Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista tuotantotukeen liittyvästä lainsäädännöstä Tuotantotukijärjestelmän ajankohtaispäivä 3.3.2011 Anne Backman Lakimies.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista tuotantotukeen liittyvästä lainsäädännöstä Tuotantotukijärjestelmän ajankohtaispäivä 3.3.2011 Anne Backman Lakimies."— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista tuotantotukeen liittyvästä lainsäädännöstä Tuotantotukijärjestelmän ajankohtaispäivä 3.3.2011 Anne Backman Lakimies

2 Esityksen sisältö Tuotantotukilain tausta ja voimassaolevat säädökset Tuotantotukilain sisältömuutokset –Muutokset –Ennakkotieto –Ei-voimaantulleet lainkohdat –Merkittävimmät muutokset Notifikaatiotilanne –Notifiakaation vaikutus ja esimerkkitapaus syöttötariffin osalta Tuotantotukiasetus

3 Tuotantotukilain tausta ja voimassaolevat säädökset Perustuu direktiiviin 2009/28/EY –Edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (”tuotantotukilaki”) tuli voimaan 1.1.2011 (1396/2010) –Osa pykälistä asetetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella  edellytyksenä EU:n komission notifikaatio –Talousvaliokunnan mietinnön aiheuttamat muutokset Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (”tuotantotukiasetus”) tuli voimaan 1.1.2011 (1397/2010)

4 Tuotantotukilain sisältömuutokset Tuotantotukilain sisältö pysyi pääosin ennallaan Talousvaliokunnan mietinnön (30/2010) jälkeen lakiin tehtiin seuraavat muutokset verrattuna hallituksen esitykseen: –Poistettiin kierrätyspolttoaineita koskevat lainkohdat –Lisättiin hakemusten hyväksymisjärjestystä koskevat määräykset (hakemusajankohta ratkaiseva) (6 §) –Lisättiin ennakkotietoa koskeva uusi lainkohta (17 §) –Lainkohtaviittausten korjaaminen 17 §:n lisäyksestä johtuen –Sähkön tuottajien omien mittareiden käyttö, jos kyseessä ei ole jakeluverkkoon syötetystä sähköstä (24 §)

5 Tuotantotukilain sisältömuutokset Muutokset: –Metsähakkeen osalta voi hakea syöttötariffia enintään neljältä (4) perättäiseltä tariffijaksolta (28 §) Vaihtoehdot: 1, 2, 3 tai 4 tariffijaksoa yhdellä kertaa Sähkön tuottaja voi itse valita –Kiinteän tuen osalta korjattiin virheellinen voimalaitostyyppi (puupolttoainevoimala  metsähakevoimala (30 §) –Biokaasulaitoksen valtiontuki (63 § 2. mom.) –Ei-voimaantulleet lainkohdat

6 Ennakkotieto Koskee toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä Määräaikainen, enintään 2 vuotta voimassa Sovellettava hyväksymispäätöksessä, ellei olosuhteissa ole tapahtunut olennaista muutosta Ennakkotiedolla ei ole mahdollista varata mitään kiintiöitä esim. tuulivoimaloiden tehorajan osalta Ennakkotietoa koskeva lainkohta säädettiin, jotta sähkön tuottajilla on etukäteinen varmuus siitä, että hanke täyttää toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset

7 Ei-voimaantulleet lainkohdat Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus vahvistaa ei-voimaantulleet lainkohdat notifikaation saamisen jälkeen –Tuet ovat valtiontukea ja ne tulee hyväksyttää EU:n komissiolla Lainkohdat ovat: –Hyväksymispäätös (15 §) –Kahdentoista vuoden aika (16 § 2 mom.) –Puupolttoainevoimalan maksimitukitaso 750 000 € (16 § 3 mom. 2 kohta) –Maksettavan tukitason määrä (23 §, 25 § 3 mom., 26 § 1 mom., 34 § 2 mom. ja 62 § 3 mom.)

8 Merkittävimmät muutokset Kierrätyspolttoaineiden jättäminen lain soveltamisalan ulkopuolelle Ennakkotieto Metsähakevoimalan mahdollisuus hakea syöttötariffia enintään neljältä perättäiseltä tariffijaksolta Ei-voimaantulleet lainkohdat, koska hyväksymispäätöksiä ja maksatuspäätöksiä ei voida tehdä ennen notifikaatiota –Aiheuttaa katkoksen syöttötariffina ja kiinteänä tukena maksetavissa tuissa

9 Notifikaatiotilanne Tuotantotuki on valtiontukea –Sekä syöttötariffi että kiinteä tuki Lain voimaan tulo edellä mainittujen ei- voimaantulleiden lainkohtien osalta edellyttää komission hyväksyntää Notifikaatio on komission lopullisessa käsittelyssä (tilanne 2.3.2011) Alustava arvio (tilanne 2.3.2011) : –Notifikaatio saadaan maaliskuun aikana –Tukitasot säilyvät sellaisenaan kuin tuotantotukilaissa on nyt kirjoitettu

10 Notifikaation vaikutus Notifikaation jälkeen valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan edellä mainitut lainkohdat –Noin viikossa siitä, kun komissio on hyväksynyt notifikaation Ennen kuin komission hyväksyntä on saatu, ei ole mahdollista tehdä hyväksymispäätöksiä –Oikeus syöttötariffiin alkaa hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavasta tariffijaksosta (16 §) –Ennakkoilmoitus, hyväksymishakemus ja kiinteän tuen rekisteröitymisilmoitus on kuitenkin mahdollista jättää –Päätöstä ei vain voida tehdä hyväksymishakemusten osalta

11 Notifikaation vaikutus, esimerkkitapaus syöttötariffi Komissio hyväksyy notifikaation 1.3. Lainkohdat saatetaan voimaan noin viikon kuluttua tästä hyväksynnästä, esim. 7.3.2011 Vasta tämän jälkeen Energiamarkkinavirasto voi tehdä hyväksymispäätöksiä, esim. päätös tehdään 30.3.2011 Päätös tulee lainvoimaiseksi valitusajan umpeuduttua –Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista –Esim. jos päätös saadaan tiedoksi 4.4.2011, valitusaika on kulunut umpeen 4.5.2011 Oikeus tuotantotukeen alkaa 1.7.2011 (seuraava alkava tariffijakso

12 Tuotantotukiasetus Voimalaitoksen uutuuskriteerin sisällön tarkennus (1 §) Vuoden jakautuminen tariffijaksoihin (2 §) –Päivämäärätarkkuudella Sähkön ja päästöoikeuden markkinahintojen määrittäminen (3 § ja 4 §) Omakäyttölaitteet (5 §) Seurantavelvollisuus ja seurantajärjestelmä tuotetun sähkön osalta (6 §, 7 § ja 8 §) Polttoaineen ja sen energian määritys (9 §)

13 Tuotantotukiasetus Hyötykäyttö ja kokonaishyötysuhde (tarkentavat määräykset) (10 § ja 11 §) Tietojen säilyttämisvelvollisuus (12 §) Todentajien pätevyysalueet (13 §)

14 Kiitos mielenkiinnosta ! Lakimies Anne Backman puh. 010 6050 030 anne.backman@emvi.fi


Lataa ppt "Ajankohtaista tuotantotukeen liittyvästä lainsäädännöstä Tuotantotukijärjestelmän ajankohtaispäivä 3.3.2011 Anne Backman Lakimies."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google