Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurit Verkostoryhmän työskentelyn käynnistyminen 7.10.2014 Anne Kauhanen-Simanainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurit Verkostoryhmän työskentelyn käynnistyminen 7.10.2014 Anne Kauhanen-Simanainen."— Esityksen transkriptio:

1 Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurit Verkostoryhmän työskentelyn käynnistyminen 7.10.2014 Anne Kauhanen-Simanainen

2 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Ryhmän työskentelyn lähtökohdat ja tehtävä  JHKA-jaostossa 30.9.2014 hyväksytty toimintasuunnitelma  Valtiovarainministeriö asettaa hankkeet ja järjestää tarvittavat resurssit avoimen tiedon viitearkkitehtuurin ja tiedon hallinnan viitearkkitehtuurin laatimiseksi. Hankesuunnitelmat käsitellään julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuriryhmässä ja hyväksytetään JHKA-jaostossa.  Tausta-aineistoa:  JHKA julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri 1.0  Viitearkkitehtuurien harmonisointi ja ohjeistus syksyn 2014 aikana  Aikataulu: julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurin sanasto (kattaa tiedon hallinnan ja avoimen tiedon viitearkkitehtuurit) 30.3.2015 mennessä. Aikataulu riippuu määriteltävän sanaston laajuudesta. Viitearkkitehtuurien hankesuunnitelmat ja niiden käynnistäminen vuoden 2014 aikana. 2

3 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Viitearkkitehtuurien harmonisointi ja ohjeistus  Ohjeistusta pidettiin hyvänä, kommentoidaan mielellään  Edetään ohjeen mukaan kun se valmistuu: ennen hanketta vaikuttavuuden arviointi, mahdolliset muut instrumentit, toimeenpanosuunnitelma  Aluksi voidaan laatia havainnollinen yhteenveto eri tahojen kanssa käytäviä keskusteluja varten. 3

4 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Tiedon hallinnan sanastoprojekti  Arvio laajuudesta: aluksi noin 100 keskeistä termiä  Terminologiset työmenetelmät ja standardit  Tiivis yhteistyö kohdealan ja sanastotyön asiantuntijoiden kesken  Hankkeistetaan ja hankinta kilpailutetaan 4

5 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 5 Tiedon hallinnan sanaston tarve  Tietoarkkitehtuurityötä varten, JHS 179  Viestintään, tietojohtamiseen, kommunikointiin, moniammatilliseen yhteistyöhön, tietojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen, yhteentoimivuuden edistämiseen  Uutta sanastoa tuottavat: Digitalisaatiokehitys, tietopolitiikka, kokonaisarkkitehtuuri, tiedon hallinnan lainsäädännön kehittäminen, organisaatioiden toiminta, datavetoinen talous, kansallisen kilpailukyvyn edistäminen, sähköisen palvelut, sähköinen asiointi  Uusia tiedon käsitteitä: avoin data, master data, perustieto, ydintieto, avoin tieto, massadata, raakadata, teollinen internet…  Laajasti käytetty sanasto edistäisi tiedon lukutaitoa ja tiedon hallinnan kokonaisuuden ymmärtämistä  Kielitarve: suomi, ruotsi ja englanti

6 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Tiedon hallinnan sanaston tarve, ketkä olisivat käyttäjiä?  Johto, asiantuntijat, tietoasiantuntijat, toiminta- ja tietoarkkitehdit, järjestelmäsuunnittelijat, analyytikot, tilastointi, visualisoijat, raportointi, laatuohjeistus, laatutyö, valtion ja kuntien tiedon hallinnan hankkeet, lainvalmistelu, kouluttajat… 6

7 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Yhteistyötahoja  Tietoasiantuntijat ry., Tietohuollon neuvottelukunta (Standardoimisliitto), arkistot, kirjastot ja museot, KDK- yhteistyö, JHS-ydinsanastoryhmä  Yliopistot  Ministeriöt, eduskunta, kunnat  Ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet 7

8 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Hallintamalli ja käyttö  Sanastolle luotava jo alkuvaiheessa hallintamalli: kuka omistaa, kuka ylläpitää, miten ja missä  Tavoitteena ”elävä” sanasto  Varmistettava tunnettuus ja käyttöönotto hyvällä viestinnällä ja yhteistyöllä eri tahojen kanssa. 8

