink."— Esityksen transkriptio:

1 Biotalousoikeus – oikeudellisen sääntelyn rooli biotalouden edistämisessä ja sen rajoitteena Prof. Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto 19.11.2015, Helsink i

2 Esim. mäntyöljy osana biotaloutta Onko selluteollisuudessa syntyvä mäntyöljy jäte/tähde vai tuote?  Romppanen, Seita: Biopolttoaineiden kestävyyden sääntelyä koskeva lainsäädäntöanalyysi  Alaranta, Joonas – Ryynänen, Elli: Biotalouteen vaikuttavat jäte-, tuote- ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat Teknis-luonnontieteellinen kysymys: mihin mäntyöljyä voi käyttää? Taloudellinen kysymys: millainen mäntyöljyn käyttö on taloudellisesti kannattavaa? Poliittinen kysymys: millaista mäntyöljyn käyttöä tulisi edistää? Poliittinen kysymys Oikeudellinen kysymys: mikä on mäntyöljyn oikeudellinen status?  RES-direktiiivin ILUC-uudistus (mäntyöljy tähde = kehittynyt biopolttoaine)  tuomioistuin ratkaisee viime kädessä

3 Miten biotaloutta voidaan edistää? Tekninen biotalousstrategia Luonnontieteellinen biotalousstrategia Taloudellinen biotalousstrategia Poliittinen biotalousstrategia Oikeudellinen biotalousstrategia

4 1. biotaloutta hidastavat oikeudelliset rajoitteet  tunnistaminen  poistaminen? 2. biotaloutta edistävät oikeudelliset boosterit (=tehonlisääjät)  tunnistaminen  luominen Oikeudellisen biotalousstrategian toimijoita: kansalaiskeskustelu, yritykset, tutkimus (=laaja oikeusyhteisö) oikeustiede, lainsäätäjä, lainsoveltajat (viranomaiset, tuomioistuimet) (= suppea oikeusyhteisö)

5 Oikeudellisen biotalousstrategian keinoja  uuden sääntelyn luominen, vanhan sääntelyn kehittäminen kansainväliset sopimukset EU-säädökset kansallinen lainsäädäntö soft law  lakien uustulkinnat  oikeudellisen ajattelun perusteiden (yleiset opit: käsitteet ja periaatteet) kehittäminen

6 Oikeudellisista hitausvoimista oikeudellisiksi boosteriksi Lainsäädännön tavoitesäännökset Perusoikeudet (eivät ole vain rajoite!) EU-oikeus  Suomen aktiivisempi rooli EU-oikeuden kehittämisessä?  EU-oikeuden salliman kansallisen liikkumavaran innovatiivisempi käyttäminen?

7 KIINTEISTÖOIKEUS - kiinteistön omistajan oikeudet ja velvollisuudet YMPÄRISTÖNSUOJELUOIKEUS - ml. jäte-, kemikaali- ym. tuotesääntely LUONNONVARAOIKEUS - metsä-, vesi- ym. lainsäädäntö Biotalousoikeus osana oikeusjärjestelmää RIKOSOIKEUS - luonnonvara- ja ympäristörikokset VERO-OIKEUS - kannustin? HALLINTO-OIKEUS - hyvä hallinto, päätösten perusteleminen, osallistuminen, julkisuus ym. KV. JA EU-OIKEUS - ilmasto-, energia, ympäristö-, tuote- kilpailu- ym. sääntely PERUSTUSLAKI KAAVOITUS- JA RAKENTAMISOIKEUS LUONNONSUOJELUOIKEUS


Lataa ppt "Biotalousoikeus – oikeudellisen sääntelyn rooli biotalouden edistämisessä ja sen rajoitteena Prof. Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto 19.11.2015, Helsink."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google