Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

© Novetos Teologinen tiedekunta, SOV450 Yrityksen ja johtamisen arvot ja etiikka II 28.9.2007 Tapio Aaltonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "© Novetos Teologinen tiedekunta, SOV450 Yrityksen ja johtamisen arvot ja etiikka II 28.9.2007 Tapio Aaltonen."— Esityksen transkriptio:

1 © Novetos Teologinen tiedekunta, SOV450 Yrityksen ja johtamisen arvot ja etiikka II 28.9.2007 Tapio Aaltonen

2 HY, TTK Lopputehtävä- yksin tai ryhmässä Kirjareferaatti (1 s.) – teemana johtaminen ja organisaatiot – näkökulmana vastuullisuus ja etiikka. Kirjan pääkohtien lyhyt esittely – oma pohdinta etiikan kannalta. Tai Vierailu jossain yrityksessä (tj tai muu avainhenkilö): miten vastuullisuus ja etiikka ovat mukana teidän toiminnassanne? Tai Tämän luentosarjan pohjalta omaa pohdintaa sisältävä essee.

3 Tapio Aaltonen HY, TTK Suomalaista yritysetiikkakirjallisuutta Aaltonen, Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka (WSOY 1999) Aaltonen, Luoma, Rautiainen: Vastuullinen johtaminen - - inhimillistä tuloksentekoa (WSOY 2004) Aula, Heinonen: Maine – menestystekijä (WSOY 2002) Heiskanen, Salo: Eettinen johtaminen – tie kestävään menestykseen (Talentum 2007) Juuti (toim.) Ethosta etsimässä – puheenvuoroja johtamisen ja yrittämisen etiikasta (PS-kustannus 2002) Könnölä, Rinne: Elinehtona eettisyys – vastuullinen liiketoiminta kilpailuetuna (Kauppakaari 2001) Lehtipuu, Monni: Synergia – vastuullisen yritystoiminnan menestysmalli (Talentum 2007) Rohweder: Yritysvastuu – kestävää kehitystä organisaatiotasolla (WSOY 2004)

4 Tapio Aaltonen HY, TTK Taustatekijöitä ja -käsitteitä Corporate Social Responsibility – CSR Raportointi - GRI - Global Reporting Initiative - AA 1000, SA 8000, laatujärjestelmät - SRI - Socially Responsible Investing - Kesko, Fortum Kansalaisliikkeet, NGO´s (Non-governemental Organisations)Global Compact, EU:n Vihreä kirja (Green Paper)Intellectual Capital ja vastaavatFinnish Business & Society, FiBS, www.fibsry.fi

5 Tapio Aaltonen HY, TTK Kenelle yritys on vastuussa Asiakkaat Omistajat HenkilöstöKumppanit Yhteiskunta

6 Tapio Aaltonen HY, TTK Vastuullinen organisaatio Läpinäkyvä Pitkä- jänteinen Kokonais- valtainen

7 Tapio Aaltonen HY, TTK Yrityksen yhteiskuntavastuu Lähde: Aaltonen, Luoma, Rautiainen, 2004 Ympäristö Tuotteet ja palvelut Talous Prosessit ja rakenteet Henkilöstö Lähiyhteisö

8 Tapio Aaltonen HY, TTK Vastuu taloudesta Talous Työllistäminen Kansantalous Pääoma- markkinat Palkitseminen Omistajan etu pitkällä aikavälillä Kirjanpito Kannattavuus Verot Hallitustyöskentely

9 Tapio Aaltonen HY, TTK Vastuu tuotteista ja palveluista Tuotteet ja palvelut Tuote- turvallisuus Lupaukset Kuluttajasuoja Hinnoittelu Laatu Asiakkaiden tarpeet Jälkimarkkinointi

10 Tapio Aaltonen HY, TTK Vastuu ympäristöstä Ympäristö Kierrätys Maisema- ja kulttuuriarvot Päästöt Loppusijoitus Uusiutumattomat luonnonvarat Pakkaukset Energia Koko elinkaari

11 Tapio Aaltonen HY, TTK Vastuu lähiyhteisöstä Naapurusto Projekti- kumppanit Muut yritykset Kohdemaat Sidosryhmä- dialogi Lähiyhteisö Valtio Kunta Alihankkijat

12 Tapio Aaltonen HY, TTK Vastuu henkilöstöstä Monimuotoisuus Henkilöstö Tasa-arvo Rekrytointi Koulutus ja urakehitys Ilmapiiri Irtisanominen ja uudelleensijoittaminen Hyvinvointi Kannustimet ja palaute Eläkkeelle siirtyminen Johtaminen Työskentely- olosuhteet

13 Tapio Aaltonen HY, TTK Vastuullinen johtamisjärjestelmä – vastuulliset prosessit Ihmisoikeudet Johtamisjärjestelmä ja prosessit Kirjatut arvot Governance Viestintä Laillisuus Oikeudenmukaisuus Läpinäkyvyys Strategia Sisäinen tarkastus Ohjeistukset Sopimukset

14 Tapio Aaltonen HY, TTK Vastuullinen kulttuuri Asenteet Kulttuuri Arvot Normit Miten tosissaan Esimerkit, tarinat Valta ja vastuu Rehellisyys Toimintatavat

15 Tapio Aaltonen HY, TTK Yrityksen yhteiskuntavastuu Lähde: Aaltonen, Luoma, Rautiainen, 2004 Ympäristö Tuotteet ja palvelut Talous Prosessit ja rakenteet Henkilöstö Lähiyhteisö Kulttuuri

16 Tapio Aaltonen HY, TTK Arvot ValintojaMikä meille on tärkeää Taipumus valita tiettyjä päämääriä ”Kyllä” ja ”ei”LoukkaamattomiaPysyviä

17 Tapio Aaltonen HY, TTK Arvojen ulottuvuudet Arkiarvot, toiminnalliset arvot Eettiset ja esteettiset arvot Ratio- naalinen Emotio- naalinen

18 Tapio Aaltonen HY, TTK Arvoavaruus ToriTorni Leikkikenttä Temppeli

19 Tapio Aaltonen HY, TTK Tori - tehokkuuskenttä Tori Liike-elämä Tulokset, voitto, talous Strategiset valinnat Prosessit, standardit Tekniikka, automaatio Rationalisointi

20 Tapio Aaltonen HY, TTK Torni - periaatekenttä Torni Julkinen sektori Lainsäädäntö Ihmisoikeudet Oikeudenmukaisuus Eettiset ohjeet Ympäristöohjelmat Tasa-arvo-ohjelmat Yhteiskuntavastuu

21 Tapio Aaltonen HY, TTK Temppeli – idealismin kenttä Temppeli Kolmas sektori Johtajan integriteetti Koulu, yliopisto, kirkko Taide, estetiikka Hyvät tavat Viisaus Välittämisen kulttuuri

22 Tapio Aaltonen HY, TTK Leikkikenttä – yksilön alue Leikki- kenttä Yksilö ja vapaa-aika Hedonistiset arvot Spontaanius Luovuus Huumori Työn ilo Erilaisuus

23 Tapio Aaltonen HY, TTK Arvoavaruus ToriTorni Leikkikenttä Temppeli


Lataa ppt "© Novetos Teologinen tiedekunta, SOV450 Yrityksen ja johtamisen arvot ja etiikka II 28.9.2007 Tapio Aaltonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google