Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

25.10.2007PTL 33 seminaari1 Mitä kunnat tekevät liikennemelun torjumiseksi? Kuuluvatko hiljaiset päällysteet keinovalikoimaan? Osmo Torvinen HKR, katu-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "25.10.2007PTL 33 seminaari1 Mitä kunnat tekevät liikennemelun torjumiseksi? Kuuluvatko hiljaiset päällysteet keinovalikoimaan? Osmo Torvinen HKR, katu-"— Esityksen transkriptio:

1 25.10.2007PTL 33 seminaari1 Mitä kunnat tekevät liikennemelun torjumiseksi? Kuuluvatko hiljaiset päällysteet keinovalikoimaan? Osmo Torvinen HKR, katu- ja puisto-osasto

2 25.10.2007PTL 33 seminaari2 Melulähteet: tie- ja katuliikenne Maantiet – –Turunväylä, Hämeenlinnanväylä, Lahdenväylä, Porvoon- väylä – –Länsiväylä, Vihdintie, Tuusulanväylä, Itäväylä – –Kehä I, Kehä III, (Hakamäentie) Pääkatuverkko – –Huopalahdentie, Paciuksenkatu, Mechelininkatu, Mannerheimintie – –Mäkelänkatu, Sturenkatu, Hämeentie – –Kustaa Vaasan tie, Hermannin rantatie – –Itäväylä, Sörnäisten rantatie Alueelliset ja paikalliset kokoojakadut

3 25.10.2007PTL 33 seminaari3 Tie- ja katuverkko

4 25.10.2007PTL 33 seminaari4Tuusulanväylä

5 25.10.2007PTL 33 seminaari5Mannerheimintie

6 25.10.2007PTL 33 seminaari6 Melulähteet: raideliikenne Rautatiet – –päärata, rantarata, Martinlaaksonrata Metro / maanpäälliset osuudet – –Sörnäinen-Itäkeskus sekä haarat Mellunmäkeen ja Vuosaareen Raitiotiet – – 7 raitiolinjaa, pituus yhteensä n. 70 km – –kaksi linjaa rakenteilla

7 25.10.2007PTL 33 seminaari7Mechelininkatu

8 25.10.2007PTL 33 seminaari8 Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 Altistuminen melulle Asukasmäärät vyöhykkeillä L den > 55 dB – –Tie- ja katuliikenne237 50077,0 % – –Raideliikenne 69 80022,5 % – –Helsinki - Malmi 500 0,5 % ------------------------------------------------------------------------- yhteensä 307 800 (L den = vuorokaudenaikojen muk. painotettu keskiäänitaso) sisältää myös Tiehallinnon, RHKn ja Finavian meluselvitysten tulokset tehty selvitys on EU:n ympäristömeludirektiivin ja ympäristön-suojelulain vaatima ja niiden mukaisesti laadittu tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin laskentoihin eikä valtioneuvoston asettamiin melutasojen ohjearvoihin Lähde: Lähde: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2007

9 25.10.2007PTL 33 seminaari9 Liikennmelu yhteensä v. 2007

10 25.10.2007PTL 33 seminaari10 Tie- ja katuliikenteen melu v. 2007

11 25.10.2007PTL 33 seminaari11 Liikennemelun torjunta Helsingissä Katuliikenteen meluhaittojen torjunta –kadut ja liikenneväylätHKR uudisrakentaminenuudisrakentaminen peruskorjauksetperuskorjaukset –erilliset meluntorjunta-HKR hankkeet Muu liikennemelun torjunta – –maantietTiepiiri & HKR – –rautatietRHK & HKR – –metroradatHKL – –raitiotieverkostoHKL

12 25.10.2007PTL 33 seminaari12 Meluntorjuntaa käynnistävät impulssit 1. 1.Asemakaavoituksen vaatima meluntorjunta esim. Lahdenväylä / Alppikylä, Itäväylä / Fallpakka 2. 2.Pääkaupunkiseudun pääväylien meluntorjunta-ohjelma 2005 - 2025 esim. Turunväylä / Munkkivuori, Hämeenlinnanväylä / Kaarela 3. 3.Helsingin pääkatuverkon meluntorjuntaohjelma 2000 - 2020 esim. Itäväylä / Herttoniemi, Kuusisaarentie, Pihlajamäentie 4. 4.Erillisohjelmat ja -projektit esim. HILJA-projekti, Lähiörahasto 5. 5.Asukkaiden aloitteellisuus

