Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 - Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano: ohjelmat HH 5.2.2015 tmp jory.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 - Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano: ohjelmat HH 5.2.2015 tmp jory."— Esityksen transkriptio:

1 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 - Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano: ohjelmat HH 5.2.2015 tmp jory

2 Etunimi Sukunimi2 23.9.2016 SOTE-tieto hyötykäyttöön strategian toteutuksen kumppanuudet KORITEM OKM STM VMLVMTekes Bit. terv. Tekes Inka Tekes Innot SOTE KL Akusti Sitra Kansa- laiskori Ammatti- laiset ja palv.järjes- telmä Tiedonja- lostus ja johta- minen Ohjaus ja yhteistyö Infostruk- tuuri

3 Etunimi Sukunimi3 23.9.2016 SOTE-tieto hyötykäyttöön yhteistyön muodot  Strategioiden ohjausryhmät, ohjaus ja koordinaatio –Terveysalan kasvustrategia, –SOTE-tieto hyötykäyttöön strategia –genomistrategia  Yhteistyö strategioiden yhteisten tavoitteiden toteutuksessa toimenpidekoreissa, jos yhteistä intressiä TYÖVÄLINEET - VAIKUTTAVUUS  lainsäädännön kehittäminen, ”basic infra”  ongelmien ratkaisu, ”breaker”  uusien ratkaisujen mahdollistaminen, ”facilitator”  muutosten tuki, ”supporter” 3 23.9.2016 Etunimi Sukunimi

4 Etunimi Sukunimi4 23.9.2016 Terveysalan kasvustrategian tärkeimpiä toimenpiteitä tähän mennessä  Rahoitusohjelmat  Digital Health Business Hub - kansallinen palvelualusta terveysdatan hyödyntämiseen (useita aloitteita)  Team Finland Health -verkoston perustaminen –investointitoiminnan tuki ja sähköinen markkinointikanava’ –Finpro operoi; hankintaprosessi käynnistymässä  Kansallinen syöpäkeskus: ensimmäiset alueelliset suunnitelmat työnjaosta ja fokuksista valmistuneet  Kansallinen genomistrategia  Selvityksiä: kliinisen tutkimuksen infra, sääntelyselvitys, biopankkien liiketoimintapotentiaali, palveluoperaattorit

5 Etunimi Sukunimi5 23.9.2016 5 Kansallinen genomistrategia Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 12.8.2014 työryhmän laatimaan kansallisen genomistrategian Työryhmän toimikausi on 1.9.2014 – 30.4.2015 Työryhmä vastaa kansallisen genomistrategian laatimisesta Biotekniikan neuvottelu­kunnan terveydenhuoltojaoston toimiessa neuvoa antavana asiantuntijaryhmänä Strategian laatimisessa STM tekee yhteistyötä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa Valmistelu on ollut julkista; luonnos tulee kaikkien kommentoitavaksi stm:n nettisivuille helmikuussa Julkistus huhtikuussa 2015 Visioehdotus: Vuonna 2020 hyödynnämme genomitietoa tehokkaasti ihmisten terveyden hyväksi

6 Etunimi Sukunimi6 23.9.2016 ICT-2015, julkishallinnon digitalisaatio Kansallinen palveluarkkitehtuuri, palveluväylä ja kansalliset palvelut Yhteistyö VMn kanssa

7 Etunimi Sukunimi7 23.9.2016 Kansalliset, alueelliset ja kuntien asointiportaalit Sote-alueiden sähköiset palvelut Sote-alueiden sähköiset palvelut Hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta Hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta Kanta,Kansa, tiedon- hallintapalvelu Kanta,Kansa, tiedon- hallintapalvelu Tunnistaminen ja valtuutus, Tunnistaminen ja valtuutus, Palveluhakemisto, palveluvaaka Palveluhakemisto, palveluvaaka Omahoidon ja sähköisen asioinnin yhteiset palvelut Omahoidon ja sähköisen asioinnin yhteiset palvelut Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut Sote-alueiden sähköiset palvelut Sote-alueiden sähköiset palvelut App kansalaisen itse valitsemat palvelut ”Innovaatioportaali” Kansalaisille suositeltavien sovellusten julkaisu ”Innovaatioportaali” Kansalaisille suositeltavien sovellusten julkaisu Asiakas- ja potilastietojärjestelmät Asiakas- ja potilastietojärjestelmät STM VM STM Sote- alueet Sote- alueet Sote- alueet Sote- alueet Sote- tuottajat Sote- tuottajat ? ? Sote- Aluee t Sote- Aluee t Sote- tuottajat Sote- tuottajat Vastuutaholla päävastuu rahoituksesta ja kehittämistyön ohjauksesta 1.Hallinta-alusta 2.Sote-alueiden yhteiset palvelut 3.Valinnanvapauden tukeminen 4.Kehittämisohjelma ja arviointi 5.Asiakaskohtainen kokonaissuunnitelma 3. 1. 2. 3. 4. 5.

