Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erikoisluokkatoiminta. Yleistä erikoisluokkatoiminnasta erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erikoisluokkatoiminta. Yleistä erikoisluokkatoiminnasta erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas."— Esityksen transkriptio:

1 Erikoisluokkatoiminta

2 Yleistä erikoisluokkatoiminnasta erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas voi opiskella yleisopetukseen kuuluvaa oppiainetta, aineryhmää tai muuta sisältöaluetta laajemmin ja vaativammin tavoittein 3. -9. luokilla hakeutuminen toimintaan tapahtuu valintakokeen kautta

3 Erikoisluokalle erikoisluokille (kuvataide-, musiikki- ja liikuntaluokat) valitaan oppilaat hakemuksen ja valintakokeen perusteella erikoisluokalle hakeutuminen ja sijoittuminen toteutetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan erikseen päättämien periaatteiden mukaan oppilaan ottamisesta erikoisluokalle päättää aluerehtori

4 Oppilaaksioton periaatteet ja hakukäytänteet erikoisluokille 1.Kun huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokalle, hakemus tehdään toimintaan ja huoltaja valitsee ensisijaisen koulun. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen. 2.Oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista tilanteessa, jossa oppilas otetaan muuhun kuin 6§:n toisessa momentissa tarkoitettuun ns. lähikouluun ja opetuksen järjestämispaikkaan. Perusopetuslaki (POL 32§, 6§). Huoltaja voi hakea huojennusta tai vapautusta kuljetuskustannuksiin. 3.Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan hakukokeissa osoittamaa taitoa ja kykyä. 4.Siirtyessään yläkouluun oppilaat hakeutuvat uudelleen erikoisluokkatoimintaan Oulun kaupungin perusopetuksen oppilaaksioton yleisten periaatteiden mukaisesti.

5 Syksyllä 2016 alkavat erikoisluokat 3.lk Liikunta Kastelli ja Kaukovainio Kuvataide Hintta ja Myllytulli Musiikki Rajakylä, Teuvo Pakkala ja Tuira

6 Erikoisluokkaopetuksen tuntijako/liikunta Oulun perusopetuksen tuntijako, sivistys- ja kulttuurilautakunta 17.12.2015 § 170 OPPIAINE / LUOKAT1.lk2. lk3. lk4.lk5.lk6.lk7.lk8.lk9.LkYhteensä Musiikki1122112 10 Kuvataide1122112 10 Käsityö2222223 15 Liikunta22223222320 tuntijako liikunnan erikoisluokka Musiikki1111112 8 Kuvataide1112112 9 Käsityö2221223 14 Liikunta22443 + 12 + 2 3 + 424 + 11

7 Erikoisluokkaopetuksen tuntijako/kuvataide Oulun perusopetuksen tuntijako, sivistys- ja kulttuurilautakunta 17.12.2015 § 170 OPPIAINE / LUOKAT1.lk2.lk3.lk4.lk5.lk6.lk7.lk8.lk9.lkYhteensä Musiikki1122112 10 Kuvataide1122112 10 Käsityö2222223 15 Liikunta22223222320 tuntijako kuvataiteen erikoisluokka Musiikki11111102 8 Kuvataide11442 + 2 + 4 16 + 14 Käsityö2212113 12 Liikunta22223222320

8 Erikoisluokkaopetuksen tuntijako/musiikki Oulun perusopetuksen tuntijako, sivistys- ja kulttuurilautakunta 17.12.2015 § 170 OPPIAINE / LUOKAT1.lk2.lk3.lk4.lk5.lk6.lk7.lk8.lk9.lkYhteensä Musiikki1122112 10 Kuvataide1122112 10 Käsityö2222223 15 Liikunta22223222320 tuntijako musiikin erikoisluokka Musiikki11442 + 2 + 4 16 + 14 Kuvataide1112112 9 Käsityö2211123 12 Liikunta22223222320

9 Tuntijaon ylittävät tunnit erikoisluokalla ylittyy perusopetuksen tuntijako seuraavasti tuntijaon ylittävät tunnitliikuntakuvataidemusiikki 4.lk 11 5.lk 6.lk 1 7.lk222 8.lk 9.lk

10 Erikoisluokka-aineiden osuus valinnaisista aineista (uusi OPS) erikoisluokka-aineeseen käytetään valinnaisten aineiden tunteja (vähintään) valinnaiset aineet yhteensäliikuntakuvataidemusiikki 5.lk2122 6.lk2222 7.lk0000 8.lk6244 9.lk4444

11 Erikoisluokkiin liittyvä aikataulu Infot 18.- 27.1.2016 Huoltaja täyttää erikoisluokalle hakulomakkeen Wilmassa 29.1.2016 mennessä Valinta- kokeet 11.- 25.2.2016 Päätös valinnasta ilmoitetaan Wilmassa 18.3.2016. (3.lk) Koulusihteeri lähettää kirjallisen päätöksen valinneille päätöksen postitse 18.3.2016. 7. luokalle hakijoiden päätökset 31.3.2016. Vahvistus paikan vastaanotta- misesta 25.3. (3.lk) 8.4. (7.lk)

12 Kielivalinnat A2-kieli on vapaaehtoinen aine, jonka tunnit sisältyvät valinnaisten aineiden kiintiöön osittain – 5. ja 6. luokalla valinnaisten aineiden tunteja erikoisluokan oppilaalla ylittää tuntijaon mukaisen viikottaisen tuntimäärän – 7. luokalla 2 tuntia ylittää viikoittaisen tuntimäärän – 8. ja 9. luokalla osa valinnaisten aineiden tunteja 1 tunti ylittää viikoittaisen tuntimäärän Mikäli erikoisluokan oppilas valitsee myös 5. luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen, hän ei voi valita valinnaisia aineita myöskään yläkoulussa.

13 A2 tuntimäärät ja valinnaiset aineet (uusi OPS) A2 tuntimäärät valinnaiset aineet yhteensä tuntijaon ylittävät tunnit 5.lk220 6.lk220 7.lk202 8.lk361 9.lk341

14 Erikoisluokkahaku - ohjeistus koulusihteereille huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokkaopetukseen Wilmassa – koulusihteeri tulostaa oman koulunsa oppilaiden hakemukset ja lähettää ne sähköisenä erikoisluokkakoulun koulusihteerille viimeistään keskiviikkona 3.2. päätös valinnasta (3.lk) ilmoitetaan Wilmassa 18.3. – koulusihteeri lähettää kirjallisen päätöksen valinneille päätöksen postitse 18.3. – 7. luokalle hakijoiden päätökset 31.3.


Lataa ppt "Erikoisluokkatoiminta. Yleistä erikoisluokkatoiminnasta erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google