Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveyshuollossa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveyshuollossa."— Esityksen transkriptio:

1 Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveyshuollossa Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä 3.12.15 Soile Pohjonen

2 Palvelumuotoilu ja digitaaliset välineet apuna innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa

3 MORFEUS tutkimushanke 01/2015 - 06/2017 Aalto-yliopisto/SimLab & Laurea- ammattikorkeakoulu Rahoittajat Tekes, Aalto, Laurea sekä 14 kumppaniorganisaatiota Tulevaisuuden arvonluonti hyvinvointipalvelu- verkostossa

4 KUMPPANIT Kuntanäkökulma Espoon ja Porvoon kaupungit, Uudenmaan liitto Sosiaalipalvelut ja -osaaminen HUS, Helsingin Diakonissalaitos, Sosiaalitaito Oy, Pelastakaa lapset ry, Mielenterveyden keskusliitto, Kalliolan setlementti, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Porvoon ammattiopisto Softa ja konsultointi Solita, FCG

5 PALVELUMUOTOILU JA DIGITAALISET VÄLINEET MORFEUKSESSA Asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden tuottamisen, johtamisen, hankkimisen ja toteuttamisen fasilitointi ja koordinointi (lastensuojelu-, oppilashuolto-, päihde-, mielenterveyspalvelut – perhetapauksen näkökulma) Fasilitointityökaluiksi: digitaalinen tietomallinnus (Service Information Modelling, SIM) - kehikko ja siihen liittyviä digitaalisia työvälineitä (kuten sopimushallintatyökalut) Palvelumuotoilu mm. hankinnan määrittelyn tukena (ks. esim. Palvelumuotoilun johtaminen –käsikirja, Espoo), online service design (hankkeessa kehitteillä oleva idea)

6 1. SIM-aihio

7 Valtio, EU – lainsäädäntö, politiikka Julkissektori Palveluntuottajat velvoitteita määritteitä hankkii tuottaa tarpeet tarpeiden luominen palvelutarjonta perhe ? = = 2. SIM-aihio PM PM=palvelumuotoilu

8 Palvelujen kehittäminen ja muotoilu Innokylä, Hankintamappi,… Online service design (ideaa kehitetään hankkeessa) Kuva löytyy VISOn loppuraportista visoproject.aalto.fi. Ks. myös sopimusprosessityökalu, kehitetty PRO2ACT- hankkeessa, http://tuta.aalto.fi/en/research/operations_and_service_management/simlab/projects/pro2act/in_finnish/loppuraportti/

9 SIM Hahmotetaan palveluliiketoiminnan ekosysteemin osalliset, roolit sekä yhteistyö- ja tiedonjakotarpeet Kokonaiskuva ja ”kehikkoripustin” välineille Tarve kokonaiskuvalle (vrt. yhdyskuntasuunnittelu) Tekniset ratkaisut (digitaalisuuden kehitysvaiheet, alustat jne.) Käytettävyys ja ylläpito työkaluna (koordinointi, vastuut) Erilaisia tarpeita ja käyttäjiä Asiakkaat, palveluntarjoajat (vaikutuskanavat, työkalut) Julkissektori (kehittäminen, koulutus, työkalut)

10 Asiakasnäkökulma ja itseohjautuvuus Tarpeiden mukaisia palveluja Läpinäkyviä palveluja (valinta, uusi sote: valinnanvapaus) Fasilitointi ja vastuu (palveluohjaajat, yhteisömanagerit…) Toimivat rakenteet ja käyttäjäystävällinen informaatio Palvelumuotoilu, visuaaliset tiedon muodot, digitaaliset välineet, SIM Mahdollistavat tarpeidenmukaisuutta, käyttäjäystävällisyyttä, läpinäkyvyyttä, kokonaisuuden hahmottamista Itseohjautuvuus ja systeemiälykkyys Innovatiivisuuden, yhteiskehittämisen ja verkostoitumisen edellytyksiä

11 YHTEYSHENKILÖT Aalto-yliopisto/SimLab Johtava tutkija Soile Pohjonen soile.pohjonen@aalto.fisoile.pohjonen@aalto.fi, +358 50 384 1594 Hankkeen hallinto Sara Viitala sara.viitala@aalto.fisara.viitala@aalto.fi, +358 50 511 3290 Laurea-ammattikorkeakoulu Yliopettaja Päivi Pöyry-Lassila paivi.poyry-lassila@laurea.fipaivi.poyry-lassila@laurea.fi, +358 50 386 2791 www.morfeus.fi

12 KIITOS!


Lataa ppt "Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveyshuollossa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google