8 Etunimi Sukunimi8 23.9.2016 Älystrategia STM/ erityisesti mHealth Digile/forge labs: mHealth Yhteistyö LVMn kanssa

9 Etunimi Sukunimi9 23.9.2016 STM - Tekes -yhteistyö Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian toimeenpanossa Tekes osallistuu Sote-tieto hyötykäyttöön strategian  johtoryhmään  relevanttien korien toimintaan Seuraavat Tekesin ohjelmat mukana yhteistyössä:  Terveyttä Biteistä (2014-2018)  INKA (2014-2020)  Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (2008-2015)  Huippuostajat (2013-2016)  Fiksu kaupunki (2013-2017)

10 Etunimi Sukunimi10 23.9.2016 Terveyttä biteistä ja Kansain- välinen kasvu Strategiset kv. verkostot (esim. ECHA) ja partneruudet (esim. USA ja Intia) Team Finland –yhteistyö, erityisesti TF Health-verkosto Sidosryhmäyhteistyö (STM, Sitra, SA, TF, Invest in) Partnerointitapahtumia, sparrausta Tiedottaminen Vaikuttaminen Hyödynnetään kotimaisia ja kv. alustoja (esim. INKA) Vaikutetaan prosessien ja alustojen kehittymiseen, esim. Kannan hyödyntäminen TKI-toiminnassa ja sairaalojen kokeiluympäristöjen avaaminen yrityksille. STM-yhteistyö. Strategiset kumppanuudet ja kohdistetut liiketoiminnankehittämistoimet esim. USA:n länsirannikolla ja UK:ssa. Business-sparraus Future Watch, markkinatieto Tutkimus- organisaatiot mukaan ekosysteemin verkostoihin Projektirahoitus Rahoitusta: Projektirahoitusta Kansallista ja kansainvälistä rahoitusyhteistyötä Investointien houkuttelua SHOK-ohjelmien tulosten kaupallistamisen edistämistä Proaktiivista toimintaa: H2020 -aktivointia Sijoittaja-aamukahveja Valmennusta keinot Tärkeä Kriittinen Hyödyllinen Tavoitteen tärkeys Tavoitteet Kokeilu- ympä- ristöt Liiketoiminta- ja asiakas- ymmärryksen kehittäminen Kokonais- rahoitus- tilanteen edistäminen Liike- toiminnan kehittämistä tukeva verkottunut tutkimus Lain- säädäntöön ja regulaatioon vaikuttaminen Eko- systeemi Uudet liiketoiminta- verkostot DM 1387704

11 Etunimi Sukunimi11 23.9.2016  SOTE-tieto hyötykäyttöön –strategian yksi tavoite on käynnistää kansallinen ohjelma omahoidon ja mobiiliterveydenhuollon aihepiiriin. Terveyttä biteistä toteuttaa tätä tavoitetta.  Strategia ja Terveyttä biteistä -ohjelma tukevat innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemin kehittymistä  Yhteistyön fokuksena erityisesti uusien kansallisten tietosisältöjen kehittyminen ja hyödyntäminen innovaatio- toiminnassa (OmaKanta) Terveyttä biteistä ja Sote-tieto hyötykäyttöön –strategia 1/5

12 Etunimi Sukunimi12 23.9.2016  Tekes osallistuu johtoryhmän toimintaan ja osaan toimeenpanon koreista  STM osallistuu Terveyttä biteistä-ohjelman johtoryhmään  Rahoitushakuihin liittyvä yhteistyö –Hakujen suunnittelu –Innovaatiokilpailut uutena toimintatapana –hankehakemusten aktivointi ja arviointi osittain yhteistyössä  Viestintäyhteistyö Terveyttä biteistä ja Sote-tieto hyötykäyttöön –strategia 2/5 Yhteistyömuotoja

13 Etunimi Sukunimi13 23.9.2016  Hyödynnetään kansallista arkkitehtuuria T&K&I-työssä –SOTE-tieto ja kokonaisarkkitehtuuri pohjana ekosysteemeille –Kanta-arkkitehtuuri –VAKAVA - alueellinen viitearkkitehtuuri, AKUSTI –Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palveluväylä  Kehitetään käyttäjälähtöisesti tietojärjestelmiä ammattilaisille –Päätöksenteon tuki, esim. tautikohtaisten järjestelmien kehittely  Kehitetään asiakkaan omatoimisuutta ja osallistumista tukevia järjestelmiä. –Mahdollistetaan sähköisillä palveluilla asiakkaan aktiivinen rooli  Edistetään tiedon jalostamista ja liiketoiminnan synnyttämistä terveystiedosta –Sitran palveluoperaattoriselvitys luo pohjaa jatkosuunnitteluun, valmis alkuvuodesta 2015 –kansallisen tietovarannon datawarehouse, anonymisointi, hakukoneet, tietoa tietojen käytöstä Terveyttä biteistä ja Sote-tieto hyötykäyttöön –strategia 3/5 Yhteistyömuotoja

