Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jäämistöoikeus  Jakaantuu perintö- ja testamenttioikeuteen  Periä voi vain henkilö, joka elää perittävän kuolinhetkellä  Lisäksi siitetty lapsi, joka.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jäämistöoikeus  Jakaantuu perintö- ja testamenttioikeuteen  Periä voi vain henkilö, joka elää perittävän kuolinhetkellä  Lisäksi siitetty lapsi, joka."— Esityksen transkriptio:

1 Jäämistöoikeus  Jakaantuu perintö- ja testamenttioikeuteen  Periä voi vain henkilö, joka elää perittävän kuolinhetkellä  Lisäksi siitetty lapsi, joka syntyy elävänä

2 Perimysjärjestys  Perusperiaatteet: 1. Perustuu sukuperimykseen 2. Parenteeliperiaate 3. Täydellinen poissuljenta

3 Perimysjärjestys  Ensimmäinen ryhmä muodostuu perittävän jälkeläisistä (rintaperilliset)  Ensisijaisesti perinnön saavat vainajan lapset  Toinen ryhmä käsittää perittävän vanhemmat ja heidän jälkeläisensä  Kolmas ryhmä käsittää isovanhemmat lapsineen  Jollei kuolleella puolisolla rintaperillistä, menee jäämistö leskelle

4 Testamentti  Tehtävä kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä  Todistajien tiedettävä asiakirjan olevan testamentti  Todistuslauselma luo olettaman muotosäännösten noudattamisesta  Yleistestamentti ja erityistestamentti eli legaatti

5 Testamentti  Hätätilatestamentti, raukeaa 3 kk kuluttua hätätilan lakattua  Peruuttaminen vapaamuotoinen, mahdollista milloin tahansa  Sisältövapaus  Sääntöperintö kielletty (max. 2 polvea)

6 Testamenttilajit  1. Omistusoikeustestamentti  2. Rajoitettu omistusoikeustestamentti eli vallintatestamentti (määrätty toissijainen saaja, ensisaaja ei saa testamentata omaisuutta)  3. Käyttöoikeustestamentti eli hallintatestamentti

7 Testamentin pätevyyden selvittäminen  Testamentinsaajan annettava se tiedoksi perillisille todistettavasti + jäljennös  Moitekanne 6 kk kuluessa tiedok­ sisaannista  Hyväksymisellä testamentti tulee lainvoimaiseksi (myös lakiosan menetys)

8 Testamentin pätevyyden selvittäminen  Testamentti voidaan julistaa moitti­jaan nähden pätemättömäksi: 1. Testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään 2. Muotovirhe 3. Tahtovirhe (mielenterveydellinen tila tai toinen henkilö on vaikuttanut määräävästi hänen tahtoonsa)

9 Lesken jakamattomuussuoja  Koko jäämistö jää lesken hallintaan, jos rintaperillinen tai testamentin saaja ei esitä jakovaadetta (käyttöoikeus)  Ositus selkeyttää omistus- ja hallintasuhteita  Leskellä aina oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan yhteinen koti


Lataa ppt "Jäämistöoikeus  Jakaantuu perintö- ja testamenttioikeuteen  Periä voi vain henkilö, joka elää perittävän kuolinhetkellä  Lisäksi siitetty lapsi, joka."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google