Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Vammaislakien yhdistäminen Keijo Kaskiaho Kouvolan Vammaisneuvosto 14.11.2015 Keijo Kaskiaho.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Vammaislakien yhdistäminen Keijo Kaskiaho Kouvolan Vammaisneuvosto 14.11.2015 Keijo Kaskiaho."— Esityksen transkriptio:

1 1 Vammaislakien yhdistäminen Keijo Kaskiaho Kouvolan Vammaisneuvosto 14.11.2015 Keijo Kaskiaho

2 2 Mitä hyvää mietinnössä Selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan erityislainsäädännön uudistamistarpeita huomioon ottaen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Lain tavoite Toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa; Ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden saavuttamista; Edistää vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista; sekä Turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. Vammaisten lasten ja nuorten osallistuminen ja vammaisten lasten aseman vahvistaminen Palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelma ja päätöksenteko – mitä sosiaalihuoltolain lisäksi on otettava huomioon Ikääntymiseen liittyvistä toimintarajoitteista johtuviin avun tarpeisiin palvelut järjestetään yleisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteella (ikälaki, shlaki) 14.11.2015 Keijo Kaskiaho

3 3 Vaikeavammaiset Miten turvataan heikoimmassa asemassa olevien vaikeimmin vammaisten oikeudet vaikean vamman aiheuttaman yksilöllisen tarpeen mukaan, kun vaikeavammaisuutta eikä sen aiheuttamia erityisiä ja välttämättömiä tarpeita ole turvattu ja mainittu erityisenä subjektiivisena oikeutena? Lain soveltamisala laajenee ja vaikeimmin vammaiset jäävät vähemmistöön -> Taloudellisten säästöpaineiden alla enemmän apua välttämättä tarvitsevat eivät tällöin saa riittäviä palveluita ja palvelut/oikeudet muodostuvat keskiarvoksi, jolloin vähemmän apua ja tukea tarvitsevat saavat riittävästi ja enemmän apua ja tukea tarvitsevat eivät saa tarvitsemaansa apua 14.11.201 5 Keijo Kaskiaho

4 4 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus Suomen perustuslain 6 § edellyttää tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttamista Tarkoittaa että erilaisissa tilanteissa olevia tulee kohdella erilailla -> Jotta voidaan turvata tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja estää tosiasiallisiin henkilöön liittyviin eroihin perustuva syrjintä -> Tämä asettaa julkiselle vallalle velvollisuuden ryhtyä positiivisiin erityistoimiin -> Perusoikeudellisesti tällaisena on esim. heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien turvaamisen vahvemmin kuin toisten Vammaiset eivät ole heterogeeninen ryhmä -> Edellyttää yksilöllisten tarpeiden huomioimista -> Kaikkein vaikeimmin vammaisten ja heikommassa asemassa tässä ryhmässä olevien oikeudet on turvattava subjektiivisena oikeutena, jotta oikeus toteutuu myös tosiasiallisesti Nyt esitetyssä työryhmämietinnössä tätä ei ole huomioitu 14.11.201 5 Keijo Kaskiaho

5 5 Tällä hallituskaudella ei tulisi antaa uutta vammaislakia 2009 VPL säädettiin ensisijaiseksi suhteessa KVL, lain soveltamisen estettä ei ole sille, että hyvin perusoikeusmyönteinen ja hyvin sovellettavissa olevaa vammaispalvelulakia ei voisi menestyksellisesti soveltaa vammaispalveluihin Hallituksen strategisen ohjelman 29.5.2015 liite 3 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä; Hallitus uudelleen arvioi kuntien tehtävät ja velvoitteet niin, että julkisen talouden menot eivät lisäänny: Vammaislainsäädännön uudistaminen (tulossa voimaan 2017) Näkökulma; Sote -rakenteet kuntoon ennen vammaislainsäädännön uudistamista, jottei tule vammaisten oikeuksia vähentävä ja peruselämän edellytyksiä turvaavien palveluiden merkittävää heikennystä oleva vammaisten oikeuksien normipurkulaki 14.11.201 5 Keijo Kaskiaho

6 6 Lopuksi kertaus Vaikeavammaisuus on säilytettävä tulevassa laissa Subjektiiviset oikeudet sisällytettävä lakiin Jatketaan nykyisellä lailla ainakin sote- uudistukseen asti Keijo Kaskiaho 0405536204 KIITOS 14.11.201 5 Keijo Kaskiaho


Lataa ppt "1 Vammaislakien yhdistäminen Keijo Kaskiaho Kouvolan Vammaisneuvosto 14.11.2015 Keijo Kaskiaho."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google