14 Etunimi Sukunimi14 23.9.2016  Pilotointi –Pysyvien pilotointiympäristöjen tunnistaminen, valinta ja tunnetuksi tekeminen –Tunnistetaan keskeiset kehittämisen kohteet ja viestitään niistä yrityksille ja tutkimusorganisaatioille –Varmistetaan kaikkien tarvittavien osapuolten osallistuminen rahoitettaviin pilotteihin –Ratkaistaan, miten pilotteihin voidaan kohdentaa rahoitusta myös julkisille SOTE-palvelujen tarjoajille –Mobiiliterveydenhuollon ratkaisujen vaikuttavuuden (lääketieteellinen, terveystaloudellinen) arviointikehikko –TKI-toiminnan pelisäännöt sotessa; säädöslinkki, kokeilujen mahdollistaminen –Haastekilpailut pilotointiin rohkaisevana työkaluna Terveyttä biteistä ja Sote-tieto hyötykäyttöön –strategia 4/5 Yhteistyömuotoja

15 Etunimi Sukunimi15 23.9.2016 Terveyttä biteistä ja Sote-tieto hyötykäyttöön –strategia 5/5  STM mahdollistaa Terveyttä biteistä-toimijoille mm. –kehittää lainsäädäntöä tietojen käytölle –luo uuden tietoalustan, joka mahdollistaa omien tietojen syöttämisen ja siihen liittyvä aktivoinnin –Kansalaisten ja ammattilaisten yhteistyö hoitoprosesseissa –ammattilaisten ohjeistus –sv-korvaukset omahoitoratkaisuille –markkinoille hyväksyntä  Tekes –verkottaa toimijoita –edistää uusien terveyden ja hyvinvoinnin monitoroinnin sovellusten, laitteiden ja palvelukonseptien kehittämistä –edistää ratkaisujen arkkitehtuurinmukaisuutta –edistää kansainvälisesti skaalautuvien asiakaslähtöisten ja yksilöllistettyjen ratkaisujen kehittämistä –rooli innovaatioiden integraatioalustan rahoittamisessa?

16 Etunimi Sukunimi16 23.9.2016 Terveyttä biteistä ja sote-tieto hyötykäyttöön strategia: Kansalaiskorissa  strategia ja ohjelma tukee innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemin kehittymistä  erityisesti uusien kansallisten tietosisältöjen kehittyminen ja hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa  Terveyttä biteistä toteuttaa sote-tieto strategian toimenpidettä uuden ohjelman käynnistämisestä: omahoito ja mobiiliterveydenhuolto,

17 Etunimi Sukunimi17 23.9.2016 Terveyttä biteistä ja sote-tieto hyötykäyttöön strategia: Kansalaiskorissa  STM mahdollistaa Terveyttä biteistä-toimijoille mm. –kehittää lainsäädäntöä tietojen käytölle –luo uuden tietoalustan, joka mahdollistaa omien tietojen syöttämisen ja siihen liittyvä aktivoinnin –kansalais- ja ammattilaispuolen yhteistyö niissä kohdissa kun se on tarpeellista –ammattilaisten ohjeistus, –sv-korvaukset omahoitoratkaisuille –markkinoille hyväksyntä  Tekes –toimijoiden verkostoiminen –terveyden ja hyvinvoinnin monitoroinnin sovellukset, laitteet, palvelukonseptit –innovaatioiden integraatioalusta (sininen pallo) –arkkitehtuurinmukaisuus –asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys

18 Etunimi Sukunimi18 23.9.2016 Terveyttä biteistä ja sote-tieto hyötykäyttöön strategia: Ammattilaiset ja palvelujärjestelmä- kori  Ammattilaisille tukea päätöksentekoon sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosesseissa, esim. tautikohtaisten järjestelmien kehittely,  Tietojärjestelmien toimintamallien kehittäminen käyttäjälähtöisesti ammattilaisille  Vierihoidosta valmennukseen osiosssa mm. asiakkaan omatoimisuutta ja osallistumista tukevat järjestelmät  asiakkaan sähköisillä palveluilla mahdollistetaan aktiivinen rooli

