Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansilehti Osaamiskartoitus Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä Kari Rekilä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansilehti Osaamiskartoitus Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä Kari Rekilä."— Esityksen transkriptio:

1 Kansilehti Osaamiskartoitus Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä Kari Rekilä

2

3 C & Q osaamisen hallinnan tietojärjestelmät Järjestelmällä yhdistetään: – Competence (henkilöiden osaamiskapasiteetti) ja – Qualifications (organisaation osaamistarpeet) Osaaminen määritellään ainutlaatuisen kvalifikaatioluokituksen avulla – Maailman kattavin osaamisnimikkeistö: yli 11 000 nimikettä – Rakentunut tieteellisesti ja työelämälähtöisesti Väitöstutkimus: Työelämäosaaminen ja kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointi (2010) n. 2000 osaamistarvekartoitusta, n. 50 000 hlöä Lapissa tehty n. 150 kartoitusta RKK 80 ja n. 2000 henkilöä – Käyttö systemaattisen, hierarkkisen käyttöliittymän avulla – Päivitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan (yhteiskäyttöisyys huomioiden) Ennakointi: järjestelmällinen ja osallistava prosessi, jossa kerätään, arvioidaan ja analysoidaan tietoa sekä laaditaan perusteltuja kuvia ja visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta. (VN:n ennakointiverkosto) 3

4

5 Sairaanhoitaja tulevaisuuden osaamistarpeet Saattohoitotaidot42 Syöpähoitoihin liittyvä osaaminen23 Tietous dementoivista sairauksista, muistisairauksista23 Muistisairaan hoitoon liittyvien fyysisen harjoitteiden hallinta23 Tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen, uusien ohjelmien omaksuminen16 Oman toiminta-alueen, toimintaympäristön ja sen erityispiirteiden tuntemus, paikallistuntemus16 Peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot16 Akuuttihoitoon (ensihoitoon, tehohoitoon) liittyvä tietous16 Dementiatietous, dementiahoitotyö, muistihäiriöisen henkilön hoitotaidot16 Gerontologinen kuntoutusosaaminen16 Talousosaaminen, talouden hallinta16 Aggressiivisten, haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaamistaidot16 Kansainvälisten kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen16 Monitaitoisuus, työn monialainen hallinta16 Arkistointitehtävien hallinta15

6 Sairaanhoitaja välitön osaamisen kehittämistarve Sähköisen, atk-avusteisen raportoinnin ja dokumentoinnin hallinta20 Ensiaputaidot20 Reumahoidon asiantuntemus20 Sydänsairauksen tuntemus20 Oman toiminta-alueen, toimintaympäristön ja sen erityispiirteiden tuntemus, paikallistuntemus16 Potilasasiakirjojen käsittelyyn ja kirjaamisiin liittyvä osaaminen16 Akuuttihoitoon (ensihoitoon, tehohoitoon) liittyvä tietous16 Gerontologinen kuntoutusosaaminen16 Turvallinen lääkehoito -todistus15 Lääkkenanto lihakseen, i.m. -injektion hallinta15 Lääkkeenanto ääreislaskimoon, i.v.-injektioiden hallinta15 Aseptisen työskentelyn hallinta, aseptiikan hallinta13 Hoitoratkaisujen tekemisen taito ammattitaitoon perustuen, päätöksentekokyky13 Diabeteksen tuntemus, tietous13

7 Lähihoitaja, tulevaisuuden osaamistarpeet Oman työn laadun arviointi, seuranta ja kehittäminen84 Omaisten, läheisten, perheen huomiointi ja yhteistyötaidot heidän kanssaan 84 Potilasasiakirjojen käsittelyyn ja kirjaamisiin liittyvä osaaminen77 Psyykkisten, psykiatristen sairauksien tuntemus77 Dementiatietous, dementiahoitotyö, muistihäiriöisen henkilön hoitotaidot77 Psykosomatiikkaan liittyvä osaaminen77 Kansainvälisten kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen77 Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseohjautuvuus77 Saattohoitotaidot42 Syöpähoitoihin liittyvä osaaminen18 Tietous dementoivista sairauksista, muistisairauksista18

8


Lataa ppt "Kansilehti Osaamiskartoitus Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä Kari Rekilä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google