13 25.10.2007PTL 33 seminaari13 Meluntorjunnan keinot 1(3) 1. 1.Maankäytön suunnittelu maankäytön vyöhykkeet – asuminen, työpaikat / liikenne liikenneväylien suojavyöhykkeet ja –istutukset liikenneväylien tasaus ja tunnelointi 2. 2.Liikennejärjestelyt raskaan liikenteen rajoitukset läpiajoliikenteen rajoitukset 3. 3.Liikenteenohjaus nopeusrajoitukset ja hidasteet -2... -4 dB valo-ohjauksen karsiminen kiertoliittymillä

14 25.10.2007PTL 33 seminaari14 Meluntorjunnan keinot 2(3) 4. 4.Meluesteet meluvallit -15 dB meluaidat ja –kaiteet -10... -15 dB 5. 5.Hiljainen päällyste nupukiveysten tms. korvaaminen asfaltilla -7... -9 dB tasaiset päällysteet -3... -6 dB ääntä absorvoivat pinnoitteet

15 25.10.2007PTL 33 seminaari15 Meluntorjunnan keinot 3(3) 6. 6.Kiinteistötekniikka uusi rakennuskanta (hiljainen ulkoseinä) ikkuna- ja tuuletusaukkoremontit piha-aidat ja porttikäytävät 7. 7.Ajoneuvotekniikka moottorimelua koskevat rajoitukset moottori- ja voimansiirtotekniikka nastarenkaiden käyttörajoitukset

16 25.10.2007PTL 33 seminaari16

17 25.10.2007PTL 33 seminaari17 Meluesteet Helsingissä Meluaidat ja –kaiteet Helsingin kaupunkin. 14 km Tiehallinton. 23 km Ratahallintokeskusn. 8 kmYht. n. 45 km Meluvallit Helsingin kaupunkin. 2 km Tiehallinton. 3 km Yht. n. 5 km

18 25.10.2007PTL 33 seminaari18 Kehä I, Lassila

19 25.10.2007PTL 33 seminaari19 Tuusulanväylä, Itä-Pakila

20 25.10.2007PTL 33 seminaari20 Siilitien metroasema

21 25.10.2007PTL 33 seminaari21 Meluntorjuntahankkeet 2007 – 2010 Helsingin rakennettu tie- ja katuverkko Lahdenväylä, Koskelantien liittymän kohdalla / itäpuoli rakennusvuosi 2007 kustannukset 1,0 milj. € (kaupungin kust.osuus 100 %) Itäväylä, Herttoniemen kohdalla rakennusvuosi 2008 – 2009 kustannukset 5,0 milj. € (ei sisällä metron meluntorjuntaa) Lahdenväylä, Alppikylän kohdalla (Suurmetsä) rakennusvuosi 2008 – 2009 kustannukset 3,0 milj. € (kaupungin kust.osuus 100 %) Tapanilankaari & Tapaninkyläntie, Tapaninkylän kohdalla rakennusvuosi 2010 kustannukset 1,0 milj. €

22 25.10.2007PTL 33 seminaari22 Meluntorjuntahankkeet 2007 – 2010 Tiehallinnon ja Helsingin yhteishankkeet Hakamäentie, Kivihaan ja Ruskeasuon kohdalla rakennusvuosi 2007-2009 (Hakamäentie –projekti) Hämeenlinnanväylä, Etelä-Haagan ja Kivihaan kohdalla rakennusvuosi 2007 – 2009 (Hakamäentie –projekti) Itäväylä, Vartiokylän kohdalla rakennusvuosi 2007 Kehä I:n ja Itäväylän pikaparannukset v. 1996 Hämeenlinnanväylä, Hakuninmaan ja Kaarelan kohdalla rakennusvuosi 2008 Hämeenlinnanväylä, Maununnevan kohdalla rakennusvuosi 2009