19 Etunimi Sukunimi19 23.9.2016 Terveyttä biteistä ja sote-tieto hyötykäyttöön strategia: Ammattilaiset ja palvelujärjestelmä- kori  Piloteille pilottialusta –miten pilotteihin voidaan kohdentaa rahoitusta –tunnistetaan keskeiset pilotointialustat ja nostetaan näitä esille kun haetaan pilotoijia –TKI-toiminnan pelisäännöt sotessa - sosiaalipalveluista - pth - esh, aito kliininen ympäristö, toimijoiden resurssit - tarve vs. tarjonta, kaupallistamisen tukirakenne –säädöslinkki, kokeilujen mahdollistaminen –sote-organisaatiot ja ammattilaiset mukana

20 Etunimi Sukunimi20 23.9.2016 Terveyttä biteistä ja sote-tieto hyötykäyttöön strategia: Tiedolla johtaminen ja tiedon toissijainen käyttö - kori  Tiedon jalostaminen ja tiedosta liiketoimintaa –Sitran toteuttama palveluoperaattoriselvitys luo pohjaa jatkosuunnitteluun, valmistuu alkuvuodesta 2015 –kansallisen tietovarannon datawarehouse, anonymisointi, hakukoneet, tietoa tietojen käytöstä –uudenlaiset pääomitusmuodot sroi, sib –Miten aktivoidaan että aihealueeseen syntyy liiketoimintaa? Mitkä ovat vaatimukset tiedon jalostamisen osalta? Mitä tutkimusta tälle alueelle tarvitaan?

21 Etunimi Sukunimi21 23.9.2016 INKA Tulevaisuuden terveys-ohjelman road map 2015-20 03- 2013 DM

22 Etunimi Sukunimi22 23.9.2016 INKA-ohjelma ja sote-tieto hyötykäyttöön strategia: yhteiset fokus-alueet käynnistymässä 1.Terveysteknologian vienti,  Oulu + kumppanit: vientiklusteri ja yht.sopiva arkkitehtuuri 2.Digitaaliset hyvinvointipalvelut, market entry pilotit –Espoo+kumppanit: digitaliset hv-palvelut kaupallistamisalusta yrityksille –Helsinki+kumppanit: kotihoidon kaupallistamisalusta yrityksille 3.Innovaatioalustat –Tampere+kumppanit:YO-sairaalakampukset innovaatioalustoina yrityksille –Turku+kumppanit: Biopankit innovaatioalustoina yrityksille –Kuopio+kumppanit: NeuroCenter innovaatioalustana yrityksille

23 Etunimi Sukunimi23 23.9.2016 Yhteistyö Akustin kanssa: - esimerkki Sote-uudistuksen käyttöönoton tuki  AKUSTI-foorumin toiminnan osana –luodaan alueelliset sote-tietohallinnon verkostot, rakenteet ja toimintamallit viidelle alueelle pohjautuen tulevien sote-alueiden maantieteellisiin rajoihin; käynnistys sovittu kevään 2014 kokouksissa (2 ja 3) –Alueellisten rakenteiden ja toimintamallien luominen on yksi AKUSTIn tulostavoite STM:lle  Sote-järjestämislain toimeenpano nostanut tavoitteen kärkeen –AKUSTI-foorumia ja sen alueellisia verkostoja käytetään sote- järjestämislain toimeenpanossa  käsitelty AKUSTI-ohjausryhmässä STM:n esittämänä  kirjattu STM:n sote-toimeenpanoa koskeviin asiakirjoihin  kirjattu kansallisen Sote-tieto hyötykäyttöön 2020- strategian toimeenpanosuunnitelmaan 11/201 4 Sosiaali ja terveys

24 Etunimi Sukunimi24 23.9.2016 Yhteistyö Sitran kanssa mm.  Kansalaiskori: Taltioni-selvitykset ja migraatio omakantaan, tiedon omistajuus  Ammattilaiset ja palvelujärjestelmä: sote-tuotteistus, palvelupaketit, monikanavarahoitus ja palveluprosessit, asiakaspolut ja palveluseteli  Tiedon toissijainen käyttö ja tiedolla johtaminen: Genomistrategian laadinta yhteistyössä STM, palveluoperaattori-selvitys  infostruktuuri: standardisointiselvitys, arvioinnin kehittäminen, palveluväylä ja pilvistrategia-selvitys, selvitys ict-inhouse-yhtiöiden tulevasta asemasta

25 Etunimi Sukunimi25 23.9.2016 Kuinka eteenpäin koreittain  konkretisoidaan toimenpiteet  vuorovaikutus toimeenpanon aikana  aktiiviset toimet ja avaukset - mahdollisuudet  viestintä  sovittava yhteisestä koordinaatiosta ja muodoista


Lataa ppt "Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 - Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano: ohjelmat HH 5.2.2015 tmp jory."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google