9 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Mitä tämän alan sanastoja on olemassa?  Tietohuollon sanasto (TSK 20), ilmestynyt v. 1993, tehty Tekniikan Sanastokeskus ry:n (nyk. Sanastokeskus TSK ry) ja Tietopalveluseura ry:n (nyk. Tietoasiantuntijat ry)  JHS -suositusten termistö http://www.tsk.fi/tepa/ http://www.tsk.fi/tepa/  … 9

10 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 10 Tietopääoma – inhimillinen, rakenteellinen, sosiaalinen Tietojohtaminen,tiedolla johtaminen, tietoperustainen johtaminen Tietopolitiikka, tietostrategia, tietoarkkitehtuuri, tietotilinpäätös Tietoympäristö, tietokulttuuri, tietokäytännöt, tietovirrat, tietokuormitus Tietovarannot, tietojärjestelmät, tietosisällöt, tietoaineistot Data, informaatio, tieto, tietämys, viisaus, ymmärrys Tiedon hallinta, tiedon elinkaari Raakadata, avoin data, metadata, ydindata, massadata, omadata, perusdata Tietoprosessi, tiedon haku, hankinta, taltiointi, analysointi, muokkaus Tiedon tuotanto, luominen, jakaminen, luovutus, välitys, tietopalvelu, tietotuote Tiedon jalostaminen, louhinta, puhdistaminen, rikastaminen, yhdistely Arkistointi, säilytys, pysyväissäilytys, hävittäminen Tiedon saatavuus, saavutettavuus, esteettömyys, käytettävyys,hyödynnettävyys Tietotyöntekijät, tietoammattilaiset, tietoasiantuntijat, tietojohtajat Informaatio-oikeus, oikeus tietoon, tietosuoja, tietoturvallisuus Tiedon hyödyntäminen, uudelleen käyttö, soveltaminen Tiedon lukutaito Sähköinen asiointi ja sähköiset palvelut

11 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Viitearkkitehtuurien tarve: tiedon hallinnan viitearkkitehtuuri, avoimen tiedon viitearkkitehtuuri  Työstetään molempien viitearkkitehtuurien lähtökohdista, tavoitteista, tarpeista ja perusteista yhden sivun tiivistelmä eri tahojen kanssa käytäviä keskusteluja ja tarvearviointia varten. 11

12 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 12 Tiedon hallintajärjestelmä Julkaisu ( publishing ), jakelu ( distribution ), tietopalvelut (information services) Julkaisu ( publishing ), jakelu ( distribution ), tietopalvelut (information services) Ryhmätyö ( collaboration ) Taltiointi ( capture ) Tuottaminen ( authoring ) Tietoaineistojen hallinta ( content management ) Asiakirjahallinta ( records management ) Arkiston hallinta ( archive management ) Prosessinhallinta, tiedon ohjaus ( workflow ) Metatietojen hallinta ( metadata management ) Sisältöyksiköiden tietovaranto ( repository ) Yhteiset tekniset ja toiminnalliset tukipalvelut Avoimen tiedon hallinta ( open data management ) t Palvelut henkilöille ja järjestelmille (services)

13 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Avoimen tiedon välittäjät Avoimen tiedon käyttäjät Avoimen tiedon hyödyntäjät (lisäarvopalvelujen tuottajat) Avoimen tiedon tuottajat Julkishallinnon avoin data Avoimen tiedon palvelukokonaisuus 13 Kansallinen avoimen datan portaali EU:n dataportaali Yhteisöjen avoin data Yritysten avoin data... avoin data YhteisötKansalaisetYritykset Palvelun kehittäjät Tiedon aggregaattorit Tiedon tulkitsijat Tiedon jalostajat... Alueelliset dataportaalit TreHkiOulu... Aihekohtaiset dataportaalit Lii- kenne Paikka- tieto... TutkijatViranomaiset Sovellusten kehittäjät Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus


Lataa ppt "Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurit Verkostoryhmän työskentelyn käynnistyminen 7.10.2014 Anne Kauhanen-Simanainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google