23 25.10.2007PTL 33 seminaari23 Hiljaiset päällysteet Tähänastinen käyttö Hiljaista asfalttia on tehty viime vuosina koeluontoisina projekteina (HILJA-projekti 2001-2004) koekohteet Helsingissä olivat Sturenkatu ja Meripellontie Päällystealan neuvottelukunta PANK ry:n toimivuusvastuu- urakka-asiakirjat hiljaiselle asfaltille päällysteen kulutuskestävyys (3 vuoden tarkkailu) meluominaisuudet (1 vuoden tarkkailu) Koekohteet Helsingissä vv. 2005 – 2007 2005: Konalantie 10 700 m2 2006: Pirjontie / Pirkkolantie 6 400 m2 2007: Tapaninvainiontie 8 500 m2 Kauppakartanonkadun SMA 11 -päällystys

24 25.10.2007PTL 33 seminaari24 Hiljaiset päällysteet Tähänastisia kokemuksia (Konalantie, Helsinki) – –kulutuskestävyys kohtuullisen hyvä – –melua tavoiteltua enemmän (talvihoidon aiheuttamat vauriot) – –hiljainen päällyste on arka mekaanisille vaurioille, jotka heikentävät meluntorjuntaominaisuuksia – –hiljainen päällyste on normaalia päällystettä 30 - 40 % kalliimpi Johtopäätöksiä – –ei mittavaa päällystämistä ilman lisäkokemusta ja riittävää varmuutta hiljaisen asfaltin toimivuudesta – –myöskään kustannussyistä hiljaisen päällysteen merkittävään lisäykseen ei ole mahdollisuuksia – –kehittämistä ja koeluonteista käyttöä jatkettava ja jatketaan

25 25.10.2007PTL 33 seminaari25 Hiljaiset päällysteet Tulevaisuus 1(2) periaatteessa hiljaiselle päällysteelle on tarvetta ja kysyntää kaupunkien vilkasliikenteisten pääkatujen päällysteenä – –ajonopeudet 50 km/t tai enemmän – –meluesteiden käyttö ei ole mahdollista (ahtaus, liittymätiheys, kaupunkikuva) asukkaiden suhtautuminen on positiivista, mutta hiljainen päällyste ei todennäköisesti voi korvata meluestettä tilaajien suhde on toistaiseksi varauksellinen (kulutuskestävyys, melunvaimennuksen pysyvyys) – –tuotekehitys kelpoisuuden parantamiseksi edelleen tarpeen – –hiljainen päällyste elinkaaripalveluna (päällyste ja sen regenerointi tarvittaessa 10 vuoden ajan) lisäisi tuotteen kelpoisuutta ja houkuttavuutta hintakilpailukyvyn uskottavuuden parantaminen välttämätöntä

26 25.10.2007PTL 33 seminaari26 Hiljaiset päällysteet Tulevaisuus 2(2) hiljaiset päällysteet meluntorjuntamenetelmänä? – –meluntorjuntaominaisuuksien todentaminen – –tarvittavien viranomaishyväksyntöjen hankkiminen – –olemassa olevan katuverkon meluntorjuntakadunpitäjän valinta – –uuden asemakaava-alueen meluntorjuntaviranomaispäätös → →hiljaisen päällysteen asemaa vahvistettava meluntorjunnassa 1. 1.mallinnus melulaskentoja varten 2. 2.viranomaiskelpoisuus meluntorjuntamenetelmänä 3. 3.meluntorjunnan elinkaaripalvelutuote päällysteurakan sijaan (= hiljainen päällyste + regenerointi tarvittaessa esim. 10 – 15 vuoden aikana)

27 25.10.2007PTL 33 seminaari27

28 25.10.2007PTL 33 seminaari28Mannerheimintie


Lataa ppt "25.10.2007PTL 33 seminaari1 Mitä kunnat tekevät liikennemelun torjumiseksi? Kuuluvatko hiljaiset päällysteet keinovalikoimaan? Osmo Torvinen HKR, katu-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google